Tipsa en vän

En pionjär som stimulerar andra 

I Västmanland använder man Naturens Bästa och arrangörer som Marcus Eldh som redskap för att driva på turismutvecklingen. Henrik Wester, med lång erfarenhet av affärsutveckling och de tre senaste åren som turismutvecklare i länet, förklarar varför...

 

Marcus Eldh i Kolarbyn har tagit emot gäster och journalister från över 50 olika länder !

- Ur ett regionalt perspektiv väljer vi att i första hand arbeta med de företagare som är uppe på banan. Helt enkelt de som kan erbjuda kvalitetssäkrade produkter och är mogna för en nationell eller internationell marknad, inleder Henrik Wester, men förtydligar omgående.
- Det innebär inte att övriga lämnas åt sitt öde. Tvärtom spelar kvalitetsmärkningar som Naturens Bästa en positiv roll genom att stimulera och trigga övriga aktörer att utveckla sin verksamhet och bli mer professionella.

En av dem som har betytt mycket för utvecklingen i Västmanland under de senaste åren är Marcus Eldh på Skogens Konung och Kolarbyn. Genom Naturens Bästa, en lång rad utmärkelser och priser har företaget satt både Skinnskatteberg och Västmanland på kartan.
- Marcus har genom sitt praktiska arbete visat att väldigt mycket går att göra, och han är urtypen för en engagerad entreprenör. Ung, lite galen, med massor av energi och nya idéer och på så vis har han nästan blivit en internationell ikon för Västmanland, berättar Henrik Wester.

Ibland kan det vara ensamt på vintern, men framgångsrik turism bygger på samarbete !

En annan av Marcus Eldhs stora tillgångar är enligt Henrik Wester hans vilja att samarbeta och spela i lag med andra.
- Skogens Konung är med och bygger affärsallianser och partnerskap. För att nå engelska safariresenärer samarbetar han med andra företag som Birdsafarisweden, Naturarvskompaniet på gränsen till Dalarna och med Vargas Vildmarkslodge i Hälsingland. Det är nämligen först tillsammans som de blir intressanta för utländska reseagenter.
- Vidare har han ett föredömligt samarbete med Karmansbo Herrgård. Vissa dagar arrangerar han varg- och älgsafari som underleverantör, för att vid andra tillfällen boka herrgårdens rum när Skogens Konung behöver alternativt boende till någon av sina konferensgrupper. Båda är noga med ömsesidiga och rättvisa överenskommelser, så att alla tjänar på samarbetet.

Marcus Eldh - urtypen för engagerad entreprenör !

Under våren har Henrik Wester och Skogens Konung samarbetat kring en regional ekoturismutbildning. Grunden har varit Marcus Eldhs praktiska erfarenheter, medan Henrik Wester har tillfört en utbildningsmodell och finansiering.
- Det har varit ett framgångsrikt och populärt grepp där deltagarna handgripligen och till stor del med hjälp av varandra har lärt sig hur man produktutvecklar, ingår affärsöverenskommelser och blir spelbar på olika marknader och mot skilda kundgrupper. Normalt bjuder man in en marknadsföringskonsult eller expert på produktutveckling. Här har vi i princip gjort samma sak, men utifrån deltagarnas egen verklighet och på en konkret nivå. På köpet har vi samtidigt byggt det lokala nätverk som all framgångsrik turism vilar på.
- I den här processen är också Naturens Bästa oerhört värdefullt. Deltagarna får ett mål att sträva mot, även om inte alla når dit på kort sikt. Genom märkningen ställs det krav på både företag och utbud, och jag tycker det är bra att det ställs krav. Det kan vi med fördel göra mer inom svensk besöksnäring, avslutar Henrik Wester.

Text: Per Jiborn      

 

Marcus Eldh på vintervandring

Länkar: