Tipsa en vän

Fisketurism: Jobb & exportintäkter

Flugfiskare vid fjällsjö

I början av mars presenteras ett förslag till handlingsplan för svensk fisketurism. Ett par veckor senare, fredagen den 20 mars på Sportfiskemässan i Jönköping, diskuteras handlingsplanens förslag och ståndpunkter. Inbjudna är företrädare från regeringen, Alliansen, sportfiskare, fiskevattenägare och älvräddare.

Sverige vill fördubbla fisketurismen under det här årtiondet. / Foto: Staffan Widstrand

Fisketurismen är en av naturturismens viktigaste delbranscher. Enligt de senaste årens gränsundersökningar (IBIS 2013) uppgav drygt 800 000 utländska besökare att de hade fiskat under sin Sverigevistelse. Det är nästan lika många som svarade att de hade besökt en musikfestival eller konsert, och mer än dubbelt så många som gästade ett idrottsevenemang. Europamarknaden för sportfiske uppskattas bestå av minst 50 miljoner fiskeintresserade, och Sverige har som vision att fördubbla fisketurismen under det här årtiondet.

För att nå målet om en fördubblad fisketurism, fler jobb på landbygden, högre exportintäkter och bidra till ökad biologisk mångfald presenterar Ekoturismföreningen och Sveriges Fisketurismföretagare i samverkan med Sweden Fishing i början av mars en handlingsplan för svensk fisketurism. En plan i punktform som pekar ut de viktigaste förslagen på vad som behöver göras för att skapa fler fria vandringsvägar i våra strömmande vatten och prioritera den typ av fiske som skapar störst samhällsekonomiskt värde. Men också åtgärder för att gynna och utveckla ett selektivt fiske, aktivt bidra till fiskevård och anpassa fångst och uttag till förmån för långsiktigt hållbara bestånd och kvalitetsfiske. Dessutom presenterar planen förslag och åtgärder för att få fram fler företag som växer, stärker svensk konkurrenskraft, gynnar kvalitetsupplevelser och bidrar till nya jobb.

Var med och diskutera hur vi sätter värde på hållbara och levande fiskevatten. / Foto: Staffan Widstrand

På Sportfiskemässan i Jönköping kommer följande företrädare för utövare, vattenägare, älvräddare, myndigheter, regeringen och Alliansen att tycka till om underlaget till handlingsplan:

  • Anders Karlsson, generalsekreterare på Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.
  • Thomas Lennartsson, förbundsdirektör på Sveriges Fiskevattenägareförbund.
  • Christer Borg, ordförande för Älvräddarnas Samorganisation.
  • Daniel Melin, fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket.
  • Emma Nohrén (MP), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson.
  • Sotiris Delis (M), riksdagsledamot och Åsa Coenraads (M), riksdagsledamot och ordinarie i Miljö- och jordbruksutskottet.

 

Plats:  Konferensrum B5 på Sportfiskemässan på Elmia i Jönköping.

Datum:  Fredagen den 20 mars 2015 mellan 10.00 till 12.00.

Resa till Sportfiskemässan:  Med tåg till Jönköping och sedan vidare med buss (linje 1) till Elmia. Se vidare Hitta till Elmia.

Mer information & frågor:  Per Jiborn, Ekoturismföreningen (0490 - 137 50 eller 0733 - 74 59 95).

Arrangörer:  Ekoturismföreningen och Sveriges Fisketurismföretagare i samarbete med Sweden Fishing.

Varmt välkommen till Jönköping!

Länkar:

 

Uppdaterad den 11 mars 2015

 
Datum 2015-02-09

 

Tillbaka