Tipsa en vän
Stockholm den 22 maj 2014

Samsyn om nationalparksturism

Urskog med mossa

I ett gemensamt debattinlägg på Brännpunkt avvisas Naturvårdsverkets förslag om turism vind för våg i våra nationalparker av Ekoturismföreningen, LRF, Naturskyddsföreningen och WWF. Organisationerna föreslår istället enkla tillståndsprocesser för turismföretag och anmälningsplikt för övrigt organiserat friluftsliv.

I debattinlägget på Brännpunkt hänvisas till framgångarna för guidad fjällrävsturism. Ett tydligt exempel på att naturbaserad turism kräver ett långsiktigt ramverk med tydliga spelregler. / Foto: Staffan Widstrand

Inlägget i Svenska Dagbladet slår fast att turismen i våra nationalparker kräver ett långsiktigt ramverk med tydliga spelregler. Fram till idag har turismen formellt varit förbjuden i många nationalparker, men Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter innebär att en tidigare stängd dörr istället öppnas på vid gavel. De fyra organisationerna välkomnar att gällande förbud försvinner, men förordar en välordnad reglering där en enkel tillståndsprocess säkerställer krav på de företag som vill bedriva turism i svensk naturs finrum. Tillsammans menar de fyra företrädarna för naturturism, markägare och ideellt naturskydd att turismen i våra nationalparker ska vara ett föredöme och en riktningsvisare för all svensk natur- och ekoturism.
Läs hela debattinlägget på Brännpunkt här…  

Samsynen mellan naturbaserad turism, markägare och ideellt naturskydd skapar unika förutsättningar för Sverige att på allvar utveckla en slumrande nationalparksturism. / Foto: Staffan Widstrand

- Vi hoppas att Naturvårdsverket, andra berörda myndigheter och ytterst Sveriges regering uppfattar vår enighet och gemensamma ståndpunkt i den här frågan som en möjlighet. Tillsammans företräder vi ju en stor del av de parter som berörs av och är engagerade i svenskt naturskydd. Vår samsyn ger därför Sverige en unik chans att gå vidare i en konstruktiv dialog för att utveckla och stimulera mer och bättre turism i våra nationalparker. En ambition som vi tror att alla delar, säger Pia Jönsson Rajgård, ordförande i Ekoturismföreningen. 

Länkar:

 

 

Tillbaka