Tipsa en vän
Västervik den 6 juni 2017

Nature’s Best i ny kostym

Webbplats för Nature's Best

Nu lanseras ekoturismmärkningen Nature’s Best på en ny webbplattform. Uppgraderingen är en del i en övergripande utveckling av svensk natur- och ekoturism. Den nya webben ska bland annat förstärka Visit Swedens internationella kommunikation och är anpassad till en digital verklighet där allt mer görs via den egna mobilen.

Pär Innala, som gillar djup snö och branta backar, har ansvarat för utvecklingen av den nya webbplatsen. / Foto: Privat

Innehållet, ett urval av de finaste naturupplevelserna från några av Sveriges främsta ekoturismföretag från Abisko i norr till Österlen i söder, är dock det samma.
- Efter 13 år på samma plattform var det hög tid att modernisera presentation och närvaro av svensk ekoturism på nätet, berättar Pär Innala som ansvarar för den nya webbsidan.
- Idag planeras och bokas allt fler resor på läsplattor och inte minst via våra mobiler. Bilder som kittlar reslusten blir dessutom allt viktigare, när resenären funderar över vart nästa resa ska gå. Den nya webbplatsen för Nature’s Best ger svensk ekoturism helt nya möjligheter att visa upp oförglömliga naturupplevelser med sköna bilder.  

Den nya plattformen ger möjlighet att exponera avsevärt större bilder som kittlar reslusten. / Foto: Ekoturismföreningen

Satsningen på den nya webbplatsen sker dessutom mot bakgrund av Visit Swedens fleråriga satsning på att marknadsföra hållbar natur- och ekoturism på ett antal prioriterade internationella marknader.
- Visit Swedens uppgift handlar främst om att väcka intresse för Sverige som ett spännande, attraktivt och inte minst hållbart resmål för naturintresserade resenärer. När det intresset är väckt ska Nature’s Best visa upp ett brett och kvalitetsmärkt utbud och göra det enkelt att hitta fram till upplevelsen som besökaren vill boka. Oavsett om det handlar om en vårvandring över Brösarps backar på Österlen eller en veckolång expedition in i Sarek med någon av Sveriges främsta hundspannföretag, förklarar Pär Innala och tillägger:
- Den närmaste tiden kommer vi att fokusera på att öka utbudet av kvalitetsmärkta upplevelser i svensk natur och utnyttja samspelet mellan webb och sociala medier, inte minst Facebook. Dessutom ska vi berätta om det breda utbudet av naturupplevelser som är knutet till presentkort från Nature’s Best. 

Kraftsamling och samordning är två nyckelord om svensk natur- och ekoturism ska kunna hävda sig med hela sin potential både här hemma och på internationella marknader. / Foto: Staffan Widstrand

Lanseringen av den nya webbplatsen är en del i det utvecklingsarbete som pågår kring svensk natur- och ekoturism. Regeringen har gett Visit Sweden och Tillväxtverket specifika uppdrag kring internationell kommunikation och hållbara produktutveckling. En statlig utredning granskar turismens möjligheter och utmaningar, och besöknäringen själv företrädd av Ekoturismföreningen, Visita och Svensk Turism skriver ihop en särskild delstrategi för svensk naturturism. Det arbetet har bland annat identifierat ett tydligt behov av att utveckla kvalitetssäkringen av svensk natur- och ekoturism via ökad samverkan och kraftsamling mellan besöksnäringens olika aktörer.

Länkar:

 

 

Tillbaka