Tipsa en vän
Äldre material

Material & Föredrag

Inspirationsföreläsningar för besöksnäringen
Skärgårdshus på Städsholmen Inspirationsföreläsning om vad ekoturism är och hur Ekoturismföreningens arbete för mer och bättre ekoturism har satt Sverige bland de främsta ekoturismdestinationerna i världen. Under ett par timmar presenteras grunderna för ekoturism, de sex grundprinciperna för kvalitetsmärkningen Naturens Bästa och varför en medveten satsning på ekoturism är ett bra redskap för att vidareförädla traditionell svensk naturturism.

Publicerad: den 17 maj 2010
[Mer]

Inspirationsföreläsningar för resenärer
Mikael Vinka / Lapplandsafari Inspirationsföreläsning för resenärer som vill veta mer om kvalitetssäkrad ekoturism. Vi presenterar spännande ekoturism från olika delar av vårt avlånga land, ger konkreta restips och kittlar reslusten. Vidare ges exempel på ett antal godkända ekoturismarrangörers konkreta naturskyddsinsatser och kulturvård runt om i Sverige och förklarar varför Naturens Bästa bidrar till landsbygdsutveckling, stärker naturskyddet och medverkar till ett mer klimatsmart resande.

Publicerad: den 17 maj 2010
[Mer]

Ekoturismföreningens presentationshäfte
Presentationshäfte SEF / Framsida En kort presentation av Svenska Ekoturismföreningen, vår verksamhet och fördelarna med ett medlemskap.
Häftet ger också en introduktion till Naturens Bästa, kvalitetsmärkningens sex grundprinciper, varför en ekoturismmärkning och om hur begreppen godkända företag och märkta arrangemang hänger ihop.

Publicerad: den 1 mars 2004
[Mer]

Rena semestern - om ekoturism i Sverige
Rena semestern Naturskyddsföreningens årsbok från 2004 blev den första publikationen som presenterade, granskade och utvärderade svensk ekoturism. I boken varvas ett antal resereportagen med avsnitt om ekoturism som näring, märkningar, internationella utblickar och forskarröster.

Publicerad: den 15 maj 2004
[Mer]

Visa aktuellt material