Tipsa en vän
Västervik den 22 mars 2017

Regeringen vill sänka momsen

Tur på långfärdsskridskor / Joakim Malm - Iceguide

Nu ställer sig hela regeringen bakom Miljöpartiets förslag att sänka momsen på naturguidningar från dagens 25 till sex procent. Stärkt svensk attraktionskraft, fler jobb på landsbygden och att tillgängliggöra vår natur för fler är de främsta argumenten för momssänkningen, som inkluderas i arbetet med budgeten för 2018.

Miljöministern Karolina Skog (MP) vill stärka Sverige som ett resmål för natur- och ekoturism. / Foto: Miljöpartiet de gröna

- Vi vill locka fler att upptäcka den svenska naturen. Sverige har många fantastiska naturområden och vi ser ett starkt intresse för natur- och ekoturism. Naturguider och andra ekoturismföretag är ofta företag med lokal förankring, som drivs av människor som bor och verkar i bygden - och som ofta anställer lokalt, säger biträdande finansminister Per Bolund i regeringens eget pressmeddelande. Miljöminister Karolina Skog kompletterar bakgrunden genom att tillägga:
- Regeringen har satsat på skydd och skötsel av värdefull natur och på att stärka Sverige som resmål för natur- och ekoturism. Vi ser att det är många från andra länder som besöker Sverige för att uppleva vår natur. Med förslaget sänks kostnaden för detta, vilket bidrar till att locka fler turister. 

Profilstarka upplevelseprodukter från pigga guideföretag har genom åren marknadsfört Sverige på olika internationella marknader. / Foto: Staffan Widstrand

För knappt två veckor sedan offentliggjorde Per Bolund Miljöpartiets förslag om sänkt moms på naturguidningar. Förslaget välkomnades omgående av Ekoturismföreningen, som aktivt har arbetat för enklare och rättvisare momssatser i snart tio år. Nu har alltså hela regeringen ställt sig bakom förslaget, som inkluderas i den kommande vårbudgeten och omgående skickas ut på remiss.
- Sänkt moms på naturguidningar innebär att Sveriges attraktions- och konkurrenskraft stärks, vilket bidrar till landsbygdsutveckling och fortsatt tillväxt inom besöksnäringen som helhet, säger Ekoturismföreningens ordförande Annika Fredriksson och fortsätter:
- Svensk natur är en av våra viktigaste reseanledningar och det är ofta naturguider från små företag som levandegör detta i oräkneliga reportage och inslag i internationell media.
Sänkningen bidrar dessutom till mer likvärdiga momssatser i jämförelse med våra nordiska grannländer. Dessutom förbättras lönsamheten i de guideföretag som har störst växtkraft. Det är bättre än artificiellt stöd i form av generella subventioner eller projektbidrag, som i värsta fall snedvrider konkurrensen. 

Samarbetet mellan Ekoturismföreningen och Sveriges Fisketurismföretagare har varit en av flera viktiga pusselbitar i arbetet med en sänkning av momsen på naturguidningar.  / Foto: Staffan Widstrand

Svenska Ekoturismföreningen har aktivt arbetat för en sänkt moms på naturguidningar sedan 2009. Inför valet 2014 krokade föreningen arm med en lång rad andra aktörer som Sveriges Fisketurismföretagare, Hästföretagarna, Svenska Islandshästförbundet och LRF Häst. Momskampanjen resulterade i ett vallöfte från Miljöpartiet, som nu blir verklighet.
- Det här är en gedigen arbetsseger för Ekoturismföreningen. Vi vill också tacka alla samarbetspartners genom åren för ett värdefullt samarbete. Stödet från våra medlemmar har dessutom varit avgörande. Därför hoppas vi att ännu fler naturturismföretagare blir medlemmar i Ekoturismföreningen, som tar en allt tydligare roll som naturturismens samlade röst. Tillsammans kan vi helt enkelt göra skillnad och förbättra naturturismens villkor. På senare tid har ett allt närmare samarbete med näringens främsta företrädare, som Visita och Svensk Turism varit mycket värdefullt för vårt arbete, förklarar Annika Fredriksson.

- Det är bra, men vi ska komma ihåg att det här är en mycket smal momssänkning. Det krävs mer för att möta näringens fulla behov av rättvisa momssatser, säger Visitas vd Eva Östling i en första kommentar till tidningen Besöksliv.

I anslutning till pressmeddelandet Miljöpartiet föreslår sänkt moms finns de senaste årens alla artiklar och nyheter kring moms på naturguidningar samlade.

Länkar:

 

 

Tillbaka