Tipsa en vän

Detta vill vi

--Gillar du spännande möten med djur i storslagen natur?
Är du nyfiken på andra kulturer och nya människor?
Vill du resa med respekt och kunskap i bagaget?
Då är du en av oss!

Svenska Ekoturismföreningen arbetar för mer och bättre ekoturism, en turism som bevarar och tar ansvar för ömtålig natur och kultur, både i Sverige och utomlands.
Under de senaste åren har ekoturism bidragit till att skydda unik natur och kultur runt om i världen.

  • Afrikas bergsgorillor har ökat i antal.
  • Havets valar har blivit mer värda levande än döda.
  • Svenska samer använder ekoturism för att värna om och visa upp unika kulturvärden.

 

Visst är det bra!

Staffan WidstrandMen det kan förstås bli ännu bättre.
Vi vill att ekoturismens andel av den totala turismen i Sverige och världen skall öka.
Det gör den också. Just ekoturism är en av de snabbast växande delarna av den globala turismen. Men mycket mer återstår att göra. 
Här i Sverige kan exempelvis medelmåttig naturturism förädlas till attraktiv ekoturism, som bevarar och stödjer känslig natur och kultur runt om i landet.

Med mer ekoturism vill vi:

  • ge skyddsvärd natur ett ekonomiskt värde.
  • utveckla en form av turism som stärker natur- och kulturskydd, och ger mindre och färre miljöskador än annan turism.
  • förädla traditionell naturturism, vilket skapar jobb, ofta i glesbygd, utan att förstöra naturen.
  • ge en stark profil för Sverige som resmål, vilket gynnar resenäringen i hela landet.
  • vara en inspirationskälla, pionjär och riktningsvisare för hela resebranschen.
  • locka till ett roligare resande för alla inblandade - besökaren, lokalbefolkningen, arrangören och inte minst naturen med alla djur och växter.

 

Staffan WidstrandEkoturism är en framgångsrik idé som gett konkreta resultat i svenska fjällvärlden, Värmland, Centralafrika och på en rad andra platser världen över.
Ekoturism är också en affärsidé som gör att kommersiell turism kan kombineras på ett hänsynsfullt och fruktbart vis med traditionella ekonomier och ursprungskulturer.

 

Svenska Ekoturismföreningen vill samla alla som är intresserade av ekoturism som idé och praktisk verklighet. Tillsammans verkar vi för att koppla samman turism med naturskydd, att utveckla svensk glesbygd, att miljöanpassa all turism, att göra Sverige känt som ett spännande resmål och att tillgängliggöra naturupplevelser utöver det vanliga.
Ett av våra viktigaste verktyg i det arbetet är kvalitetsmärkningen Naturens Bästa.
Mer om Föreningens syfte


Staffan Widstrand

Så här beskrev Världsnaturfonden ekoturism 1994:

"Ekoturism är ansvarsfullt resande som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande"
Svenska Ekoturismföreningen har antagit den definitionen som sin egen.

Vill du bli medlem? Läs då mer här...