Tipsa en vän
Järpen den 10 oktober 2006

Samarbete för ökad naturturism

Siluett av skog

Sveaskog och Svenska Ekoturismföreningen inleder ett samarbete kring naturturism. Att stimulera fram fler och skickligare turistföretagare, och lyfta fram naturturismen i samhällsdebatten är några frågor som parterna kommer att arbeta med. Sveaskog finansierar de gemensamma satsningarna med 4,5 miljoner kronor under tre år.

- Samarbetet med Svenska Ekoturismföreningen är i linje med vårt uppdrag att bidra till utveckling av naturbaserad turism på statens mark. Sveriges skog och natur är en alltför outnyttjad resurs för turism. Tillsammans kan vi bidra till fler framgångsrika turistentreprenörer som skapar ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen i våra glesbygder, säger Bo Dockered, Sveaskogs styrelseordförande.

Parterna vill stärka kompetensutvecklingen bland landets naturturismföretagare genom ett välanpassat utbud av kurser, rådgivning och utbildningsinsatser via internet.

Staffan WidstrandEtt viktigt sätt att öka antalet turister i den svenska naturen är att bättre nå ut med det breda och spännande utbud av tjänster och upplevelser som hundratals privata entreprenörer runt om i Sverige erbjuder. Parterna kommer därför att investera i marknadsföring av naturupplevelser i allmänhet och kvalitetsmärkta arrangemang inom Naturens Bästa i synnerhet. En viktig kanal för marknadsföringen kommer att vara Sveaskogs marknadsplats inatur.se, som lanseras under vintern 2007.

I samarbetet vill parterna engagera de professurer i turism som Sveaskog finansierar vid ETOUR i Östersund och SLU i Umeå.

- Att Sveriges största markägare inleder en kraftfull satsning på svenska naturturismföretagare visar att det här är en bransch med både framtid och utvecklingspotential. Med kvalitetsmärkningen Naturens Bästa har Ekoturismföreningen satt ljuset på flera av landets främsta entreprenörer. Genom samarbetet med Sveaskog kan vi nu både göra företagens utbud mer känt och sprida erfarenheterna vidare till hela naturturismbranschen, säger Lennart Nyman ordförande för Svenska Ekoturismföreningen.

 

För vidare information kontakta:
Jimmy Pettersson, Sveaskog Naturupplevelser AB, 0706 - 01 46 61
Linda Andersson, Informationschef Sveaskog, 0708 - 72 22 05
Per Jiborn, Svenska Ekoturismföreningen, 0733 - 74 59 95

Webbadresser:
Naturens Bästa - www.naturensbasta.se  
Sveaskog - www.sveaskog.se

Länkar Sveaskog
Fria pressbilder
 
Filer Pressmeddelande 2006-10-10

 

Tillbaka