Tipsa en vän

Hur fungerar föreningen?

--Ekoturismföreningen är summan av sina medlemmar.
Allas insatser spelar roll, olika åsikter ska höras och bra förslag ska kunna omsättas i praktisk verklighet.
En förening med många entusiaster, knappa resurser och massor av inspirerande idéer!

Svenska Ekoturismföreningen är en rikstäckande, partipolitiskt oberoende och ideell organisation. Våra medlemmar är allt från privatpersoner till företag och organisationer.
Föreningen har ett kansli i jämtländska Järpen. Dessutom arbetar en handfull personer med verksamheter som kvalitetsmärkningen Naturens Bästa och andra samarbetsprojekt.

 

Staffan WidstrandEn gång per år, vanligtvis i början av året, hålls ett årsmöte som alla medlemmar är välkomna till. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och alla medlemmar har rösträtt. Under årsmötet väljs föreningens styrelse, med personer som företräder olika delar av svensk turism. Under resten av året är det styrelsen som fattar löpande beslut i frågor som rör föreningen.

Ekoturismföreningen vill också stärka och fördjupa verksamheten genom olika regionala eller tematiska nätverk. Regionala samarbeten spirar idag bland annat i Jämtland och Västerbotten, och vi deltar i samarbeten kring vildmarksmat, rovdjur och andra miljömärkningar.

 

Staffan Widstrand

Ekoturismföreningens stadgar antogs vid bildandet 1996.

Föreningens styrelse består vanligtvis av ett dussin personer.

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har synpunkter på verksamheten.

Mer om Föreningens stadgar
Mer om Föreningens styrelse
Mer om Medlemskap i föreningen