Tipsa en vän
Västervik den 5 oktober 2017

Sänkt moms snart verklighet

Per Bolund Miljöpartiet

Åtta års tålmodigt och envetet arbete ser ut att ge resultat. I september presenterade regeringen budgeten för nästa år. I den finns ett skarpt förslag om att sänka momsen på naturguidningar från dagens 25 till sex procent. Om budgeten klubbas utan ändringar i december, gäller den nya momsen från årsskiftet.

Momsarbetet började med att ett av Ekoturismföreningens medlemsföretag frågade varför momsen på guidade cykelturer var fyra gånger högre än samma tur med en sightseeingbuss? / Foto: Staffan Widstrand

Det började med en debattartikel i december 2009. Dåvarande ordförande Gunnel Hedman och generalsekreterare Dan Jonasson skrev om vikten av att ändra gällande momsregler ur ett klimatperspektiv. Sommaren därpå presenterade Ekoturismföreningen en uppmärksammad kartläggning om galen turistmoms i Sommarsverige.

Några år senare, 2013, skrev åtta av landets främsta natur- och ekoturismföretagare ett debattinlägg i Göteborgs-Posten om behovet av att se över krångliga och orättvisa momssatser. Skälen för en sänkning var att främja naturturismens tillväxt, tillgängliggöra svensk natur för fler och stärka företagens attraktions- och konkurrenskraft. Fram till förra valet följde sedan en rad olika utspel där motsägelsefulla och krångliga momsregler belystes utifrån ridturer, sportfiske, hundspann, samiska upplevelser, jaktturism och vilt- och fågelskådning. Våren 2014 förklarade Miljöpartiets dåvarande ekonomiskpolitiske talesperson, idag biträdande finansminister, Per Bolund, att momsen skulle sänkas. 

Nu finns ett skarpt förslag om sänkt moms på naturguidningar i regeringens budget för 2018. / Foto: Martin Hörner Kloo

Idag tre år senare finns förslaget om sänkt moms på naturguidningar med i regeringens förslag till höstbudget. När budgeten klubbas i december, kommer momsen på olika former av naturguidningar att sänkas till sex procent. Under rubriken Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden* formuleras förslaget på följande vis:
”Mervärdesskatten på förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden sänks från 25 procent till 6 procent. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2018.”

Merparten av vårens remissyttrande från bland annat Naturvårdsverket, Visita, Svenskt Friluftsliv, Naturskyddsföreningen och Svenska Turistföreningen välkomnade förslaget om en sänkt moms på naturguidningar. Flera tunga remissinstanser som Skatteverket, Företagarna och Kammarrätten i Stockholm avstyrkte dock förslaget. Även Lagrådet hade betänkligheter och menade att förslaget var oprecist och eventuellt även oförenligt med EU-rätten. Under sommaren valde därför regeringen att precisera förslaget till förevisning av naturområden utanför tätort samt i olika naturskyddade områden. 

En arbetsseger för en förening som tålmodigt jobbade vidare tillsammans. Med fler medlemmar kommer framtiden bjuda på fler viktiga framgångar. / Foto: Carl-Johan Utsi

- Om inte hösten bjuder på några otippade politiska överraskningar, kommer momsen på naturguidningar att sänkas vid årsskiftet, säger Ekoturismföreningens ordförande Annika Fredriksson och fortsätter:
- Det är en mycket god nyhet med en rad fördelar. Fler kan välja guidade naturupplevelser, vilket tillgängliggör vår natur för fler friluftsovana människor. Dessutom ökar vi säkerheten i fjäll och skärgårdar, företagens konkurrenskraft stärks och vi hoppas att fler företag vågar växa och anställa. Momssänkningen i höstbudgeten visar att en liten, men välorganiserad och enveten, förening faktiskt kan göra skillnad. Om fler företag går med i Ekoturismföreningen, stärker vi naturturismföretagens nationella röst och kan fortsätta att förbättra villkoren för svensk natur- och ekoturism. 

Länkar:

 

* Se vidare Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor (sidorna 594-598) i Budgetpropositionen för 2018

 

 

Tillbaka