Tipsa en vän

Svenska Ekoturismföreningens syfte

Föreningen skall vara en politiskt oberoende, icke-kommersiell organisation med säte i Stockholm, med syftet att främja ekoturism i Sverige och internationellt.
Föreningen skall därvid arbeta för att;

  • termen "ekoturism" behåller en väl avgränsad innebörd av hänsynstagande och kunskapsutvecklande kvalitetsturism, så som den framställs i dokumentet "WWF och turismen". Det vill säga varsamhet, naturskydd, lokal nytta och småskalighet.
  • all turism inriktad på natur eller kombinationen natur och kultur styrs mot att fylla kraven för ekoturism.
  • öka kunskapen hos och underlätta samverkan mellan turister, lokalbefolkning, markägare, turism och andra lokala näringar, forskning, myndigheter samt natur- och miljövård.
  • samla aktörer inom turism och natur- och miljövård i ett nätverk och vara informationscentral för dessa.
  • löpande utveckla rekommendationer och etiska regler för ekoturism och verka för kvalitets- och miljömärkning.
  • stödja tillkomsten av praktiska manualer inom området ekoturism.
  • ekoturismen skall användas som verktyg för en hållbar utveckling såväl i Sverige som internationellt, t ex i glesbygder och i biståndsverksamhet.
  • främja utbildning och forskning kring ekoturism.