Tipsa en vän
Stockholm den 19 november 2014

Robottest stänger naturreservat

Hundspannstur utanför Jokkmokk

Nyligen fick turismföretagen i Jokkmokk veta att ett område nästan lika stort som Blekinge stängs av under fem månader nästa år. Försvaret behöver ännu större områden för utökade robottester och plötsligt upphävs med kort varsel möjligheten att bedriva professionell turism i ett område vars halva yta består av naturreservat.

I snart 20 år har Jokkmokkguiderna använt Pärlälvens naturreservat för hundspannsturer och paddlingar. / Foto: Matti Holmgren - Jokkmokkguiderna

Det var i början av november som hundspannsarrangören Matti Holmgren av en händelse hamnade på ett informationsmöte där Försvarets materielverk (FMV) berättade att man under fem månader nästa år mer än dubblerar sitt övningsområde. Sedan tidigare finns Vidsel Test Range, som är Europas största landbaserade övningsområde för i första hand missiler och robotar. Området som är permanent avlyst och stängt för allmänheten omfattar 1 650 km2, vilket är drygt halva Blekinges yta. Från februari till juli har FMV därutöver fått tillstånd att avlysa minst lika mycket till för sin verksamhet. Mer än hälften av det området består av naturreservat, där Pärlälvens fjällurskog är det största.
- Jokkmokkguiderna har använt Pärlälvens naturreservat i snart 20 år för hundspannsturer på vintern och paddlingar under sommaren. Att Försvarets materielverk har rätt att avlysa och stänga området med ett par månaders varsel var en total nyhet för oss. Vi planerar och säljer våra hundspannsturer ett år i förväg på olika internationella marknader. Redan idag har vi en inbokad grupp i det aktuella området under förbudsperioden. Det innebär 85 000 kronor i förlorade intäkter plus en massa merarbete om vi tvingas ställa in, berättar Matti Holmgren.  

Pärlälvens naturreservat är även ett uppskattat fiskevatten. / Foto: Staffan Widstrand

Det är inte bara Jokkmokkguiderna som drabbas utan även skoterföretag, fiskeguider och Årrenjarka Fjällby. Destination Jokkmokk, som samägs av kommunen och bygdens turismföretagare, har därför bestämt sig för att överklaga länsstyrelsens beslut.
- Våra företagare som bedriver naturbaserad turism måste veta vilka områden som finns tillgängliga i god tid. Den här utökningen drabbar dem hårt. Även friluftslivet drabbas, och allt under högsäsong. Det här är inte acceptabelt, säger Per-Olof Lindroth, ordförande i Destination Jokkmokk.

Även den regionala turismorganisationen Swedish Lapland Tourism har engagerat sig i frågan och samtalar nu med länsstyrelse och Försvarets materielverk om och hur problemet kan lösas. En möjlighet är att FMV i god tid preciserar när man vill öva. Dagens beslut innebär nämligen att hela området stängs under mer än 150 dagar med undantag för drygt en vecka i mars och två veckor i april, då allmänheten, fastighetsägare och andra verksamheter får tillgång till området. Samtidigt har länsstyrelsen i sitt beslut begränsat antal övningsdagar till max 25. Det betyder att mer än hundra dagar är lediga, men för Matti Holmgren och andra turismföretagare är det en klen tröst, eftersom man inte vet när FMV tänker öva.

I beslutet att bilda naturreservatet Pärlälvens fjällurskog nämns att ekoturism ska gynnas, men inget om några robottester. / Foto: Matti Holmgren - Jokkmokkguiderna

- Folk planerar sina resor i god tid. Tar ledigt från jobbet, gör semesterplaner med kompisar och bokar in avstickare på vägen. Vi kan omöjligen leva på att sälja guidade turer som kanske kan genomföras, men som i värsta fall måste ställas in när gästen sitter på tåget till Lappland. I beslutet att bilda Pärlälvens fjällurskog naturreservat står att ekoturism ska gynnas, men inget om några robottester. Reservatet utgör runt hälften av det avlysta övningsområdet, och gränsar dessutom till nationalparker som Sarek och Padjelanta och världsarvet Laponia.
- Borde inte natur- och ekoturism ha företräde i ett sådant område framför andra verksamheter, frågar Matti Holmgren.

Ekoturismföreningens ordförande Pia Jönsson Rajgård känner igen problemet från andra delar av Sverige.

Ekoturismföreningens ordförande Pia Jönsson Rajgård anser att besluten kring det utvidgade övningsområdet i Jokkmokk är ännu ett exempel på hur naturbaserad turism inte tas på allvar.

- Enbart turismens exportvärde överstiger hundra miljarder och genererar närmare 15 miljarder i moms till staten. Naturbaserad turism är en av de branscher som har skapat flest nya jobb på svensk landsbygd under de senaste 15 åren och naturen är det viktigaste skälet till varför resenärer väljer Sverige. Då måste våra beslutsfattare skaffa sig bättre kunskap om en av landsbygdens få framtidsbranscher. Allt för ofta får vi till svar att man inte känner till natur- och ekoturism när storskalig vindkraft planeras, nya gruvor i fjällvärlden prospekteras eller licensjakt på varg ska organiseras i all hast på några få veckor. I Stefan Löfvens regeringsdeklaration nämns satsningar på en stärkt ekoturism. Det bör rimligen innebära att vi nu tar ett helhetsgrepp om naturbaserad turism i Sverige och arbetar fram en handlingsplan, som pekar ut hur den här framtidsbranschen ska växa och utvecklas i samverkan med andra verksamheter, poängterar Pia Jönsson Rajgård.

 

Kort om Vidsel Test Range:
Basen har använts av FMV sedan 1958 för att testa försvaret olika robotsystem. Även andra länders försvarsmakter och privata företag hyr in sig för olika tester. Området är 1 650 km2, det största övningsfältet i Europa, och följer ungefär gränserna för Udtja naturreservat. Udtja är ett stort urskogsområde med vidsträckta myrar, uppstickande lågfjäll och ett rikt djurliv. På grund av den militära verksamheten har allmänheten inte tillträde till reservatet. Här sprängdes Sveriges största bomb (56 ton) på 1950-talet som en del i utvecklingen av en svensk atombomb. Planer som sedan skrotades på 60-talet.
Läs mer om Den hemliga skogen här…


Länkar:

 

Uppdaterad den 24 november 2014

 

 

Tillbaka