Tipsa en vän

Vad gör föreningen?

 • --Tycker du att turismen ska ta ett större ansvar för naturskydd och miljöanpassning?
 • Vill du att ekoturism ska bli ett argument för att värna om vargen?
 • Anser du att svensk turism kan bli mer än billiga fiskekort, kanotuthyrning i stor skala och kvarglömt skräp på allmänna grillplatser?

Då ska du förena dina krafter med oss!
Mer om Medlemskap i föreningen här...

 

Ekoturismföreningen arbetar bland annat på följande vis för mer och bättre ekoturism:

Staffan WidstrandEkoturismföreningen är en aktiv opinionsbildare för att;

 • knyta samman turism med aktivt naturskydd och kulturvård.
 • ekoturism ska bli ett verktyg för en hållbar utveckling, särskilt i glesbygd, både i Sverige och längre bort.
 • miljöanpassa all turism.

 

 

Tack vare Ekoturismföreningen finns idag Naturens Bästa.
Det är en kvalitetsmärkning av svensk ekoturism som;

 • sjösattes i början av det Internationella Ekoturismåret 2002.
  drivs av Svenska Ekoturismföreningen som huvudman, tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen och VisitSweden.
 • snabbt väckt ett stort intresse bland flera hundra turismentreprenörer runt om i landet.
 • idag erbjuder hundratals spännande naturresor. Allt ifrån älgjakt och hundspannsturer, vildmarksritter och skärgårdspaddling, forsränning och timmerflottfärder till samiska upplevelser, vandring med renar, exklusivt fiske och mycket mer.

 

                           Staffan Widstrand

Mer om Naturens Bästa här...

 

Ekoturismföreningen sprider kunskap genom;

 • informationsträffar, kurser och vidareutbildningar.
 • nyhetsbrevet Safari.
 • information till resebransch, myndigheter, media, utbildningar och våra medlemmar om vad som händer inom svensk och internationell ekoturism.

 

Staffan WidstrandEkoturismföreningen bidrar till naturturismens utveckling genom att;

 • arbeta för bättre näringsvillkor för svenska naturresearrangörer.
 • informera om och stimulera användningen av ny teknik och innovativa arbetssätt, allt från det senaste på IT-fronten till forntida matlagningsmetoder.
 • skapa effektiva kanaler för marknadsföring via exempelvis gemensamma webbplatser och samarbeten med såväl svenska organisationer och företag som utländska partners.
 • stimulera ett växande erfarenhetsutbyte om ekoturism mellan svenska naturturismföretag, våra nordiska och arktiska grannländer samt med systerorganisationer världen över.
 • löpande utveckla rekommendationer och etiska regler för ekoturism och verka för kvalitets- och miljömärkning.
 • arbeta för att all naturinriktad turism utvecklas i riktning mot kvalitetssäkrad ekoturism.
 • påverka turismutbildningarna så att ekoturism får den kvalitet, status och tyngd den förtjänar.


Ekoturism är ju en utmärkt idé som berör många människor och grupper. Därför har Ekoturismföreningen också särskilt goda förutsättningar att aktivt bidra till nätverk och brobygge mellan olika parter. Det sker genom att vi;

 • stimulerar till informella samtal mellan människor och intressen som emellanåt står mot varandra, exempelvis vargmotståndare och rovdjursvänner.
 • bygger broar och relationer mellan folk mitt i storstaden och människor närmare natur och vildmark.
 • samlar aktörer inom turism och natur- och miljövård till gemensamma ställningstaganden.

 

Ekoturismföreningen inspirerar genom att;

 • få fler resenärer att upptäcka ekoturismens fördelar.

 

                        Staffan Widstrand