Tipsa en vän
Järpen den 15 februari 2008

Kan ekoturism rädda Indiens tigrar?

Tiger genom lövverk

Antalet indiska tigrar minskar dramatiskt. Idag uppskattas antalet till enbart drygt 1 400 individer, vilket innebär att stammen har halverats sedan 1990-talet. Samtidigt anser allt fler att en medveten ekoturism kan vara en av de viktigaste åtgärderna för att rädda världens största kattdjur. Nyligen sjösattes därför Travel Operators For Tiger (TOFT). Ett initiativ som bland annat stöds av två svenska arrangörer, som verkar för mer och bättre ekoturism i Indien.

Nya undersökningar där merparten av Indien resterande skogar har finkammats under två års tid, i vissa fall med sofistikerade kamerafällor, visar på en dramatisk nedgång av antalet tigrar.
Så sent som 2002 uppgav de indiska viltvårdsmyndigheterna att det fanns cirka 3 600 tigrar i landet. En siffra som många forskare ställt sig tveksam till. Den senaste undersökningen pekar nu på ett bestånd på bara drygt 1 400 tigrar. Sannolikt tillkommer dock ett antal hundra tigrar i områden, som på grund av politisk oro eller andra svårigheter inte har varit möjliga att inventera.  

Tiger

Tillbakagången beror dels på ett vikande politiskt intresse för att rädda tigern i kombination med mer tjuvjakt. Något som orsakas av bland annat en växande efterfrågan i Kina på olika kroppsdelar från tigern.

Samtidigt går nu naturturismarrangörer samman för att stoppa det akuta hotet mot tigern. En organisation vid namn Travel Operators For Tiger (TOFT) har bildats, och resenärer, lodger och researrangörer uppmanas att följa ett antal förhållningsregler i ekoturismens tecken. Bland annat har de två svenska ekoturismarrangörerna PolarQuest AB och Natur Resor Annelie Utter ställt sig bakom initiativet, och runt en handfull indiska lodger har certifierats enligt TOFT.

 

Läs mer om Indiens tigrar och ekoturism:
Travel Operators for Tigers
Global Tiger Patrol
Natur Resor Annelie Utter
PolarQuest AB


Källor: TT & Safari

 

 

Tillbaka