Tipsa en vän
Västervik den 17 april 2017

Visita: Sverige - vi löser det

Älg i raspfält

I mitten av februari presenterade Visita en ny hållbarhetsrapport. Målet är att Sverige ska bli världens mest hållbara destination och tre framtida utmaningar kring klimat, integration och jordbruk pekas ut. Ett initiativ från besöksnäringen där politiker, miljörörelse och landsbygdens företrädare bjuds upp till dans.

En hållbar besöksnäring behöver säkra de naturresurser som både är garanten för många turistaktiviteter och som dessutom lockar turister till Sverige, säger Eva Östling vd på Visita. / Foto: Peter Knutson

- För att den svenska besöksnäringen ska kunna utvecklas runt om i Sverige, så måste snön ligga kvar på våra fjäll och vattnet vara rent i våra hav och älvar. En hållbar besöksnäring behöver säkra de naturresurser som både är garanten för många turistaktiviteter och som dessutom lockar turister till Sverige och lockar oss som bor i Sverige att semestra här, säger Visitas vd Eva Östling i ett pressmeddelande om den färska hållbarhetsrapporten "Sverige - vi löser det". Rapporten har tagits fram tillsammans med tankesmedjan Fores och fokuserar på tre strategiska utmaningar kring klimat, integration och landsbygd.

Visita vill att klimatfrågorna tas på största allvar och sätter som mål att besöksnäringens fördubblingsmål till 2020 ska nås med minsta möjliga utsläpp av växthusgaser. Det innebär bland annat att utsläppen måste halveras per omsatt krona. Ett högt satt mål, som bland annat ska nås med hjälp av följande fem övergripande principer:

  • Stanna längre och upplev mer.
  • Semestra nära.
  • Gör det lätt att välja rätt.
  • Gemensamma klimat- och miljömål.
  • Mer effektiva och klimatsmarta transporter.

I ett debattinlägg preciserar Eva Östling vägen dit genom att slå fast att ”vi vill till exempel arbeta för att allt svenskt inrikesflyg går på biobränsle, att nattågen fortsätter rulla och att energin som vi använder i vår näring blir helt förnybar”.  

Visita vill se en grön skatteväxling där skatt på arbete sänks medan skatt på sådant som förstör vår miljö höjs. / Foto: Staffan Widstrand

På hotell och restauranger är mer än var tredje anställd utrikesfödd, och Visita vill ta ett än större ansvar för de senaste årens nyanlända. Rapporten efterlyser därför en politik som enkelt och snabbt öppnar dörrar till jobb och företagande. Visita förtydligar även sin syn på grön skatteväxling och menar att detta är ett centralt politiskt verktyg för att besöksnäringen ska kunna ta ett större ansvar för integration och nya jobb. I ett debattinlägg klargör Eva Östling att ”besöksnäringen kan anställa fler nya svenskar än någonsin förr, men för att vi ska klara det är grön skatteväxling ett viktigt verktyg. Med sänkta skatter på arbete och höjda skatter på sådant som förstör vår miljö, kan vi ta stora kliv mot att klara två svåra utmaningar, både klimatmålen och att minska utanförskapet”.  

Lokalt och nyvärpt är inte bara gott, utan också en attraktion och ett skäl att stanna en natt till. / Foto. Staffan Widstrand

Besöksnäringens tredje stora utmaning är jordbruket och Sveriges livsmedelsproduktion. Rapporten visar på ett intimt och ömsesidigt beroende mellan en växande besöksnäring och landsbygdens produktion av mat och dryck. Ekologiska livsmedel med hög svansföring när det gäller miljö och djurskydd ger svensk besöksnäring unika produkter som stärker vår attraktionskraft. Samtidigt kan en växande efterfrågan på lokalproducerad mat högst påtagligt bidra till en levande och vacker landsbygd. Ett landskap som inbjuder till längre vistelser med övernattningar och aktiviteter som vandringar, ridturer och sportfiske. ”Vi vill lägga grunden för en livskraftig och hållbar svensk mat- och dryckesproduktion med bra betalt för fina varor, goda upplevelser och en levande landsbygd. Besöksnäringen behöver både jordbrukslandskapet och dess produkter” poängterar Eva Östling i tidigare nämnda debattinlägg.  

Visita vill se en långsiktig satsning på kollektiva transporter och då bland annat nattåg. / Foto: Stefan Nilsson - SJ

Även om hållbarhetsrapporten inte ger svar på alla frågor kring hur svensk besöksnäring ska uppnå olika klimat- och miljömål, är det en kraftfull viljemarkering från näringens största företrädare. Svensk turism omsätter mer än 280 miljarder kronor årligen, sysselsätter över 165 000 personer och har vuxit med nästan 90 procent sedan millenniumskiftet. När Visita anger att målet är att bli världens mest hållbara destination bör det tas på stort allvar, och välkomnas av våra politiska beslutfattare, svenska miljöorganisationer och landsbygdens nationella företrädare. Eller som Eva Östling avslutar sitt debattinlägg: ”Om besöksnäringen och politiska makthavare på alla nivåer kan samarbeta, är vi övertygade om att vårt land kan bli världens mest hållbara destination. Sverige - vi löser det”.

Länkar:

 

 

Tillbaka