Tipsa en vän
Västervik den 11 mars 2017

Miljöpartiet föreslår sänkt moms

Per Bolund och Magdalena Andersson

Momsen på naturguidningar är orimliga säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) i Dagens Nyheter och kräver en sänkning från dagens 25 till sex procent. Ett förslag som är bra för Sverige, stärker vår attraktionskraft och gör momsreglerna enklare och mer rättvisa säger Ekoturismföreningen i en första kommentar till utspelet.

Momsen på naturguidningar är krånglig och svårbegriplig. Idag bedöms en tur med häst och vagn som transport, medan en ridtur är en upplevelse med fyra gånger så hög moms. / Foto: Staffan Widstrand

I snart tio år har Ekoturismföreningen tillsammans med en lång rad andra organisationer, företag och politiker påtalat att gällande momsregler kring naturguidningar inte bara är krångliga och inkonsekventa, utan även är kontraproduktiva för svensk turism i allmänhet och för natur- och ekoturismen i synnerhet.
- Varken Skatteverket eller politiker har kunnat förklara logiken och motiven till att dagens moms är fyra gånger högre på guidade cykelturer, älgsafari i det fria eller samiska upplevelser, jämfört med en sightseeingtur i buss, ett besök på Skansen eller ett guidat museibesök. Därför har enskilda riksdagsledamöter från i stort sett alla politiska partier under de senaste tio åren motionerat om en översyn och förändring av detta. Nu kräver Miljöpartiet, som sitter i regering tillsammans med Socialdemokraterna, att momsen på naturguidningar sänks till sex procent. Det är logiskt, på tiden och hedrar Miljöpartiet. Det hedrar också Stefan Löfven, som i sina två första regeringsförklaringar har sagt att natur- och ekoturismens möjligheter ska stärkas och tas tillvara, säger Per Jiborn, Ekoturismföreningens generalsekreterare i en första kommentar. 

Inför valet 2014 lovade Per Bolund att sänka momsen på naturguidningar. Nu ser löftet ut att bli verklighet. / Foto: Miljöpartiet de gröna

Det var i en intervju i Dagens Nyheter den 10 mars som finansmarknadsminister Per Bolund (MP) förklarade att dagens momsregler för naturguidningar är orimliga. Miljöpartiet vill stimulera svensk ekoturism, som är en bransch med fantastiska möjligheter att expandera och bidra till fler småföretag på landsbygden. Per Bolund vill inte heller definiera begreppet naturguidning för snävt och säger i intervjun att:
- Vi tycker inte att det finns skäl att definiera det här för hårt. Det är viktigt att fler människor upptäcker den fantastiska svenska naturen. Sedan om man gör det med fiskespö i hand, fågelkikare eller om man väljer att göra det med gevär det är inte det viktiga. 

Vilda djur och vacker natur är starka skäl för att välja Sverige som resmål. / Foto: Staffan Widstrand

Ekoturismföreningen tycker att Miljöpartiets förslag är utmärkt av flera skäl.
Sänkt moms på naturguidningar innebär att Sveriges attraktions- och konkurrenskraft stärks, vilket bidrar till landsbygdsutveckling och fortsatt tillväxt inom besöksnäringen som helhet. Svensk natur är en av våra viktigaste reseanledningar och det är ofta naturguider från små företag som levandegör detta i oräkneliga reportage och inslag i internationell media.
Sänkt moms på naturguidningar bidrar dessutom till mer likvärdiga momssatser i jämförelse med våra nordiska grannländer. Sänkningen innebär också att lönsamheten förbättras i de guideföretag som har störst växtkraft, och det är bättre än artificiellt stöd i form av generella subventioner eller projektbidrag, som kan snedvrida konkurrensen. 

Lägre moms på naturguidning sänker prislappen på guidat sportfiske. Bra för den som vill lära sig, för guideföretagen, men också för naturen och ett hållbart och etiskt fiske. / Foto: Anders Lautmann

En sänkning kommer även att stimulera en ökad efterfrågan på guidade upplevelser. Det ökar besöksnäringens intäkter, och bidrar till säkrare aktiviteter, färre tillbud och olyckor i naturen.
- Sammantaget och på sikt kommer det här förslaget bidra till ökade exportintäkter för Sverige, en fortsatt tillväxt inom svensk turism och minskade utgifter för exempelvis företagsstöd och fjällräddning. Därför är vi övertygade om att förslaget på sikt och utifrån en helhetsbedömning kommer öka Sveriges turismintäkter, ge högre skatteintäkter till kommun och stat och inte minst gynna landsbygdens ekonomi, avslutar Per Jiborn.

Länkar:

 

 

Tillbaka