Tipsa en vän
Stockholm den 18 december 2014

Nationell grupp för naturturism

Fjällvandrare

Under Landsbygdsnätverkets vingar bildas nu en nationell arbetsgrupp för naturturism. Förslaget kommer från Ekoturismföreningen och LRF, och har fått stöd från bland annat Visita och STF. Syftet är att via dialog och samverkan arbeta fram en långsiktig handlingsplan som stimulerar branschens tillväxt och utveckling.

Vildmark i Värmland, Nutti Sámi Siida, WildSweden, Urnatur och FishYourDream är några av de många ekoturismarrangörer som har profilerat Sverige på olika internationella marknader. / Foto: Staffan Widstrand

Runt om i Sverige har natur- och ekoturism under de senaste 25 åren skapat tusentals nya jobb på landbygden, profilerat Sverige som ett attraktivt resmål och bidragit till både större exportintäkter och ett starkare naturskydd. Turismen är en av landsbygdens framtida näringar, och Ekoturismföreningen har under en längre tid efterlyst en långsiktig handlingsplan för branschens utveckling. Inför höstens val föreslog föreningen en nationell handlingsplan, ett initiativ som fick tummen upp av fem av riksdagens partier.
- Senare under hösten tog planerna på att bilda en särskild arbetsgrupp kring naturturism fastare form i en dialog med Lantbrukarnas Riksförbund och Landsbygdsnätverket. I början av december valde även Visita, Svenska Turistföreningen och Sveriges Fisketurismföretagare att ställa sig bakom förslaget. Det här är en uppgift som kräver bred förankring och med flera av näringens stora aktörer bakom initiativet finns goda förutsättningar för detta, säger Ekoturismföreningens ordförande Pia Jönsson Rajgård och tillägger:
- Nyligen valde också styrgruppen för Landsbygdsnätverket att bifalla vårt förslag och i början av nästa år tillsätts en särskild arbetsgrupp kring naturbaserad turism. Ett glädjande beslut som förhoppningsvis både kan resultera i en långsiktig handlingsplan och förslag som förbättrar branschens villkor på kort sikt. 

Natur- och ekoturism öppnar upp för många möjligheter till samverkan mellan besöksnäringen och småskaliga livsmedelsproducenter. / Foto: Staffan Widstrand

Under 2015 kommer gruppens arbete i första hand att inriktas på företagandet inom branschen. På dagordningen står punkter om växtkraft och lönsamhet, samspel mellan privata företag och offentliga myndigheter och stödsystem, och behovet av varaktiga branschorganisationer, nätverk och märkningssystem för kvalitet och hållbarhet.
- Naturturismen är en näring som har skapat nya jobb på landsbygden. Samtidigt är det viktigt att vi har tydliga mål för hur branschen ska utvecklas. Vi vill öka förädlingen av naturturismen med bland annat mer samverkan mellan turism och lokala livsmedelsproducenter och mellan företag och berörda markägare. Arbetsgruppen behöver peka ut en riktning för branschens utveckling och hur vi kommer dit, betonar Sofia Lindblad, näringspolitisk expert på Lantbrukarnas Riksförbund. 

Svensk natur- och ekoturism spirar, men det behövs riktning och varaktiga mål för alla insatser som sker runt en av landsbygdens framtidsnäringar. / Foto: Staffan Widstrand

Efter nyår börjar arbetet med den nya arbetsgruppen. En ordförande ska utses, en budget antas och sedan öppnas gruppen för de som vill delta i arbetet.
- Bland Landsbygdsnätverkets prioriteringar för 2015 kom arbetsgruppen om naturturism nästan högst upp på listan. Styrgruppen ställde sig mycket positiva till initiativet från Ekoturismföreningen och LRF, och vi är nu många som med tillförsikt väntar på vad arbetsgruppen kan uträtta under de kommande åren, säger Maria Gustafsson, verksamhetsledare på Landsbygdsnätverket.

Länkar:

 

 

Tillbaka