Tipsa en vän
Järpen den 20 december 2010

Svensk hållbarhet ska locka fler

Båtför mot solnedgång

Nyligen publicerade VisitSweden sin hållbarhetsstrategi. Under huvudbudskapet ”Vi vågar tro på en bättre värld” ska bland annat landets miljö- och kvalitetsmärkta utbud lyftas fram och synliggöras. KRAV, Svanen och Naturens Bästa är de tre märkningarna, som ska underlätta resenärens val i Sverige.

I december publicerade VisitSweden sin kommunikationsstrategi för Sverige som ett hållbart resmål. Vi vågar tro på en vacker värld är huvudbudskapet tillsammans med tre delbudskap; Ett medvetet val är enkelt, Lär av naturen och Ett framsynt värdskap.

Svensk natur tillsammans med spännande kultur och lokala delikatesser är basen för många attraktiva ekoturismprodukter. / Foto: Staffan Widstrand

Strategin vänder sig till ”Den miljömedvetne globala resenären”, som enligt VisitSweden omfattar 18,6 procent av den sedan tidigare definierade målgruppen - den globale resenären.
- Vi välkomnar VisitSwedens strategi för att lyfta fram Sverige som en hållbar destination och de underliggande värden som ofta förknippas med oss som Europas sista vildmark, stora nationalparker, framgångsrikt miljöarbete och tillgänglighet, säger Ulf Lovén ordförande på Svenska Ekoturismföreningen och tillägger.
- Glädjande är också VisitSwedens val att använda sig av tre etablerade och kända miljö- och kvalitetsmärkningar som KRAV, Svanen och Naturens Bästa. Där är också Naturens Bästa den enda nischade märkningen med ett tydligt fokus på hållbar naturbaserad turism.

Hållbart kvalitetsfiske på exempelvis harr kan locka betalningsstarka utländska besökare till den svenska fjällvärlden. / Foto: Staffan Widstrand

Hållbarhetsstrategin är ett lättillgängligt dokument på 16 sidor som tar avstamp i Sveriges erfarenhet som föregångare inom miljö och hållbarhet. Vidare görs en enkel omvärldsanalys där man sneglar på Danmark, Canada och inte minst Nya Zeeland, två viktiga målgrupper som den miljömedvetne globala resenären och det globala företaget definieras och sedan stakas en övergripande kommunikationsstrategi ut för arbetet.

- Det är positivt att man vill underlätta valet för internationella besökare genom att synliggöra de produkter och tjänster som är miljö- och/eller kvalitetsmärkta. Därför diskuterar Ekoturismföreningen och VisitSweden nu hur den ambitionen ska omsättas i konkret handling. Vi ser också att Naturens Bästa och märkningens godkända arrangörer nu på allvar kan ta den ledarposition som vi länge förordat, fortsätter Ulf Lovén.
- Viktigt är också att inte upprepa tidigare försyndelser då budskapet varit att resa till gratislandet Sverige på egen hand med hjälp av allemansrätten, billiga fiskekort och olika uthyrningstjänster med ett lågt förädlingsvärde. På samma vis som Ekoturismföreningen nyligen framförde till Sveriges handelsminister Ewa Björling, är det fullt fokus på kvalitetssäkrade, exportmogna och bokningsbara produkter och fler professionella entreprenörer som gäller. Här har Naturens Bästa också visat förmåga att leverera.

Liksom i den nationella strategin som Svensk Turism presenterade i somras, ges storstäderna en huvudroll i VisitSwedens strategi. Storstäder med framtidstro, nationalstadsparker, hållbara stadsdelar och flygplatser med grön inflygning lyfts fram som en del av utbudet.

Världsunika skärgårdspaddlingar som lockar konferensdeltagarna att stanna en eller två dagar extra ger klirr i många kassor. / Foto: Staffan Widstrand

- Vi efterlyser ett tydligare perspektiv på naturbaserad turism utanför våra tre storstäder. Ekoturismföreningen är övertygad om att det är värden, som djupa skogar, storslagna fjäll, stora rovdjur, småskaligt jordbruk, samisk kultur och en växande lokal livsmedelsproduktion, som de flesta globala resenärerna efterfrågar på ett hållbart resmål. Och återigen, det handlar om att breda utbudet av attraktiva och bokningsbara produkter.
- Hållbarhet innebär också att hela Sverige ges möjlighet att få ta del av de växande turismintäkterna. Det är ju framför allt på landsbygden som turismen gör skillnad, och kan motverka oönskad avfolkning och nedläggning av skolor, affärer och busslinjer.
- Samtidigt ser Ekoturismföreningen spännande möjligheter i samverkan mellan storstädernas viktiga konferensutbud och profilstarka ekoturismprodukter. Skärgårdspaddlingar är bara ett exempel på spetsprodukter som kan tillföra attraktionskraft till både Stockholm och Göteborgs konferensutbud. Här alla förutsättningarna egentligen givna. Det handlar mest om att aktörerna skakar hand och kvalar upp ärmarna, avslutar Ulf Lovén.


Länkar:

 

 

 

Tillbaka