Tipsa en vän
Västervik den 8 januari 2017

Hållbar turism för utveckling

The International Year of Sustainable Tourism

FN:s generalförsamling har utnämnt 2017 till det internationella året för hållbar turism för utveckling. Ett år då Förenta Nationerna kraftsamlar kring turismen som en katalysator för positiv förändring och i synnerhet på områden som hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning, miljöskydd, världens kulturarv, fred och säkerhet.

FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon menar att turismen på ett betydande vis kan bidra till tillväxt och hållbar utveckling. / Foto: United Nations

Som en bakgrund till beslutet att deklarera 2017 till ”the International Year of Sustainable Tourism for Development” förklarade FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon i december 2015 att:
- Med mer än en miljard internationella turister, som varje år besöker platser runt om i hela världen, har turismen blivit en stark kraft för förändring som gör verklig skillnad för miljoner människor. Turismens potential för hållbar utveckling är betydande. Som en av världens ledande sektorer för sysselsättning, skapar turismen viktiga möjligheter till försörjning, bidrar till att lindra fattigdom och driver på en utveckling som inkluderar allt fler människor.   

Under 2017 vill FN främja turismens roll och betydelse inom fem nyckelområden:

  • En hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar allt fler.
  • Social integration, sysselsättning och fattigdomsbekämpning.
  • Resurseffektivitet, miljöskydd och insatser för klimatet.
  • Kulturarv och mångfald.
  • Ömsesidig förståelse, fred och säkerhet

 

Arbetet med det internationella året för hållbar turism för utveckling kommer att ledas av the World Tourism Organization (UNWTO) i samarbete med nationella regeringar och andra internationella, nationella och regionala organisationer för utveckling, fred och turism.

Länkar:

 

 

Tillbaka