Tipsa en vän
Järpen den 25 november 2010

Ekoturismutbildning prisades med ullbagge

Henrik Wester och Marcus Eldh med sin ullbagge

Nyligen korades utbildningskonceptet ”Ekoturism i praktiken” till Årets Lansbygdsprojekt i Stockholms Stadshus. Ullbaggen delades ut till Henrik Wester, turismutvecklare i Västmanland och viltsafariarrangören Marcus Eldh, vilka båda sitter i Ekoturismföreningens styrelse.

Den 23 november delades årets ullbaggar ut på Landsbygdsgalan i Blå hallen i Stockholms stadshus inför mer än 350 landsbygdsutvecklare, företagare, politiker och makthavare som landsbygdsminister Eskil Erlandsson och topptjänstemän från EU.

Marcus Eldh är inte bara en omtalat duktig safariguide, utan även en entreprenör som stimulerar andra och generöst delar med sig av sina egna lärdomar.

I kategorin ”Årets Landsbygdsprojekt 2010” vann utbildningen Ekoturism i praktiken där Naturens Bästas kriterier används för att skapa nätverk och stimulera konkret produkt- och affärsutveckling. Utbildningen har genomförts vid tre tillfällen i Västmanland och Dalarna och är ett initiativ från Henrik Wester, turismutvecklare i Västmanland och ekoturismarrangören Marcus Eldh.  

Ekoturism i praktiken premierades med följande motivering:
”Arrangörerna har skapat ett utbildningskoncept ”Ekoturism i praktiken” som utgår från de deltagande företagarnas förutsättningar och behov. Genom att fokusera på ett konkret och praktiskt innehåll där flera av länets befintliga naturturismentreprenörer engageras och bidrar med sina erfarenheter utvecklas starka nätverk. Det skapas också nya produkter med bas i naturen som går att prissätta. Konceptet har visat sig vara så framgångsrikt att utbildningen redan körs för andra gången i Västmanlands län och utbildningen exporteras nu också till andra län i Sverige.”

Kolarbyn och Skogens Konung har satt Sverige och Västmanland på den internationella kartan.

- Givetvis är det enormt kul att vårt utbildningskoncept uppmärksammas och premieras, men ännu roligare är att se de konkreta resultat som kursen redan har skapat bland de deltagande företagen, berättar Henrik Wester.
Utbildningen utgår från företagarnas egen verklighet och fokuserar på konkreta arbetsuppgifter kring det egna utbudet, målgrupper, reseanledningar, kvalitetssäkring, marknadsföringskanaler, ekoturismens principer, förebyggande säkerhet och en hel del andra matnyttiga moment.
Resultatet syns vid varje kurstillfälle då deltagarna redovisar de åtgärder som man genomför i företagets verksamhet. Samtidigt väljer även några företag att gå hela vägen och använder kursen som ett redskap för att kvala in i kvalitetsmärkningen Naturens Bästa.

Skogens Konungs vargvandringar lockar varje år ett par hundra deltagare.

- Utbildningen är ett konkret exempel på hur regionens föregångare och framgångsexempel, i det här fallet Marcus Eldh, visar på möjligheterna och samtidigt sporrar ett brett urval av regionens företagare att använda hans och andra ekoturismarrangörers erfarenheter till praktisk företagsutveckling. Helt enkelt en kreativ samverkan mellan spetsen inom svensk ekoturism och landets breda bas inom naturbaserad turism.
- Sedan är det viktigt att poängtera att utbildningen Ekoturism i praktiken i mångt och mycket bygger på Naturens Bästas kriteriedokument. Det här blev vårt bidrag till att anpassa ekoturismmärkningen till behoven i Västmanland. Något som jag är övertygad om att många fler regionala turismorganisationer med framgång kan göra runt om i Sverige, avslutar Henrik Wester.

Länkar:

 

 

Tillbaka