Tipsa en vän
Stockholm den 21 oktober 2014

Initiativ för svensk fisketurism

Gäddfiske i Dalälven

Ekoturismföreningen och Sveriges Fisketurismföretagare tar nu initiativ till en gemensam handlingsplan för svensk fisketurism. Med långa kuster, tusentals sjöar och otaliga strömmande vattendrag har Sverige unika möjligheter att gynna lokal utveckling med fler turismföretag och samtidigt bidra till fler hållbara fiskevatten.

Öring, lax, gädda, torsk, hummer och mycket mer. Sverige som sportfiskedestination bjuder på en lång rad alternativ. / Foto: FishYourDream

I Sverige finns det närmare 100 000 sjöar, 240 mil kust och mer än 25 000 registrerade vattendrag. Det ger oss en särställning i Europa, när det gäller tillgång till olika fiskevatten. Dessutom är det få resmål som kan tävla med oss när det gäller variation i form av geografi, natur och typ av fiskevatten med allt ifrån öringsfiske i ensliga fjällsjöar till torskfiske i ett vältrafikerat Öresund. Dessa förutsättningar skapar tillsammans med ett stort intresse för sportfiske, med uppskattningsvis över en miljon svenska utövare och bortåt 50 miljoner sportfiskande européer, synnerligen goda möjligheter att utveckla svensk fisketurism i en riktning som skapar fler jobb, gynnar lokal utveckling och dessutom bidrar till fler och mer hållbara fiskevatten.

Sedan 2011 arbetar Hav- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket gemensamt för att främja utvecklingen av svenskt fiske som rekreation, friluftsliv, turism och småskalig näringsverksamhet. Förra året presenterades en övergripande strategi under rubriken Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020, som var resultatet av en tids dialog mellan olika företrädare.

Dalagård, som drivs av Cecilia och Leif Öster, ordnar i slutet av sommaren kräftfiske i egna vatten. / Foto: Leif Öster

- Vi ser positivt på myndigheternas ansatser på området och som bland annat vill fördubbla fisketurismen till 2020, och har ett tydligt fokus på nya jobb och lokal utveckling på landsbygden, säger Leif Öster, turismföretagare i södra Dalarna, ledamot av Ekoturismföreningens styrelse och tillika fiskevattenägare. Leif Öster fortsätter:
- Samtidigt menar vi att näringen själv måste spela en mer aktiv roll i arbetet. Det är skälet till att Ekoturismföreningen tillsammans med Sveriges Fisketurismföretagare nu tar initiativ till att ta fram en nationell handlingsplan för vår fisketurism. Vi vill i framtiden samtala och samverka mer med fiskevattenägare, sportfiskare och företrädare för husbehovsfiske, men det förutsätter att vi själva först formulerar våra uppfattningar, ståndpunkter och förslag.

Per Jobs har under de senaste åren premierats med bland annat Grand Travel Awards Ekoturismpris för sina insatser som ansvarsfull fisketurismarrangör. / Foto: FishYourDream

Per Jobs, ordförande för Sveriges Fisketurismföretagare, turismföretagare på Gotland och i Kirunafjällen, instämmer och vill se mer samverkan inom branschen.
- Det här initiativet mellan oss och Ekoturismföreningen är en logisk fortsättning på vårt senaste utspel för lägre moms på guidat fiske tidigare i år. Vi vill göra mer tillsammans, ena oss kring de viktigaste frågorna och ta gemensamt ansvar för att driva på i olika framtidsfrågor. En handlingsplan för svensk fisketurism är ett viktigt steg i den riktningen. I planen behöver vi slå fast hur vi vill bidra till fler hållbara fiskevatten, lokalt arbeta för hållbart sportfiske och gynna dialog och samverkan med fiskevattenägare, sportfiskare och andra aktörer. Vi ska också fundera över branschens egna styrkor och brister, presentera förslag kring svensk och internationell marknadsföring och titta närmare på olika märkningar och branschorganisationer. Bakom allt detta finns dessutom en övergripande ambition att stärka samsynen kring hur hållbar fisketurism på bästa vis bidrar till att ge svenska fiskevatten ett högre värde. Trots allt handlar det om en ändlig resurs som exploateras av vattenkraftsindustrin och storskaligt industrifiske och hotas av en lång rad miljöproblem som övergödning, döda havsbottnar och främmande arter.

I början av nästa sommar hoppas de två organisationerna kunna anta en gemensam handlingsplan för hur svensk fisketurism bäst utvecklas. / Foto: Staffan Widstrand

En arbetsgrupp med företrädare för Ekoturismföreningen, Sveriges Fisketurismföretagare och Sweden Fishing har redan bildats och börjat arbeta. Leif Öster summerar den gemensamma arbetsplanen:
- Under hösten kommer gruppen att ta fram en första struktur, och vid ett par tillfällen träffas och informellt samtala med företrädare för andra intressen. I slutet av januari planeras ett dialogmöte med en handfull av landets mest erfarna fisketurismföretagare. Senare, ett par veckor innan Sportfiskemässan i mars, hoppas vi kunna publicera ett första förslag, som är tänkt att diskuteras under mässan i Jönköping. Utifrån dessa samtal justeras de sista skrivningarna innan styrelserna för Ekoturismföreningen och Sveriges Fisketurismföretagare antar en nationell handlingsplan för svensk fisketurism.

Arbetet med handlingsplanen för svensk fisketurism sker med värdefull finansiering från Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Länkar:

 

 

Tillbaka