Tipsa en vän
Västervik den 21 mars 2017

Donation till samverkan för mångfald

Guckusko

Med anledning av FN:s senaste initiativ kring biologisk mångfald och turism har Ekoturismföreningen fått en donation för att främja samarbete mellan hållbar naturturism och naturskydd. Under tre år ska ett särskilt pris lyfta fram lyckade insatser, mellan turismföretag och offentlig naturvård, som gynnar biologisk mångfald.

Runt om i världen finns det många goda exempel på hur natur- och ekoturism ses som en resurs och tillgång i förvaltningen av skyddade områden. / Foto: Staffan Widstrand

Runt om i världen finns det många goda exempel på hur naturvård och hållbar naturturism, det som vanligtvis kallas ekoturism, samverkar till gagn för resmålets biologiska mångfald. Guide- och naturturismföretag kan ofta på ett resurs- och kostnadseffektivt vis bidra till forskning, tillsyn och skötsel av skyddade områden och hotade arter. Dessutom blir guiderna värdefulla ambassadörer, som förmedlar angelägen kunskap till tusentals besökare. Den här typen av samverkan mellan offentlig naturvård och privata turismföretag är ännu i sin linda i Sverige, men den senaste tidens internationella initiativ tydliggör behovet av att jobba mer med frågan. 

I slutet av förra året skrev en lång rad länder, där i bland Sverige, under den så kallade Cancúndeklarationen om fortsatta insatser för att bevara planetens biologiska mångfald. / Bild: Convention on Biological Diversity

I slutet av förra året skrev Sverige under den så kallade Cancúndeklarationen, som slår fast att jordbruk, skogsbruk, fiske och turism ska ta ett större ansvar för att skydda vår biologiska mångfald. Vidare har FN:s generalförsamling utnämnt 2017 till det internationella året för hållbar turism för utveckling, och pekar ut turismen som en katalysator för positiv förändring för bland annat miljöskydd och kulturarv. Dessutom har sekretariatet för FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD) meddelat att temat för årets internationella dag blir ”biologisk mångfald och hållbar naturturism”

På Stora Karlsö pågår sedan länge ett nära samarbete mellan turism, forskning och naturskydd. / Foto: Staffan Widstrand

Med hänvisning till dessa globala initiativ fick Ekoturismföreningen nyligen ta emot en gåva på 30 000 kronor från en privatperson med uppdraget att dela ut ett särskilt pris under tre år. Enligt den anonyma givarens önskan ska utmärkelsen lyfta fram goda exempel på samverkan mellan professionella naturturismföretag och offentlig naturvård här i Sverige.
- Donatorn tycker att det händer för lite och att det går för långsamt när det gäller turism och biologisk mångfald. Ekoturismföreningen fick därför frågan om vi kan hjälpa till. Något som vi givetvis har tackat ja till, eftersom vi är övertygade om att det finns massor av spännande möjligheter på det här området, berättar Ekoturismföreningens generalsekreterare Per Jiborn

Larsbo Gård i Hälsingland har tagit ett särskilt ansvar för traktens flodpärlmusslor. En resurs värd att bevara, men samtidigt något som går att visa upp och skapa historier kring. / Foto: Staffan Widstrand

Tanken är att priset ska delas ut för första gången på den internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj i år. Ekoturismföreningen har därför börjat skissa på en lämplig plattform och inramning för det kommande priset kring turism och mångfald.
- Vi arbetar nu med ett konkret upplägg tillsammans med lokala partners och har även inlett en dialog med Världsnaturfonden WWF om ett samarbete kring priset. Vi vill också inkludera företrädare för den offentliga naturvården. Därför har vi kontaktat Naturvårdsverket och hoppas att de kan delta i ett kommande juryarbetet, säger Per Jiborn och tillägger:
- Senare i vår planerar vi att presentera namn, inramning, syfte och upplägg på priset. Ett mycket välkommet initiativ som vi hoppas ska uppmuntra en fördjupad samverkan mellan naturturism och naturvård till gagn för biologisk mångfald runt om i Sverige.

Länkar:

 

 

Tillbaka