Tipsa en vän
Västervik den 11 april 2017

Naturskyddspris till Leif Öster

Leif Öster med miljöpris

Nu i helgen premierades Ekoturismföreningens styrelseledamot Leif Öster med Naturskyddsföreningen Dalarnas årliga miljöpris - en så kallad lyckospark. Leif Öster, skogsägare som driver Dalagård tillsammans med Cecilia Öster, fick miljöpriset för sitt arbete med ekoturism och hyggesfritt skogsbruk på de egna markerna.

Massaved, upplevelser eller både och? Hur utvecklar vi ett mångbruk i skogen där Sverige tjänar pengar både på levande och fällda stammar? / Foto: Staffan Widstrand

Naturskyddsföreningens länsstämma i Rättvik gick i skogens tecken. Eftersom den statliga myndigheten Skogsstyrelsen nyligen valde att pausa inventeringen av nyckelbiotoper i skogslandskapet längs den svenska fjällkedjan, beslutade stämman att investera 200 000 kronor av egna pengar i kartläggningar av skyddsvärda skogar. På stämman premierades även två av länets eldsjälar för gammelskogar och alternativa metoder för skogsbruk med var sitt miljöpris. Bengt Oldhammer för sitt outtröttliga engagemang att inventera gammelskogar, kämpa för deras skydd och som entusiastisk redaktör ha ansvarat för att boken ”Skogslandskap farväl” sett dagens ljus. Det andra priset gick till Leif Öster, turismföretagare, styrelseledamot och talesperson i skogsfrågor för Ekoturismföreningen. Mattias Ahlstedt, ordförande för Naturskyddsföreningen Dalarna, motiverade priset till Leif Öster på följande vis:

Just nu pågår tjäderspelet i våra skogar. Ett minne för livet, men också en resurs för landsbygden om den leder till övernattningar, måltider och guidningar. / Foto: Staffan Widstrand

- Vi vill uppmuntra ett mångbruk av skogen, och då är mer natur- och ekoturism något som vi särskilt gillar. När en turismföretagare och tillika skogsägare dessutom väljer att testa och utveckla ett hyggesfritt skogsbruk på de egna markerna tycker vi att det ska belönas.
- Efter vårt val har vi dessutom förstått att Leif Öster är en engagerad föreläsare och debattör för nya alternativa skogsbruksmetoder. En entusiast som syns och hörs på konferenser, med inlägg i stora dagstidningar och med personliga krönikor. Det gjorde ju inte vårt val sämre, säger Mattias Ahlstedt. 

För turismen är den gamla skogen värdefull där den står, säger Leif Öster. / Foto: Dalagård

Glad och hedrad av utmärkelsen höll Leif Öster ett kortare anförande på länsstämman där han förklarade att:
- Naturskyddsföreningen pratar om biologisk mångfald. Jag pratar om skogsägarens ekonomi, men vi kommer till samma slutsats. Den gamla skogen är värdefull där den står.
- Turismen är också en viktig exportvara och turister tycker inte om hyggen, fortsatte Leif Öster.
- Besöksnäringen har tre gånger fler anställda och betalar mer i skatt än skogsnäringen. Det är ”fake facts” att skogsnäringen betalar den svenska välfärden, ger 200 000 jobb främst i glesbygd och att skogsbruket är en kolsänka. I själva verket sysselsätter skogsnäringen runt 57 000 personer, varav många nära kusten och stora städer, och det är en mindre del som går till sågade trävaror och därmed kan räknas som kolsänka.

Länkar:

 

 

 

Tillbaka