Tipsa en vän
Stockholm den 11 september 2013

Storslagna fjäll eller gruvor

Fjäll med spegelblank sjö

Ekoturismföreningen, Turistföreningen, VisitSápmi, Icehotel, Treehotel och över 25 andra turismföretag i norr ifrågasätter gällande minerallag och planerna på nya gruvor i fjällvärlden. Aktörerna stöttar även samebyarnas rätt till renbete och efterlyser en rejäl satsning på natur- och ekoturism för fler hållbara jobb i glesbygden.

Renen är inte bara en traditionell samisk resurs för köttproduktion, utan har ett mycket stort symbolvärde för turismen. / Foto: Staffan Widstrand

I uttalandet krävs en översyn av dagens mineralpolitik, samtidigt som ett tydligt ställningstagande görs för samebyarnas rätt till sina renbetesmarker. Vidare efterlyser undertecknarna en kraftfull satsning på natur- och ekoturism, som är en näring som både skapar jobb i glesbygden och värnar om värdefulla natur- och kulturskatter för oss själva, omvärlden och framtida generationer. Två steg på vägen vore en nationell strategi antagen av riksdagen och att offentliga förvaltare synliggör turismens utbud i samband med besök i naturreservat, nationalparker och världsarv.
Läs det gemensamma uttalandet om fjäll och nya gruvor här…

- Den planerade järnmalmsgruvan i Jokkmokk hotar inte bara Jåhkågaskas samebys renskötsel, utan riskerar i förlängningen att ändra villkoren för världsarvet Laponia och Sareks nationalpark. Två ikoner som idag lockar många utländska besökare till Sverige, säger Pia Jönsson-Rajgård ordförande i Svenska Ekoturismföreningen och tillägger.

Natur- och ekoturism har redan skapat tusentals jobb runt om i Sverige. Med rätt förutsättningar har dock svenskt sportfiske potential att skapa ännu fler jobb och lokala skatteintäkter i glesbygden. / Foto: Staffan Widstrand

- Vi ifrågasätter om Sverige alltid ska rulla på i gamla hjulspår och fortsätta att satsa miljarder på nya gruvor. I en orörd fjällvärld riskerar det att slå undan benen på en framgångsrik besöksnäring, som sedan millennieskiftet har skapat 37 000 nya jobb runt om i Sverige. Antalet utländska besökare ökar stadigt och turismens exportvärde har nu passerat 100 miljarder kronor, vilket är nästan dubbelt så mycket som vår export av stål och järn.
 
De undertecknande företagen och föreningarna ifrågasätter även regeringens beslut i augusti att låta gruvnäringens intresse väga tyngre än traditionell renskötsel och en växande besöksnäring.

I gränsområdena runt världsarv, nationalparker och naturreservat borde natur- och ekoturism tillsammans med renskötsel, fäbodar och småskalig livsmedelsproduktion vara förstahandsalternativen för landbygdsutveckling. / Foto: Staffan Widstrand

- Nu är tiden mogen för att Sveriges riksdag tar besöksnäringen och särskilt då natur- och ekoturismens behov på allvar. Även turismen behöver långsiktigt trygga produktionsvillkor för upplevelser och tjänster. Ofta finns vi inte ens med i diskussionen när nya gruvor eller storskaliga vindkraftsparker prospekteras. På många håll i Sverige, särskilt runt världsarv, nationalparker och naturreservat, kan fler jobb skapas kring natur- och ekoturism jämfört med näringar som exploaterar naturresurser som skog, älvar och mineraler. Rätt skött är turism dessutom en näring som inte förbrukar traktens resurser, utan snarare har goda förutsättningar för att samverka med exempelvis renskötsel, kulturarv och naturskydd.

Fjällvandringar med restaurangbesök och familjärt boende skapar jobb och klirr bland bygdens invånare. / Foto: Staffan Widstrand

- Vad som behövs idag är en kraftfull politik för att stimulera fram fler lönsamma och professionella natur- och ekoturismarrangörer runt om i Sverige. En första enkel åtgärd vore att tillsammans med offentliga förvaltare synliggöra det utbud av turismtjänster som idag finns runt och i naturreservat och nationalparker. Det borde vara naturligt att stimulera våra besökare att smaka på traktens läckerheter, vila ut på lokala hotell och ta del av kunniga guiders kunskaper. Då kan fler hållbara jobb skapas i svensk glesbygd, avslutar Pia Jönsson-Rajgård.

Länkar:

 

 

 

Tillbaka