Tipsa en vän
Västervik den 27 februari 2017

Skogsturism i riksdag och regering

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Nyligen mötte Ekoturismföreningen landsbygdsministern Sven-Erik Bucht, som leder regeringens nationella skogsprogram. Dessutom deltog föreningen i ett seminarium om hållbart skogsbruk i riksdagshuset. Uppmaningen till politikerna var att stimulera ett mångbruk i skogen. Då kan naturturismen bidra med nya jobb på landsbygden.

I mer än två år har Leif Öster deltagit i regeringens arbete med ett nationellt skogsprogram. / Foto: Dalagård

Tillsammans med företrädare från Svenskt Friluftsliv träffade Svenska Ekoturismföreningens generalsekreterare Per Jiborn och Leif Öster, skogsägare, ekoturismföretagare och styrelseledamot, statsrådet Sven-Erik Bucht den 23 februari. Landsbygdsministern ville få förslag och inspel från företrädare för naturturism och friluftsliv till det nationella skogsprogram som regeringen ska presentera senare i år.
- I arbetet med skogsprogrammet har vår utgångspunkt varit hur besöksnäringen i allmänhet och naturturismen i synnerhet kan bidra till nya jobb på landsbygden. Vilda och vackra skogar lockar regionala, nationella och internationella besökare och det handlar om att utveckla och återupptäcka metoder för förvaltning och skötsel som möjliggör ett besöksvänligt skogsbruk där även turismen kan blomstra, berättar Leif Öster och fortsätter:
- Vi tror att det arbetet med fördel bör växa fram i och runt redan skyddade områden som nationalparker, större reservat och Sveaskogs ekoparker. Därför uppmanade vi Sven-Erik Bucht att knyta samman regeringens historiska satsningar på skyddad natur med konkreta mål för nya jobb inom besöksnäringen.
- Vidare pekade vi på det orimliga i att gemene man inte får plocka en fridlyst blomma, men att skogsägaren har rätt att markbereda det som tidigare var en örtrik skog. Svårt att förstå är också att det är OK att kalavverka skogen ända ner till strandkanten, medan ett alltför strikt strandskydd ofta sätter stopp för nya byggnader i närheten av sjöar och vattendrag. Ekoturismföreningen skulle därför vilja se ett lagstadgat krav på skyddszoner längs våra vattendrag. Det skulle skapa en blågrön infrastruktur över hela landet, och på så vis bidra till ett sorts biotopskydd till förmån för biologisk mångfald, friluftsliv och naturturism. 

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht var tidigare kommunalråd i Haparanda kommun och har även ett förflutet som dansbandsmusiker, lantarbetare och försäljare. / Foto: Björn Nordqvist

I samtalet med landsbygdsministern Sven-Erik Bucht framfördes även synpunkter på att Sverige inte når miljömålet ”levande skogar” och behovet av en ökad transparens och bättre kvalitetssäkring kring skogsägarnas frivilliga avsättningar, som är en viktig del för att uppnå nämnda miljömål. Ekoturismföreningen pekade också på behovet av att förverkliga och uppnå de av riksdagen antagna friluftsmålen, övriga miljömål och miljöbalkens principer kring samråd. För att stärka och tillvarata natur- och ekoturismens potential, i enlighet med tidigare regeringsförklaringar, förklarade Ekoturismföreningen vikten av att bygga upp en nationell kompetens för att möta naturturismens behov av långsiktig affärs- och produktutveckling.
- De senaste 15 åren har visat att ett ensidigt fokus på kortvariga projektsatsningar inte ger den utväxling av investerade skattepengar som vore önskvärd och möjlig. Därför föreslår vi ett nationellt resurs- och kompetenscentrum kring svensk naturturism med bas i Norrbotten. Ministern lyssnade intresserat och kommer nu att titta närmare på våra förslag, summerar Leif Öster. 

Nationalparker, som exempelvis Hamra, erbjuder minnesvärda upplevelser i vilda och vackra skogar. Däremot ligger anläggningarna för boende och måltider ofta runt det skyddade området. Därför behöver turismen ett attraktivt och besöksvänligt landskap runt våra nationalparker. / Foto: Tore Hagman - IBL Bildbyrå

Tidigare samma dag deltog Ekoturismföreningens generalsekreterare Per Jiborn i ett lunchseminarium kring hållbart skogsbruk i riksdagshuset. Mötet organiserades av riksdagsledamöterna Stina Bergström (MP) och Lars Tysklind (L) tillsammans med Naturskyddsföreningen. Förutom Ekoturismföreningen deltog även Ulf Silvander från Svenskt Friluftsliv, Malin Sahlin från Naturskyddsföreningen, Olof Johansson från Sveaskog och professor Per Angelstam. I sitt anförande sammanfattade Ekoturismföreningen sina första lärdomar med arbetet för en besökvänlig buffertskog i Tiveden och poängterade att kalkylen om fler lokala jobb bygger på att fler besökare väljer att övernatta, äta och boka lokala turismtjänster i området runt Tivedens nationalpark.
- Nu påbörjar vi ett arbete med traktens turismföretag och Laxå kommun för att få fler att stanna längre och upptäcka mer. Det innebär att utveckla och exponera attraktiva alternativ för den stora volym av besökare, som idag tror att ett dagsbesök i egen bil är det enda sättet att uppleva Tivedens nationalpark, säger Per Jiborn och fortsätter.
- Här behöver vi samverka med alla goda krafter, vilket givetvis inkluderar förvaltningen av Tivedens nationalpark - områdets självklara kronjuvel och starkaste turismmagnet. 

Kosterhavets nationalpark är vår senaste nationalpark. Här utvecklades under 2015 ett förslag till modell för samverkan mellan parkens förvaltning och bygdens besöksnäring. / Foto: Bengt Frizell

Att synliggöra natur- och ekoturism i och runt svenska nationalparker är emellertid en svår nöt att knäcka. Utifrån ett brett arbete i Kosterhavets nationalpark presenterades för drygt ett år sedan ett förslag till en konkurrensneutral och transparent modell för samverkan. Vad Naturvårdsverket tycker om det förslaget är okänt, men när en av arbetsgrupperna i det nationella skogsprogrammet presenterade liknande tankar avfärdades det specifika förslaget av Naturvårdsverket. Samtidigt har den här frågan genom åren hanterats på många olika vis av de som förvaltar nationalparker runt om i Sverige.
- Vi passade därför på att uppmana de knappt tio riksdagsledamöter som lyssnade, att titta närmare på dessa utmaningar och möjligheter. Föreningen fick också frågan om det är dags att lyfta över förvaltningen av våra nationalparker i en helt ny organisation. Det tror vi inte, åtminstone inte ännu. Istället arbetar vi vidare på att hitta bra lösningar på det här området tillsammans med Naturvårdsverket. Inte minst eftersom vi vet att deras generaldirektör är lyhörd för vad riksdag och regering vill på det här området, menar Per Jiborn. 

FN:s generalförsamling har deklarerat att 2017 är ”the International Year of Sustainable Tourism for Development”. / Foto: United Nations

Ekoturismföreningens presentation avslutades med att peka på Sveriges unika möjligheter på att stärka och ta tillvara natur- och ekoturismens potential i svenska skogar. Särskilt under 2017 som av FN:s generalförsamling har utropats till det internationella året för hållbar turism för utveckling. Ytterligare ett skäl är att FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD) har förklarat att temat för deras globala dag i maj är just mångfald och hållbar naturturism.
- Sverige har ypperliga förutsättningar att ta på sig en internationell ledartröja på det här området. Ett sådant initiativ för fler besöksvänliga skogar, bevarad biologisk mångfald och nya jobb på landsbygden skulle med fördel kunna byggas tillsammans med näringen, betonar Per Jiborn.

Länkar:

 

 

Tillbaka