Tipsa en vän
Västervik den 3 februari 2017

WWF stöttar buffertskog i Tiveden

Kvinna med barn vandrar i Tiveden

Förra året gick Sveaskog den lokala opinionen till mötes och avsatte en två tusen hektar stor buffertzon runt Tivedens nationalpark. Skälet var att ett mångbruk av skogen på sikt kan vara lönsammare än bara skogsbruk. Nu stöttar Världsnaturfonden WWF pionjärarbetet i Tiveden kring besöksvänligt skogsbruk och nationalparksturism.

Hans Traav, näringslivsstrateg på Laxå kommun, arbetar nu aktivt med att utveckla natur- och ekoturismen i Tiveden. / Foto: Pavel Koubek - ICON

- Nu är det upp till oss att visa att våra argument även kan omsättas i praktiken, inleder Hans Traav till vardags näringslivsstrateg på Laxå kommun och fortsätter:
- Förra årets opinionsarbete gav eko ända upp i riksdagen och byggde på antagandet att ett mångbruk av skogarna runt Tivedens nationalpark skulle bidra till högre intäkter, fler jobb och bättre lokal utveckling än enbart traditionellt skogsbruk. Inte minst mot bakgrund av att det i Tiveden är statliga Sveaskog som äger och förvaltar stora delar av skogarna.

Första akten i de senaste årens drama i och kring Tivedens skogar fick sin final en strålande vacker försommardag i början av juni förra året. Då fylldes kaffestugan i Tivedstorp till bristningsgränsen av traktens turismföretagare, skogsvänner, företrädare från kommun, region och riksdag och sist men inte minst ombud för Sveaskog. Skogsbolagets besked om att gå den lokala opinionen till mötes och avsätta en två tusen hektar stor buffertzon runt Tivedens nationalpark möttes av jubel och rungande applåder.

Nu är det klart att Tivedens nationalpark utvidgas till drygt två tusen hektar. I maj är det tänkt att den nya utvidgade parken ska invigas. / Foto: Sven Persson - IBL Bildbyrå

Ett drygt halvår senare är det dags för andra akten. Visserligen har vardag och kyla återvänt till Tiveden, men runt nationalparken spirar nu hoppet om att ett så kallat adaptivt skogsbruk ska ta rejäl hänsyn till traktens turism. Inte minst efter att utvidgningen av nationalparken nu är klar och invigs senare i vår. Tanken är att olika aktörer ska kunna skapa intäkter både medan buffertskogen växer och när delar av den sedan avverkas. Liksom under förra året är Ekoturismföreningen en av de drivande aktörerna i arbetet. Nu kan processen dessutom förstärkas, eftersom Världsnaturfonden WWF strax innan årsskiftet anslog drygt 100 000 kronor till det pionjärarbete som tar form i Tiveden.

Det kommande pilotprojektet kring besöksvänligt skogsbruk och nationalparksturism har tre syften:

  • Inledningsvis att i samarbete med Sveaskog utveckla, anpassa och förfina skötsel och förvaltning genom ett adaptivt skogsbruk, som tar stor hänsyn till traktens turism. Frågan som ska besvaras är hur skogsbruket inte bara kan samsas med verksamheter som vandring, cykling, ridning, vilt- & fågelskådning och andra former av naturupplevelser, utan även hur ett mångbruk av skogen kan gynna och värna den biologiska mångfalden.
  • För det andra ska dessa banbrytande erfarenheter spridas lokalt, regionalt och nationellt. Det handlar om att ordna lokala möten, få uppmärksamhet i traditionell media och använda Ekoturismföreningens nationella nätverk i form av nyhetsbrev, webbplats och olika sammankomster.
  • Den tredje uppgiften är att tillsammans med traktens kommuner och turismföretag arbeta fram en utvecklingsplan för Tivedens naturbaserade turism. Planen ska vara bas och inspirationskälla för framtida investeringar och satsningar, som ska bidra till fler övernattningar, lokala måltider och guidade upplevelser.

 

Naturguiden David Tverling hoppas nu kunna satsa fullt ut på guidningar i Tiveden. Han bli därmed ytterligare en anledning att stanna längre för att upptäcka mer, vilket bidrar till fler övernattningar och lokala måltider. / Foto: Naturguide Tiveden

En pusselbit i den processen är det nystartade företaget Naturguide Tiveden, som nu hoppas kunna ta klivet och på heltid satsa på naturguidningar och upplevelser i Tivedens djupa skogar. David Tverling har tillbringat hundratals dagar i Tiveden och erbjuder under våren orr- och tjäderspel vid sidan av ugglesafaris. Senare till sommaren vill han visa upp traktens älgar och bävrar och erbjuda mer udda upplevelser som bland annat nattskärrans konsert under ljusa försommarnätter.
- Redan idag besöks Tivedens nationalpark av en bra bit över hundratusen människor. Jag vill locka fler att stanna och upptäcka Tiveden under ett par dagar. Nationalparken i sig är värt ett längre besök, och mitt utbud av guidningar på främst kvällar och tidiga morgnar ökar behovet av boende och måltider. Förhoppningsvis kan jag försörja mig på heltid och samtidigt bidra till fler övernattningar, vilket både stärker bygden och ger skatteintäkter till Laxå kommun, berättar David Tverling.

Under våren erbjuder David Tverling bland annat tjäderspel i Tiveden. / Foto: Staffan Widstrand

- Den besöksvänliga buffertzonen gör det dessutom oerhört mycket enklare att knyta samman omgivningarnas utbud av boenden och måltider med nationalparkens unika natur- och kulturvärden. Att vandra, rida eller cykla genom en brukad, men ändå vacker, skog in till området kärna – nationalparken, gör det mycket lättare att få fler att stanna längre. Buffertzon och nationalpark tillsammans ger oss dessutom tillgång till ett dubbelt så stort område.
- I förra årets opinionsarbete spelade Ekoturismföreningen en avgörande roll och banade väg för det som nu håller på att utvecklas. Fler av oss som driver och drömmer om natur- och ekoturism måste därför engagera oss och bli medlemmar i föreningen. Här i Tiveden tycker jag och många andra att det ska bli spännande att medverka i det pionjärarbete som växer fram genom en unik samverkan mellan Sveaskog, traktens företagare, Laxå kommun och Ekoturismföreningen. Förra året fick vi stöd av Naturkompaniet. I år är Världsnaturfonden WWF med och stöttar ekonomiskt. Det är toppen, avslutar David Tverling.

Länkar:

 

 

Tillbaka