Tipsa en vän
Stockholm den 15 maj 2012

Fler levande skogar med turism

Flicka i blåbärsskogen

De senaste veckorna har Maciej Zaremba granskat hur ett storskaligt skogsbruk med obligatoriska kalhyggen gynnar massaindustrin. Att dagens skogspolitik kränker både äganderätt och fördjupar konflikten mellan stad och land. Men även att naturvården hamnat i en återvändsgränd med ett ensidigt fokus på rödlistade arter.

Det är dags att räkna in skogens upplevelsevärden i kalkylerna. / Foto: Staffan Widstrand

I fem avsnitt på sammanlagt 24 helsidor har DN-journalisten Maciej Zaremba granskat vad vår skog betyder för Sverige, hur skogspolitiken gynnar massaindustrin, att Skogstyrelsen sitter i storföretagens knä och att miljöbalken inte gäller i dagens skogsbruk. Vidare har han beskrivit hur skogsägare tvingas att kalhugga, fast de inte vill och trots att ekonomiskt mer fördelaktiga alternativ finns till både fula kalhyggen och ogenomträngliga granåkrar. I seriens sista del blottlägger Maciej Zaremba dessutom hur en stor del av naturvården, på grund av ett ensidigt fokus på rödlistade arter, har hamnat i konflikt med delar av landsbygden.  

Fågelskådaren, som sätter guldkant på sin vildmarkstillvaro, låter sig smaka av bygdens läckerheter, sover sött på traktens hotell och anlitar en lokal guide för att uppleva mer, skapar klirr i den lokala kassan. Redan nu skapar turismen fler jobb än skogsbruket i en utpräglad skogskommun som Arjeplog. / Foto: Staffan Widstrand

- Maciej Zaremba har på ett förtjänstfullt vis och med pedagogisk finess visat hur dagens skogbruk och myndigheternas politik fungerar. Men också att dagens skogar inte bara är en resurs för massaindustrin, utan i allt högre grad även för svensk besöknäring, berättar Ulf Lovén, Ekoturismföreningens generalsekreterare och fortsätter.
- Eller för att använda Maciej Zarembas egna ord - ”Sverige är numera ett turistland, som Italien. Turismen är en basnäring. För att vi skall inse vad det innebär upplyser Tillväxtverket att numera försörjer turistbranschen fler svenskar än följande företag tillsammans: Volvo, Ericsson, Peab, Scania, Sandvik, Saab, Skanska, ABB, Vattenfall, Telia Sonera, Astra Zeneca, Mölnlycke, Bravida och SCA. Vilka är Sveriges fjorton största företag, i sysselsättning räknat.”    
- Ur det perspektivet blir ju utmaningen att utveckla ett skogsbruk för framtiden som producerar många olika nyttigheter och tjänster. Inte bara massaved och toalettpapper, utan även kvalitetsvirke och inte minst som bas för upplevelser som jakt, svampplockning, sportfiske, skogsvandringar, viltskådning, friluftsliv och rekreation, betonar Ulf Lovén. 

Svamphelg på herrgård är ett exempel av många på hur skogens nyttigheter kan användas av många och på så vis skapa jobb och utveckling på landsbygden. / Foto: Staffan Widstrand

- Svensk naturturism behöver vackra skogar med hög biologisk mångfald. Ett så kallat kontinuerligt skogsbruk öppnar nya möjligheter där flera näringar samtidigt kan samsas om träden, där flora och fauna kan användas flera gånger om och på så vis skapa fler jobb och högre skatteintäkter i våra glesbygdskommuner. Vi menar därför att ändrade regler skulle ge många tusentals skogsägare möjligheten att optimera och diversifiera sin skogsförvaltning. Då kan man ta sikte på en lönsammare mix av kvalitetsvirke, samtidigt som en vacker och upplevelserik skogsmiljö bibehålls, som grund för fler intäkter i form av markupplåtelser, jaktarrenden och samarbeten med turismentreprenörer. 

Nu finns vårens tjäderspel som bokningsbar produkt med mat, boende och introduktionsguidning. Ännu en intäkt från gammelskogen och som dessutom kan kombineras med hållbar fågeljakt. / Foto: Staffan Widstrand

I reportageseriens sista del ”Skönheten och odjuren. Så drivs människan ut ur skogen” beskrivs hur dagens skogs- och naturvårdspolitik slår in djupa kilar mellan landbygdens människor och storstädernas naturvänner. Strandskyddet hindrar bland annat människor i glesbygden att bygga en stuga och förnekar naturturismföretagare att utvidga sin verksamhet. I kampen för att rädda de sista värdefulla naturskogarna har rödlistade lavar, mossor och svampar blivit viktigare än människorna som bor i och runt våra skogar.
- Maciej Zaremba beskriver det hela som en grekisk tragedi där rödlistade arter blivit skogsvännernas enda tillgängliga verktyg för att skydda våra naturskogar. Här vill vi poängtera att en upplevelserik skog med både skönhetsvärden och spännande arter är en tillgång som, med lokalt bestämmande från skogsägare och bygdens folk, blir grunden för kommersiella möjligheter, jobb och livskraft.
- Med detta menar jag att det viktigaste är att blicka framåt och se morgondagens chanser. Inte minst kring en växande besöksnäring och en kommande bransch som svensk ekoturism. Här finns spännande möjligheter för skogsägare och skogsvänner att samverka med besöksnäringen som ett kreativt kitt. Ett inspirerande exempel på hur det kan gå till är årets ekoturismföretag Urnatur i Östergötland - ett lönsamt turismboende i vacker skog etablerat och förvaltat av skogsägaren själv, avslutar Ulf Lovén. 

Läs hela Maciej Zarembas reportageserie "Skogen vi ärvde" här:

 

En förädlad jaktturism är något som på kort sikt kan tillföra våra skogskommuner både mer skatteintäkter och arbetstillfällen. / Foto: Staffan Widstrand

Länkar:

 

 

Tillbaka