Tipsa en vän
Stockholm den 11 februari 2014

Högre moms på naturligt drag

Hundspannstur / Aurora Borealis

Företaget Aurora Borealis ordnar hundspannstaxi från Lycksele flygplats och konkurrera då med vanliga taxibilar. Politiker brukar värna om lika villkor för samma tjänster, men det gäller sällan svensk naturturism. För när momsen för bilarna är sex procent, blir den fyra gånger högre när du väljer en taxi med naturligt drag.

Donald Eriksson har arbetat inom besöksnäringen i mer än 30 år och har tillsammans med Maria Gustafsson arrangerat hundspannsturer sedan 1995. För drygt fem år sedan deltog Donald på ett av Skatteverkets informationsmöten.

Bensinmotor eller draghundar? Svensk lagstiftning brukar ofta framhålla att man är teknikneutral och värnar om konkurrens på lika villkor, men det gäller sällan momsreglerna för natur- och ekoturism. / Foto: Donald Eriksson - Aurora Borealis

- Då ställdes frågan om olika moms på taxiverksamhet från Lycksele flygplats. Vanliga taxibilar klassas som transport och har sex procent i moms. Jag frågade varför samma tjänst med hundspann skulle klassas som en upplevelse och därmed betala 25 procent i moms. Svaret blev något vagt om att det var högre moms på nöjesresor och därmed var det slutdiskuterat, berättar Donald Eriksson och tillägger:
- Tyvärr är det ofta som Skatteverket inte kan förklara vad som gäller. Då ställs vi som företagare inför två omöjliga alternativ. Antingen tillämpar vi den lägre momssatsen och riskerar att få betala dyrt i en framtida revision, eller så väljer vi den högre momsen och ser kanske sedan hur andra företagare erbjuder samma tjänst till ett lägre pris.

Svensk hundspannsturism ska även konkurrera på en stenhård internationell marknad. Inte minst från finska arrangörer där momsen på hundspannsturer är mindre än hälften. Under flera år har Ekoturismföreningen därför försökt upplysa våra politiker om att svenska regler både är krångliga och försämrar konkurrenskraften. Föreningen föreslår att naturguidningar ska ingå i kulturmomsen, vilket både skulle ge bättre lönsamhet och skapa fler guidejobb på landbygden.

Även om fullmånen inte alltid skiner, så är en nattlig hundspannstur genom ett ymnigt snöfall också en upplevelse som etsar sig fast på näthinnan. / Foto: Donald Eriksson - Aurora Borealis

- Våra populära hundspannsturer i fullmånens sken är ett bra exempel. Här står hundarna för i stort sett två tredjedelar av totalpriset. En sänkning till kulturmomsens sex procent skulle möjliggöra en minskning på runt 750 kronor eller tio procent av totalpriset. Det är sådant som kan fälla avgörandet om kunden väljer Sverige eller Finland, förklarar Donald Eriksson.
- Som småföretagare på landbygden är det svårt att förstå att hundspannsturer över myrar och genom skogar i magiskt månsken ska behandlas på ett sätt, och upplevelser, kunskaper och känslor förmedlade på storstädernas scener och biodukar på ett annat vis. Under våra turer blir det många berättelser om den senaste istiden och dess lämningar, om den samiska kulturen och om Vindelälven som är en av våra fyra nationalälvar. Guidningar i naturen borde självklart räknas som kultur. 

Svensk natur- och ekoturism skapar nya jobb på landbygden, och det trots att det saknas en framsynt och genomtänkt politik för hur landbygdens företag ska växa, förbättra sin lönsamhet och ta steget att börja anställa fler guider, kockar och resesäljare. / Foto: Staffan Widstrand

Det har nu gått drygt fyra år sedan Ekoturismföreningen för första gången lyfte frågan om en krånglig och orättvis moms. Än så länge har inget politiskt parti tagit tag i frågan, och från den sittande alliansregeringen är det än så länge tomt på förslag.
- Med en regering där Centerpartiet styr i närings- och landbygdsfrågor, är det förvånande att vi inte ens fått till en dialog om det här, säger Per Jiborn som hanterar näringslivsfrågor på Ekoturismföreningen.
- Det här handlar om landsbygd, miljö och småföretagande, och det inom ett segment som under de senaste 25 åren har skapat tusentals nya jobb. Nu inför årets två val till EU och riksdagen hoppas vi dock på konkreta besked, inte minst när myndigheterna brukar hänvisa dagens ordning till EU:s momsdirektiv.

Momsreglerna för svensk natur- och ekoturism är en snårig djungel, där ofta Skatteverket inte kan lämna klara besked på vad som gäller. / Foto: Staffan Widstrand

- För drygt en månad sedan föreslog vi även Tillväxtverket att gemensamt ta fram en vägledning för dagens momsdjungel. Om reglerna inte kan ändras på kort sikt, bör det åtminstone finnas tydliga och likvärdiga regler för Sveriges alla naturturismföretagare. Nu ser vi istället allt fler olika tolkningar runt om i Sverige. Något som i sin tur leder till snedvriden konkurrens beroende på i vilken kommun man arbetar i, avslutar Per Jiborn.

Länkar:

 

 

 

Tillbaka