Tipsa en vän
Västervik den 13 december 2017

Yrkesnämnd för framtidens naturturism

Naturguidesutbildning

I våras gav regeringen besked om en ny inriktning för naturturism inom gymnasiets naturbruksprogram. En viktig framgång och som ett svar på det bildar Ekoturismföreningen och andra branschföreträdare nu en särskild yrkesnämnd. Syftet är att säkra framtidens kompetensförsörjning och bidra till en mer professionell bransch.

Både Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund har de senaste åren engagerat sig i naturturismens status och framtid på landets naturbruksgymnasier. / Foto: Staffan Widstrand

I början av december bildades en särskild yrkesnämnd för svensk naturturism. Nämndens arbete leds av Hushållningssällskapens förbund och i styrelsen tar Ekoturismföreningen plats tillsammans med företrädare för bland annat Svenska Turistföreningen, Sveriges Jordägareförbund och Sveriges Fisketurismföretagare. Här finns även företrädare för viktiga friluftsintressen som sportfiske och jakt. Yrkesnämnden ska fungera som ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom naturturism.  

Jeppe Klockareson har under många år jobbat med olika utbildningar med inriktning på natur- och ekoturism runt om i Sverige. / Foto: Fair Travel

Jeppe Klockareson, är Ekoturismföreningens talesperson i utbildningsfrågor och jobbar med hållbar turismutveckling på bland annat eftergymnasiala utbildningar runt om i Sverige.
- Ekoturismföreningen kommer arbeta för att yrkesnämnden ska spela en aktiv roll i naturturismens framtida kompetensförsörjning. Inte minst vill vi se utbildningsinsatser som främjar en ökad professionalisering av branschen, berättar Jeppe Klockareson och fortsätter:
- Tidigare har branschen inte själv förmått formulera morgondagens kompetensbehov. Nu börjar vi på allvar ta tag i dessa utmaningar och i yrkesnämnden kommer vi att arbeta för att branschens behov i högre grad ska styra samhällets utbildningsinsatser. 

En bra kombination av praktisk erfarenhet, teoretiska kunskaper och ett piggt entreprenörskap är ofta grunden för framgång inom den naturbaserade turismen. / Foto: Staffan Widstrand

Enligt Ekoturismföreningen handlar det bland annat om ett ökat fokus på företagande, lönsamhet och affärsutveckling. En annan utmaning är att många utbildningar på högre nivå bara lever några år och sedan går i graven.
- Sverige har haft svårt att skapa och utveckla nationell kompetens på det här området. Vi vill se en bättre kontinuitet i utbudet av olika utbildningar. Dessutom är det viktigt att skapa välkända och etablerade karriärvägar efter avslutad gymnasieutbildning. Dessa kan gå via kortare anställningar, varför inte utomlands för nya perspektiv, och vidare till kvalificerade utbildningar på yrkeshögskolor för att sedan utmynna i nya företag. Vi ser också ett växande behov av unga, driftiga och kunniga entreprenörer, som kan ta över redan etablerade verksamheter, avslutar Jeppe Klockareson.

Länkar:

 

 

Tillbaka