Tipsa en vän
Västervik den 6 oktober 2017

Nature’s Best syns i FN-kampanj

Ekoturism på Visit Swedens sajt

2017 som är FN:s internationella år för hållbar turism för utveckling syftar bland annat till att sprida goda exempel från olika delar av världen. På FN:s kampanjsajt presenteras just nu mer över 130 olika initiativ. Tack vare Visit Sweden finns Nature’s Best Sweden, en kvalitetsmärkning av ekoturism, med i den här skaran.

2017 är the International Year of Sustainable Tourism. / Foto: United Nations

För två år sedan förklarade FN:s förre generalsekreterare Ban Ki-moon att syftet med att deklarera 2017 till ”the International Year of Sustainable Tourism for Development” var:
- Turismens potential för hållbar utveckling är betydande. Som en av världens ledande sektorer för sysselsättning, skapar turismen viktiga möjligheter till försörjning, bidrar till att lindra fattigdom och driver på en utveckling som inkluderar allt fler människor. 

Det är inte bara Sverige som lockar med vargsafari. Nu ökar konkurrensen och även Spanien lockar med turer i vild natur. / Foto: Staffan Widstrand

På sin kampanjsida tipsar nu det ansvariga FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) om kunskap, initiativ och goda exempel från hela välden. Här finns bortåt 100 berättelser, mer än 50 nyheter, nästan lika många tips till bakgrundstexter och drygt 130 framgångsrika initiativ från jordens alla hörn. Dessa initiativ handlar om ekoturism i Spanien, Rumänien, Indien och andra länder. Om resor som bidrar till skydd av gorillor, vargar, havsköldpaddor och mangroveträsk. Eller om naturnära lodger, gröna vandringsleder, unika lokala kulturupplevelser och teknik som minskar turismens miljö- och klimatpåverkan. Några av berättelserna om turismen som möjlighet är från Norden och tack vare Visit Sweden presenteras även den svenska ekoturismmärkningen Nature's Best med hjälp av fem godkända företag.

Exponeringen av Sverige på UNWTO:s kampanjsida är ett resultat av regeringens beslut att satsa på att profilera Sverige inom just eko- och naturturism. I ett pressmeddelande från juli 2015 slog regeringen fast att: ”Naturupplevelser marknadsförs ofta av små företag utan förutsättningar till internationell marknadsföring på egen hand. Besöksnäringen ska samlas bakom ett nationellt program för hållbar eko- och naturturism som ger små företag en möjlighet att etablera sig och nå besökare på en global marknad.”

Pär Innala arbetar bland annat med att utveckla samarbetet mellan Nature's Best och Visit Sweden. / Foto: Privat

Nu börjar detta arbete bära frukt. På Visit Swedens webbplats exponeras bland annat hållbara svenska naturupplevelser, det vill säga ekoturism, med hjälp av fem företag som har kvalat in i kvalitetsmärkningen Nature’s Best. Vidare slår Visit Sweden ett slag för att den svenska allemansrätten nyttjas bäst med hjälp av lokala guider med kunskap om platsens unika natur och utomhuskultur.
- Vi uppskattar verkligen hur Visit Sweden lyfter fram kvalitetsmärkta upplevelser, berättar Pär Innala, kommunikationsansvarig för Nature’s Best och fortsätter.
- Den här typen av initiativ har många vinnare. Dels synliggörs naturturismföretag som värnar och bryr sig om naturen, bygden och besökarna. Kvalitetsmärkningens godkända företag har ju aktivt valt att ta ansvar för miljön och landsbygdens utveckling, och inte minst att se till att den naturfokuserade resenärens höga förväntningar uppfylls. Att vi lyfter fram internationellt attraktiva och hållbara naturupplevelser, stärker samtidigt varumärket Sveriges konkurrenskraft som resmål i stort. 

Exklusivt och hållbart sportfiske gör hela Sverige mer intressant för utländska besökare. Nature's Best är med och utvecklar och exponerar profilstarka upplevelseprodukter i svensk natur. / Foto: FishYourDream

- Vi är övertygade om att detta är ett framgångskoncept. Kvalitetsmärkningen Natures Best behöver hela tiden utvecklas, förbättras och stärkas, och dessutom ständigt förankras i relation till vad som händer inom besöksnäringen i stort.
- Med utgångspunkt i den delstrategi för svensk naturturism som inom kort presenteras, kommer vi senare i höst ta initiativ till en bred dialog bland besöksnäringens aktörer. Vi hoppas på ett samtal om hur vi vidareutvecklar ett gemensamt arbete med att kvalitetssäkra en hållbar svensk naturturism. Det innebär bland annat att fördjupa samverkan mellan näring och myndigheter kring uppgiften att stärka konkurrens- och attraktionskraften hos svensk natur- och ekoturism.

Länkar:

 

 

Tillbaka