Tipsa en vän

Försommarseminarium i Tiveden

Tjäderspel i Tivedens nationalpark

Runt Tivedens nationalpark kan nya jobb och mer lokala turismintäkter skapas. Men då krävs buffertzoner med besöksvänliga och attraktiva skogar, så att fler stannar en natt eller två. Den 3 juni möts företrädare från riksdag, kommun, länsstyrelse, Sveaskog och traktens turismföretag för att diskutera Tivedens möjligheter.

En vildmarksritt bland flyttblock och gammelskog är ett spännande alternativ för att uppleva Tivedens nationalpark. / Foto: Tiveden.se

Enligt ett förslag från Ekoturismföreningen och traktens företagare kan 15 nya årsarbeten skapas om tio procent av dagens drygt 100 000 besökare stannade en natt eller två i bygderna runt Tivedens nationalpark. När fler bor, äter och gör något kul i värdefull natur ökar de lokala turismintäkterna med många miljoner kronor per år, men förslaget förutsätter att den relativt lilla nationalparken omges av besöksvänliga skogar som höjer bygdens attraktionskraft och lockar till längre vistelser. Som bonus skulle fler, både svenskar och utländska, besökare få möjlighet att hänföras av Tivedens trolska morgondimma, äventyrsrida på vildmarksstigar mellan mäktiga flyttblock eller njuta av en paddeltur när solen sjunker ner bakom nationalparkens uråldriga granar och tallar.

På försommarseminariet i Tiveden den 3 juni vill vi tillsammans försöka besvara och resonera kring två frågor:

 • Hur får vi till ett skogsbruk på Sveaskogs marker runt nationalparken, som även tar hänsyn till nationalparksturismens potential?
 • Hur får vi fler att stanna längre och upptäcka mer? Vad kan parkens förvaltning, kommun och traktens företag gemensamt göra för att sprida ett sådant budskap? 

 

Riksdagsledamoten Matilda Ernkrans (S) kommer till Tiveden i början av juni. / Foto: Riksdagen

Deltar i försommarseminariet gör bland annat:

 • Matilda Ernkrans, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande för Miljö- och jordbruksutskottet.
 • Penilla Gunther, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i Näringsutskottet.
 • Bo Rudolfsson, kommunalråd i Laxå kommun.
 • Dessutom företrädare för traktens besöksnäring, Ekoturismföreningen, Sveaskog och Örebro länsstyrelse.

 

Plats:  Kaffestugan i Tivedstorp strax norr om nationalparken.
Se vägbeskrivning här

Datum:  Fredagen den 3 juni mellan 13.00 och 16.30.

Program:

 • 13.00 - Fem inspel från kommun, bransch, Sveaskog och länsstyrelsen.
 • Vad tycker företrädare för regeringen (S) och oppositionen (KD) om Tivedens nationalparksturism, besöksvänliga skogar, ett hänsynstagande skogsbruk och att fler uppmuntras att stanna längre för att upptäcka mer.
 • 14.30 - Frågestund följt av fika och pressträff.
 • 15.30 - Eftersnack med länsstyrelsen, Sveaskog, kommunen och traktens företag om hur vi bäst kan gå vidare.
 • 16.30 - Avslutande guidad skogspromenad

 

En av seminariets frågor är hur vi får fler att stanna längre och upptäcka mer av Tivedens fantastiska natur. / Foto: Ösjönäs - Tivedens aktivitets & äventyrscenter

Sista anmälningsdag:  Anmäl gärna din närvaro senast den 31 maj till Per Jiborn (0490 - 137 50 eller [email protected]). Då räcker förhoppningsvis fikat till alla. 

Mer information & frågor:  Harry Lundin, Laxå kommun (0584 - 47 31 03), Anders Tivell, lokal företrädare (0704 - 03 60 34) och Per Jiborn, Ekoturismföreningen (0490 - 137 50).

Arrangörer:  Laxå kommun tillsammans med Ekoturismföreningen och traktens turismföretag

Länkar:

 

Uppdaterad den 16 maj 2016.

 
Datum 2016-04-26

 

Tillbaka