Tipsa en vän

Svar på vanliga frågor

 

Staffan WidstrandÄr medlemskap i Ekoturismföreningen samma sak som godkänd arrangör inom Naturens Bästa?
Nej. Ekoturismföreningen är öppen för alla, företag, organisationer och privatpersoner. Det enda kravet som ställs, är att man stödjer föreningens syfte och betalar sin medlemsavgift.
Arrangörerna inom Naturens Bästa har däremot ansökt, fått besök av kvalitetsgranskare och slutligen blivit godkända av en oberoende Märkningskommitté.
Alla som vill veta mer om eller söka till Naturens Bästa rekommenderas att bli medlemmar i Ekoturismföreningen. Men hittills har bara 25 procent av föreningens medlemmar också kvalat in som godkända arrangörer inom Naturens Bästa.
Mer om Medlemskap i Ekoturismföreningen här…

 

Vad krävs för att ett företag ska kunna kvalitetsmärka ett arrangemang med Naturens Bästa?
Kvalitetsmärkningen granskar och bedömer både kompetens och kunskaper hos det ansökande företaget, liksom utformningen av själva arrangemanget.
I princip handlar det om att leva upp till märkningens sex grundprinciper, som finns konkretiserade i närmare 30 krav på företaget och nästan 60 krav på alla märkta arrangemang.
Mer om Naturens Bästas sex grundprinciper här…
Mer om Naturens Bästas kriterier här…

 

Vad menas med att respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur och kultur?
Att inte såga av den gren man sitter på. Det görs bäst med arrangörer med mycket goda kunskaper om resmålets natur- och kulturvärden. Kunskap är nyckeln till både genomtänkta arrangemang, men också av stort intresse för arrangemangets kunder. Dessutom är det viktigt att det finns en nära relation till berörda markägare, och täta kontakter med olika företrädare för naturskydd och kulturvård.

 

Staffan WidstrandVad menas med att gynna den lokala ekonomin?
Helt enkelt att så mycket pengar som möjligt ger klirr i den lokala kassan.
När den lokala ekonomin gynnas genom inköp av mat, logi och tjänster av olika slag, stärks samtidigt skyddet av de unika natur- och kulturvärden som gästen kommit för att uppleva.

 

Vad menas med att miljöanpassa hela verksamheten?
Här finns många och detaljerade krav på allt ifrån miljöplaner till krav på mer miljöanpassade transporter. Naturens Bästas ställer bland annat krav på boendet, att avfall sorteras och miljöbränslen prioriteras. De lokala transporter som arrangören själv ansvarar för, diskuteras ofta extra ingående. Dessutom kräver Naturens Bästa att en godkänd arrangör upplyser och stimulerar sina gäster om hur man på bästa vis reser kollektivt till resmålet.

 

Vad menas med att bidra aktivt till natur- och kulturskydd?
Naturens Bästa står inte bara för de bästa naturresorna till svensk natur, utan också för den bästa turismen för svensk natur.
Det innebär att varje godkänd arrangör aktivt måste bidra till att stärka skyddet av olika natur- och kulturvärden. Exempel på detta är bland annat stöd och samarbete med Projekt Jaktfalk och Projekt Fjällräv. Några arrangörer har tagit på sig rollen som lokala väktare av flodpärlmusslor och att hålla ängar och hagmarker öppna, medan det för flera andra arrangörer är naturligt att värna och vårda olika kulturtraditioner.

 

Staffan WidstrandVad menas med att satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt?
Framför allt avses kunniga guider, vilka kan förmedla det de vet. Men vissa naturresor kan genomföras utan guide. Då måste guidens närvaro ersättas med ordentliga genomgångar och/eller uppföljande personliga möten under arrangemanget. Ska gästerna vandra, paddla eller cykla på egen hand krävs dessutom genomtänkta uppförandekoder hur det genomförs på bästa vis.

 

Vad menas med att kvalitet och trygghet på resan?
Ekoturism är kvalitetsturism och både kunder och samarbetspartners ska kunna lita på en godkänd arrangör. Naturens Bästa granskar därför företagets betalningsetik, kundbemötande, marknadsföring, reserv- och säkerhetsplaner, värdskap, måltidskvalitet och mycket annat.

 

Måste det ansökande företaget märka hela sitt utbud?
Nej, det räcker med ett märkt arrangemang. Men observera att många krav som miljöplan, kunskaper om resmålet, lokal policy, kvalitetssäkring, tillräcklig erfarenhet och värdskap ställs på hela det ansökande företaget.

 

Staffan WidstrandFinns Naturens Bästa bara i Sverige?
Ja, men vår ambition är att på sikt knyta samman Naturens Bästa med andra kvalitetsmärkningar av ekoturism runt om i världen.
Än så länge omfattar emellertid Naturens Bästa bara naturresor i Sverige genomförda av svenska arrangörer. 

 

Hur ansöker man?
Man börjar med att beställa märkningens startpaket, och i samband med det deltar på Naturens Bästas baskurs.
Den inskickade ansökan kontrolleras, och om den är komplett och uppfyller de viktigaste baskraven genomförs sedan ett företagsbesök.
Efter detta beslutar en oberoende Märkningskommitté om det ansökande företaget ska godkännas, och vilka arrangemang som i så fall får kvalitetsmärkas.
Mer om Ansökningsprocessen här…


 
Staffan WidstrandVad kostar det att ansöka om Naturens Bästa?
Alla företag måste betala märkningens startpaket, en kompletterande besöksavgift och Naturens Bästas baskurs.
Sammanlagt innebär det att prislappen för de minsta arrangörerna hamnar på ungefär fem tusen kronor, medan de största företagen får betala bortåt 15 000 kronor.
Är du inte medlem i Ekoturismföreningen blir det några tusenlappar dyrare. Mer om Avgifter till Naturens Bästa här…

 

Hur lång tid tar det att ansöka till Naturens Bästa?
Att fylla i själva ansökningshandlingarna kräver minst ett par arbetsdagar, för många arrangörer ofta upp emot en vecka. Samtidigt är arbetet att ansöka till Naturens Bästa en process som sätter många goda tankar i rörelse. Vissa har tänkt i dessa banor i flera år, och då går processen snabbare. Hos andra måste insikterna mogna fram under lite längre tid. Från beställt startpaket till mottaget diplom ska du dock alltid räkna med minst ett halvår.  

 

Staffan WidstrandKan en godkänd arrangör förlora rätten att använda Naturens Bästas kvalitetsmärke?
Ja, och det har redan hänt. Reaktioner från kunder, samarbetspartners och berörda människor på bygden leder alltid till uppföljande samtal med den aktuelle arrangören.
Är kritiken både sann och allvarlig, uppmanas den ifrågasatta arrangören att inom en viss tid förklara och/eller rätta till eventuella brister.
Sker inte det, kan Märkningskommittén som en sista utväg ta ifrån arrangören rätten att använda Naturens Bästas kvalitetsmärke.