Tipsa en vän
Västervik den 8 maj 2017

Turismen räddar Pantanals jaguarer

Jaguar (Panthera onca)

En granskning av jaguarturismen i Pantanal visar att ekoturism både bidrar till ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Forskarna efterlyser dock en närmare dialog och samverkan mellan förvaltning och besöksnäring, eftersom viktiga spelregler idag sätts av branschen själv. En slutsats som är värd att ta på allvar även här i Sverige.

Jätteuttern är ett annat av Pantanals karismatiska djur. / Foto: Staffan Widstrand

Sydamerikas största land, Brasilien, bokstavligen kryllar av biologisk mångfald. Trots de goda förutsättningarna är landets natur- och ekoturism fortfarande ganska outvecklad, och av landets drygt 50 nationalparker är mindre än hälften öppna för besök. I våtmarksområdet Pantanal på gränsen mellan Braslien, Bolivia och Paraguay har i alla fall ekoturismen spirat i 30 år. Fullt logiskt, eftersom det brukar kallas världen största våtmarksområde med ett myllrande fågelliv med bland annat hyacintaror, jaibirustorkar, hägrar, kungsfiskare och rovfåglar. Lägg därtill möjliga nära möten med tapir, jätteutter, kapybara och anakonda. Störst dragplåster är dock Amerikas största kattdjur - jaguaren, som ofta vilar och visar upp sig i strandkanten där regnskogen möter Pantanals översvämmade savannlandskap. 

Ekoturismen runt jaguaren har lett till att privata naturreservat har bildats i de södra delarna av Pantanal. / Foto: Staffan Widstrand

Granskningen, gjord av två brasilianska forskare, lyfter bland annat fram exempel på framgångsrika aktörer som kombinerar boskapsskötsel och ekoturism. Där kan jaguaren bidra med turismintäkter som är 25 gånger större än de skador som samma kattdjur förorsakar bland ranchens kor. På så sätt har ekoturismen runt jaguaren bidragit till att markägare i praktiken bildat egna privata naturreservat. Samtidigt hävdas i studien att den turism som sker i närheten av två större formellt instiftade reservat i norra Pantanal delvis är oreglerad. Detta eftersom förvaltningsplaner för en växande natur- och ekoturism ännu saknas. Forskarna konstaterar att avsaknaden av regler är ett av de främsta hindren för en fortsatt utveckling av turismen kring Pantanals jaguarer. Utfodring av jaguarer är en annan utmaning där frånvaro av en tydlig reglering för ett par år sedan var på väg att skapa problem. Enligt forskarna har dock branschen själv fått till en bra praxis, som följs av det stora flertalet aktörer som verkar i området. 

Tocotukanen (Ramphastos toco) är en av Pantanals drygt 600 olika fågelarter. / Foto: Staffan Widstrand

De två forskarna avslutar med följande slutsats: ”Trots sin potential anser vi att Pantanal behöver åtgärder som påskyndar genomförandet av förvaltningsplaner i dess skyddade områden. Detta för att möjliggöra en ökad användning av dessa områden och på federal nivå skapa specifik lagstiftning som reglerar viltskådningen och därmed kan bidra till utvecklingen av den naturbaserade turismen i Brasilien. Pantanal är ett gott exempel på hur intäkter från besöksnäringen ger områdets fauna ett ekonomiskt mervärde och därmed bidrar till naturskydd. Med hjälp av dessa åtgärder kan Pantanal öka sin andel av en global näring som förenar människan med naturen.” 

Hur utvecklas natur- och ekoturismen bäst i svenska nationalparker som exempelvis Hamra i östra Dalarna? / Foto: Tore Hagman - IBL Bildbyrå

Lärdomarna från Pantanal är användbara även här i Sverige. Under 25 år var naturturism förbjuden i merparten av våra nationalparker, men för ett par år sedan ersattes förbudet av en långtgående avreglering. Men ingen av dessa ytterligheter bidrar till att utveckla turismen i våra skyddade områden på lång sikt. Istället pekar det mesta på att framgångsrik ekoturism bygger på ett komplex samspel mellan ansvarsfulla turismföretag, medvetna resenärer och inte minst naturvårdande myndigheter, som samtidigt förmår att både bejaka och reglera en kommersiell näring. Därför tog Ekoturismföreningen tidigare i år tog initiativ till ett nytt pris kring samverkan mellan turism och naturvård. På den internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj kommer de första pristagarna att tillkännages av en jury bestående av Ekoturismföreningen och Naturvårdsverket. 

Nyligen presenterades ett pris till förmån för samverkan mellan naturturism och naturvård till Staffan Svanbergs minne. / Foto: Bosmina

- Vi är mycket glada över det nu inledda samarbetet med Naturvårdsverket. Vi hoppas att det ska kunna utvecklas till en plattform för en framtida dialog för hur natur- och ekoturism bäst utvecklas i nationalparker och naturreservat, säger Ekoturismföreningens generalsekreterare Per Jiborn och tillägger:
- Efter Alliansregeringens avreglering och strax innan riksdagsvalet 2014 förklarade företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ”det behövs omtag i frågan om naturturism i våra nationalparker” och efterlyste ”en långsiktig strategi och en vilja att lyssna på naturturismbranschens önskemål och erfarenheter.” Idag sitter dessa två partier i regeringen. Ekoturismföreningen hoppas därför att de lever upp till sitt tidigare utspel genom att stödja den dialog och samverkansprocess som nu initieras kring naturturism och naturvård.

Sugen på att uppleva Pantanals myllrande våtmarker?
Titta då närmare på resor i höst från Wild Nature fotoresor och Naturresor Annelie Utter.

Länkar:

 

 

Tillbaka