Tipsa en vän

Svensk rovdjursturism

Våra stora rovdjur som björn, lo, järv och inte minst varg engagerar, berör och väcker debatt. Samtidigt anser en majoritet av svenska folket att vi ska ha långsiktigt livskraftiga rovdjursstammar. Utmaningen ligger i att hitta formerna för bästa möjliga förvaltning, och Ekoturismföreningen menar att en seriös och högkvalitativ rovdjursturism är en värdefull bit i det pussel som måste läggas.

I Finland omsätter redan rovdjursturismen mer än 60 miljoner kronor. / Foto: Staffan Widstrand

Rovdjursturism är ett sätt att ge våra stora rovdjur ett ekonomiskt värde. Varg, björn och andra arter får ett alternativt värde i kronor och ören som de annars inte skulle ha. En växande grupp människor är också beredda att betala för att på olika sätt uppleva och komma nära våra vilda rovdjur.
Turister, och inte minst internationella besökare, behöver logi, mat, transporter och olika former av guidningar, vilket både skapar arbetstillfällen på svensk landsbygd och värdefulla exportintäkter. I Finland omsätter rovdjursturismen redan mer än 60 miljoner kronor (2010) och förutsättningarna i Sverige är liknande och i vissa fall bättre.

Men våra rovdjur kan sannolikt spela en ännu större roll som karismatiska spetsprodukter. Rovdjursturism, som lockar utländska journalister, är bildmässig, kittlar reslusten, ger vår besöksnäring lyskraft och sätter resmålet Sverige på den internationella kartan. Något som redan sker idag och en möjlighet som Ekoturismföreningen tillsammans med bland annat Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, och Naturskyddsföreningen framförde i Svenska Dagbladet redan 2004 i den gemensamma debattartikeln Vilda vargar värda miljoner för Sverige.

Rovdjursturism är ett sätt att ge vargen ett ekonomiskt värde. / Foto: Staffan Widstrand

Sedan dess har svensk rovdjursturism utvecklats. Runt om i landet växer nu flera duktiga och professionella ekoturismarrangörer fram som bland annat ordnar björnskådning, vargsafaris och fjällrävsexpeditioner. Men vår rovdjursturism är ännu i sin linda och inte sällan bemöts den med okunskap, fördomar och i vissa fall med nonchalans.
Ett exempel på detta är hur våra arrangörer av vargsafaris glömdes bort eller negligerades i samband med att licensjakt på varg infördes i januari 2010. Vargjaktens konsekvenser summerades i artikeln Vargturismen nonchalerad - om vinterns vargjakt.
Ekoturismföreningens sammanställning gav eko internationellt och en av Europas främsta arrangörer av safariresor - Naturetrek protesterade via sitt nyhetsbrev till tiotusentals kunder.
Se vidare Engelsk protest mot vargjakten.
Vi följde också upp vargjakten 2010 genom att presentera hur olika myndigheter och intresseorganisationer ser på rovdjursturism och behovet av dialog mellan olika parter.
Kartläggningen Svar på frågor om vargjakten visar vad olika myndigheter och intresseorganisationer anser och blir på så vis en utgångspunkt för fortsatta samtal om jakt och olika former av viltskådning.

Idag erbjuds fjällrävsexpeditioner till häst, men utmaningen att framgångrikt nå ut till de som är villiga att betala för upplevelsen återstår att lösa. / Foto: Staffan Widstrand

Ekoturismföreningens mycket bestämda uppfattning är att grunden för ekoturism i allmänhet och i synnerhet för olika former av rovdjursturism, är ett seriöst företagande där arrangörerna vinnlägger sig om samverka och föra en dialog med berörda markägare, jägare, myndigheter och aktörer inom småskalig djuruppfödning som fäbodbrukare och fåruppfödare. En grundtanke är att en så stor andel som möjligt av besökarnas pengar hamnar i olika lokala näringsverksamheter som mindre hotell, lokala guider och traktens matproducenter. Riktlinjerna för hur rovdjursturism och viltskådning bör skötas finns både formulerat i Naturens Bästas sex grundprinciper liksom i de specialkriterier som har utvecklats för just Safari- och viltskådning.

Med hjälp av åtel visas vilda björnar framgångsrikt upp i Hälsingland. / Foto: Staffan Widstrand

En fråga som har diskuterats mycket under de senaste åren är huruvida det är etiskt och ekologiskt lämpligt att använda åtlar för att locka fram bland annat björn, men också järv och fjällräv för betalande gäster.
Ekoturismföreningen har pekat på de goda erfarenheterna som finns från Finland och förespråkar en försiktig och ansvarsfull försöksverksamhet i kombination med mer forskning på området. Detta var bland annat huvudbudskapet i vårt remissvar Utveckla svensk rovdjursturism på Rovdjursutredningen betänkande från 2008.

En bärande tanke är också att ekoturismen ska främja dialog och samverkan mellan olika parter. Något som behövs när skyttegravarna grävs allt djupare mellan bland annat jägare och rovdjursvänner. Att konstruktiva samtal faktiskt är möjliga visade Ekoturismföreningen när vi tillsammans med Rovdjurscentret De 5 Stora arrangerade Large - Nordens första seminarium om rovdjursturism i november 2010. Ett seminarium som präglades av en vilja att hitta lösningar på flera av utmaningarna kring svensk rovdjursturism. Se vidare Large - uppmärksammat & debatterat.

Lodjur är sannolikt vårt svåraste rovdjur att visa upp, men försöksverksamhet görs i Bergslagen. / Foto: Staffan Widstrand

Framtiden för svensk rovdjursturism bestäms dock inte av kloka remissvar eller välorganiserade seminarier.  Den avgörande utmaningen är att få fram fler professionella och duktiga arrangörer. Något som sker idag. Inte minst branschens pionjärer som Skogens Konung och Vargas Vildmarkslodge, vilka båda har utsetts till Årets Ekoturismarrangör, visar vägen genom framgångar på både den svenska och internationella arenan.
I deras spår hoppas vi på ännu fler framstående företag, som både förbättrar utbudet och samtidigt bidrar till att ge våra svenska rovdjur ett ekonomiskt värde.

 

Ge vargen ett värde - boka en vargsafari !

Nyfiken på svensk ekoturism?
Kvalitetsmärkningen Naturens Bästa visar vägen till Sveriges främsta ekoturismarrangörer.

Gå med i Naturens Bästas resklubb.
Kittla reslusten, ta del av förmånliga erbjudanden och få tips om senaste nytt. Allt helt utan någon kostnad.

Vill du följa med vad som händer inom svensk ekoturism?
Prenumerera gratis på vårt Pressbrev här… 

Stöd vårt arbete för mer och bättre ekoturism både här i Sverige som på fjärran resmål.
Bli medlem i Ekoturismföreningen här…

Uppdaterad den 5 januari 2011