Tipsa en vän
Västervik den 16 februari 2017

Turism ska främja biologisk mångfald

Kanotfärd genom regnskogen

I december skrev miljöministern Karolina Skog under Cancúndeklarationen, där turismen ges ett särskilt ansvar för den biologiska mångfalden. Även det globala temat för årets internationella dag för biologisk mångfald är ”hållbar naturturism”. Därför tar Ekoturismföreningen nu initiativ till hur detta bäst tas tillvara i Sverige.

Cancúndeklarationen pekar bland annat ut turismen som en näring med särskilt ansvar och potential för att bidra till bevarandet av vår biologiska mångfald. / Foto: Convention on Biological Diversity

I början av december samlades över tre tusen företrädare från 167 länder i Cancún i Mexiko på FN:s internationella konferens om biologisk mångfald. Mötet resulterade i den så kallade Cancúndeklarationen, som bland annat undertecknades av Sveriges miljöminister Karolina Skog. Enligt Sveriges regering var en av huvudfrågorna på mötet, vad som kan göras inom jordbruk, skogsbruk, fiske och turism för att skydda den biologiska mångfalden. Den antagna deklarationen ger nu ramarna för hur dessa verksamheter ska ta hänsyn till och värdera naturens ekosystemtjänster. 

Hyacintaran hotas av skogsavverkningar och illegal försäljning som burfågel. Väl genomförd ekoturism som skapar alternativa lokala turismintäkter kan fungera som en kraft för att stärka naturskyddet. / Foto: Staffan Widstrand

Den 1 februari meddelade sekretariatet för FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD), som även var värd för mötet i Cancún, att temat för årets internationella dag blir ”biologisk mångfald och hållbar naturturism”. I sitt utskick skriver CBD bland annat att:
”Biologisk mångfald, i form av både arter och ekosystem, erbjuder en viktig grund för många sorters turism” och senare i samma stycke att ”en välorganiserad turismsektor kan på ett avgörande vis minska hoten mot, och även bidra till att behålla eller till och med öka förekomsten av nyckelarter och biologisk mångfald med hjälp av turismintäkter.”
Därför menar CBD att temat för den internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj bör användas för att ”att skapa medvetenhet om och vidta åtgärder för den hållbara turismens värdefulla bidrag till både ekonomisk tillväxt, liksom till ett hållbart nyttjande och bevarande av den biologiska mångfalden.”

Samverkan mellan hållbar naturturism och förvaltning av skyddad natur är en grundbult i Ekoturismföreningens verksamhet menar Ekoturismföreningens styrelseordförande Annika Fredriksson. / Foto: Carl-Johan Utsi

- Möjligheten till samverkan mellan hållbar naturturism och förvaltning av skyddad natur är en grundbult i Ekoturismföreningens verksamhet och var ett avgörande skäl till att föreningen bildades för över 20 år sedan, förklarar Ekoturismföreningens styrelseordförande Annika Fredriksson och fortsätter:
- När FN:s generalförsamling har utnämnt 2017 till det internationella året för hållbar turism för utveckling och sedan FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD) meddelar att temat för deras internationella dag är mångfald och turism, så måste givetvis Ekoturismföreningen och helst även Sverige göra det bästa möjliga av dessa internationella initiativ här på hemmaplan.

Kullabergsguidernas tumlarsafari kan utvecklas till ett verktyg för naturskydd och förvaltning av hotade arter. / Foto: Johan Hammar

- Ur ett internationellt perspektiv har Sverige en unik möjlighet att visa framfötterna. I Naturens Bästa har vi sedan 15 år tillbaka en världsledande kvalitetsmärkning av ekoturism, vi är en av Europas bäst organiserade branscher för naturturism och vi kan visa upp en lång rad exempel på vilka synergi- och naturskyddseffekter som uppnås när turism och naturskyddande krafter arbetar tillsammans.
- Därför tar vi nu kontakt med ett antal aktörer för att diskutera vad vi kan göra på kort sikt redan nu i vår och på längre sikt de närmaste åren. Vi hoppas inom kort kunna återkomma med mer information om olika konkreta initiativ på det här området, avslutar Annika Fredriksson.

Länkar:

 

 

Tillbaka