Tipsa en vän
Västervik den 18 maj 2017

Brev från Tiveden till Skog

Ridning i Tiveden

Dagen innan nyinvigningen av Tivedens nationalpark publicerade Nerikes Allehanda ett öppet brev från flera av Tivedens turismföretagare till miljöminister Karolina Skog. Besöksnäringen vill se en närmare samverkan med parkens förvaltning med syftet att skapa fler jobb, tillgängliggöra naturen för fler och stärka naturskyddet.

David Tverling är en av nationalparkens guider, som nu satsar på ett brett utbud av guidade upplevelser kring älg, tjäder och nattskärra. / Foto: Naturguide Tiveden

Utgångspunkten för brevet till miljöministern är att parken kan nyttjas än bättre till gagn för både naturen och de som lever och verkar i Tiveden. Det gäller i synnerhet möjligheten att öka sysselsättningen runt Tivedens nationalpark där företagarna skriver att: ”Vi drömmer om nya guideföretag, fler restauranger och ett ökat utbud av boende. Inte minst till en växande grupp internationella besökare.” 

Nya jobb som bland annat kan främjas genom ett gemensamt budskap om att Tiveden är värt en övernattning eller två och insatser för att skapa mer miljöanpassade alternativ för besökarnas resor. ”Vi tror det finns en stor grupp svenskar som lockas av ett nationalparksbesök, om de vet att det kan kombineras med ett skönt boende, läckra lokala måltider och kanske en kväll i badtunnan med storlommens vildmarksskri i bakgrunden. Tivedens nationalpark måste bli lika attraktiv som en weekendresa till London eller Paris. Dessutom vill vi locka med en nationalpark som kan nås med tåg till Laxå och sedan en transferbuss till oss som erbjuder boende runt om nationalparken.” 

Laxå ligger vid stambanan mitt emellan Stockholm och Göteborg och nås enkelt och snabbt med tåg. Utmaningen handlar om bristen på kollektiva transporter mellan Laxå och Tiveden. / Foto: Stefan Nilsson - SJ

Turismföretagarna i Tiveden efterlyser ett helhetsperspektiv, en gemensam vision och att naturturismen välkomnas med hjälp av samverkansmodeller till ömsesidig nytta. ”Vi vill att natur- och ekoturismen bejakas, men vi önskar inte en kravlös kärlek. Tvärtom vill vi se tydliga spelregler, som syftar till en mer professionell och ansvarstagande natur- och ekoturism till förmån för både bygden och skyddad natur.”

Brevet avslutas med en förhoppning om att ett gemensamt arbete ska öka takten i bildandet* av nya nationalparker. Mycket är vunnet om fler jobb inom besöksnäringen gör att traktens människor ser skyddad natur som en möjlighet och inte som ett hot.

* Sedan millenniumskiftet har tre nationalparker bildats - Söderåsen (2001), Fulufjället (2002) och Kosterhavet (2009). Dessutom utvidgades Hamra nationalpark (2011).
Som jämförelse bildades sex nya nationalparker runt om i Sverige under 1990-talet.

Länkar:

 

 

Tillbaka