Tipsa en vän
Stockholm den 7 oktober 2011

Succé för tumlarsafari

Tumlare

Vår svenska delfin - tumlaren - är ett av våra mest hotade däggdjur. Få svenskar har mött den lilla tandvalen, och när Kullabergsguiderna nyligen startade med tumlarsafari var förväntningarna lågt ställda. Men mötena blev fler, längre och närmare än vad man hade vågats hoppats på. Tumlarsafarin blev genast en succé.

Västkustens population är enligt experterna sårbar, medan tumlarna i Östersjön är akut hotad. Vidare hävdas det att våra svenska delfiner är ytterst skygga och helst undviker fritidsbåtar. Oddsen för att framgångsrikt arrangera safari på ett sällsynt djur, som helst håller sig undan, var med andra ord ganska dåliga. Men under de senaste åren har observationerna av tumlare i Öresund ökat, och enligt en nyligen genomförd inventering skulle förutsättningarna runt Kullaberg i nordvästra Skåne vara särskilt goda. Sannolikt beror det på en gynnsam tillgång på småfisk, vilket i sin tur kanske hänger samman med undervattensmiljön där Kullabergs urberg möter Kattegatts sandiga botten.

Jacob Schenström på Kullabergsguiderna är en av guiderna på tumlarsafarin. / Foto: Lars Strandberg

- Innan vi lanserade vår tumlarsafari hade vi nära kontakter med marinbiologer och ansvariga på länsstyrelsen. De visste att det fanns en stationär population utanför Kullaberg och tillsammans arbetade vi fram regler och förhållningssätt för våra båtturer, berättar Jacob Schenström på Kullabergsguiderna.
I juli var det dags för premiärturen, och sedan erbjöds fasta avgångar en bra bit in i augusti. Intresset överträffade alla förväntningar och totalt bokade 400 personer en tumlarsafari.
- Runt 70 procent av våra gäster fick också se tumlare. Ofta visade sig en handfull tumlare på lite längre avstånd, emellanåt hade vi sällskap med djuren under en halvtimme, någon gång såg vi upp till 30 olika individer och vid enstaka tillfällen kom nyfikna tumlare ända fram till båten, berättar Jacob Schenström.

Sammanlagt registrerade Kullabergsguiderna över 50 observationer av tumlare, vilka nu rapporteras in till Naturhistoriska riksmuseet. Hela verksamheten bygger också på ett nära samarbete med länsstyrelsen och naturum Kullaberg, och Kullabergsguiderna har även utformat sin tumlarsafari utifrån internationella riktlinjer för valskådning. Det innebär bland annat att djuren aldrig jagas, att mötena sker på tumlarnas villkor, att man aktivt informerar om dagens hot mot tumlarna, att företaget bidrar till och samverkar med forskningen, och att företagets RIB-båt är anpassad för att minimera risken för att någon tumlare ska skadas. 

Sommarens tumlarsafari vid Kullaberg lockade runt 400 besökare. / Foto: Lars Strandberg

- Vår ambition är givetvis att göra rätt från början, och inte exploatera en resurs som på ett klokt och ansvarsfullt vis kan användas långsiktigt. Därför diskuterar vi nu också att kvalitetsmärka våra tumlarsafaris med Naturens Bästa. Det tror vi är en nyttig process och skulle dessutom ge oss tillgång till en nationell publik, vilket blir ett värdefullt komplement till dagens kanaler via Kullabergs naturum och regionens turistbyråer, förklarar Jacob Schenström.

Efter sommarens framgångar är planeringen redan igång för nästa år. Från början av maj till mitten av september lär det bli fasta avgångar på helgerna, och under sommarlovet planeras i stort sett dagliga turer. En båttur utanför Kullabergs dramatiska klippor och branter, med säregen geologi, häckande pilgrimsfalkar och vanlig sjöfågel är också tillräckligt bra för de tillfällen när tumlarna väljer att vara någon annanstans.
- Trots en blygsam marknadsföring mötte vi ett jätteintresse bland Kullabergs besökare och nu ökar vi RIB-båtens kapacitet med två platser till totalt elva. Vi har tillgängliggjort en naturupplevelse som tidigare varit få förunnat, och tumlarna är en bra reseanledning som kan paketeras tillsamman med traktens boende och goda matupplevelser. Dessutom lär våra svenska valar bidra till att intresset för Kullaberg ökar än mer, avslutar Jacob Schenström.

Mer om Kullabergsguiderna: 

Tumlare utanför Kullaberg. / Foto: Kullabergsguiderna

Företaget bildades 1996 och har främst erbjudit olika aktiviteter kring klättring och grottbesök. Dessutom har företaget breddat sitt utbud med snorkelsafari, klipphopp, sportfiske och nu senast tumlarsafari. Under de senaste åren har man även på ett framgångsrikt vis utvecklat ett samarbete med Kullabergs naturum.

 

Länkar:

 

 

 

Tillbaka