Tipsa en vän
Västervik den 18 juli 2017

Åsnens naturturism måste planeras

Sjön Åsnen i södra Småland

Vår nästa nationalpark Åsnen i södra Småland lär bli en stark turismmagnet. Tusentals besökare är på en och samma gång en möjlighet och en utmaning. Därför måste förslaget till föreskrifter och skötselplan förstärkas med en lokal utvecklingsplan för traktens naturturism skriver Ekoturismföreningen i ett färskt remissvar.

Den föreslagna nationalparken är på drygt 2 000 hektar, varav merparten är vatten. / Foto: Bergslagsbild AB

Nästa år lär Sveriges 30:de nationalpark invigas i västra Åsnen. Svenska Ekoturismföreningen välkomnar den nya parken, eftersom nationalparker är ryggraden i skyddet av unik svensk natur och dessutom en tillgång för nära och långväga besökare. För natur- och ekoturismen är en nationalpark en värdefull möjlighet att tillgängliggöra naturen för breda grupper, samtidigt som nya jobb skapas och besökarna bidrar till lokal utveckling på landsbygden.

Nyligen lämnade Ekoturismföreningen sitt remissvar angående förslag till föreskrifter och skötselplan för den blivande nationalparken i västra Åsnen.

Hur förvaltningen av den kommande nationalparken ska samspela med den omgivande bygden och traktens besöksnäring, är av central betydelse för möjligheten att skapa nya jobb och välstånd på landsbygden runt parken. / Foto: Cathrine Rydström

- Genomtänkta föreskrifter och en gedigen skötselplan är basen för en effektiv förvaltning av ett skyddat området, men det är också grunden för en lokal naturbaserad besöksnäring i och runt parken. Tyvärr konstaterar vi att remissunderlaget har så pass stora brister, att det kan bli svårt att framgångsrikt hantera samspelet mellan förvaltning och besöksnäring. Med hjälp av en lokal utvecklingsplan för parkens natur- och ekoturism, menar vi att detta kan åtgärdas. Vi föreslår därför att en plan tas fram tillsammans med lokala, regionala och nationella företrädare för naturvård och naturturism, säger Per Jiborn, generalsekreterare på Ekoturismföreningen, och tillägger.
- Det skulle dessutom bli ett underlag som kan bidra till att förverkliga de mål som riksdagen ett flertal gånger har slagit fast kring naturskydd och regional utveckling. 

I Tivedens nationalpark, på gränsen mellan Västergötland och Närke, är ett första utkast till en lokal utvecklingsplan för natur- och ekoturismen som verkar i och runt nationalparken på väg att ta form. / Foto: Tiveden.se

Tanken är att den lokala utvecklingsplanen bland annat ska svara på frågor om hur parkens naturturism bör utvecklas inom olika delar av parken, under de fyra årstiderna, vilka avvägningar som behöver göras mellan olika aktiviteter, ambitioner kring antal och andel övernattningar, uppskattningar av framtida arbetstillfällen och hur resandet till nationalparken ska miljö- och klimatanpassas. Ingen av dessa frågor besvaras på ett tillfredsställande vis i det aktuella remissunderlaget.

När det gäller förslag till föreskrifter och skötselplan för den blivande nationalparken kan Ekoturismföreningens övriga uppfattningar summeras i följande sju punkter:

  1. Föreskrifterna måste hantera frågan om vilka krav på dialog, samråd och/eller tillstånd, som ska gälla för de naturturismföretag som vill verka i nationalparken.
  2. Föreslagna restriktioner kring husbilar, husvagnar och tältning välkomnas, men det förutsätter en ökad tillsyn om föreskrifterna ska efterlevas i praktiken.
  3. Roll- och ansvarfördelning kring naturvägledning, naturguidningar och framtida exponering via nationalparkens hemsida behöver klargöras.
  4. Ekoturismföreningen välkomnar ett naturvårdsråd, som även bör inkludera en process med försök kring medbestämmande över förvaltningen av nationalparken. Rådet behöver kompletteras med ett särskilt forum för traktens turismföretag.
  5. Föreskrifter och skötselplan behöver på ett bättre vis hantera förutsättningar och villkor för ett hållbart sportfiske i den blivande parken.
  6. Alternativa skrivningar föreslås för att hantera ridning och cykling i nationalparken.
  7. Maximalt fem knop bör generellt gälla för båttrafik inom nationalparken.

 

Länkar:

 

 

Tillbaka