Tipsa en vän
Stockholm den 3 mars 2015

Framtidsplan för fisketurism

Flugfiskare vid älvkant

För första gången presenterar natur- och fisketurismens företrädare en gemensam nationell plan för fisketurismens utveckling. En framtidsplan för en bransch där ökad biologisk mångfald, en miljöanpassning av vattenkraften och hållbara bestånd av bland annat lax, gädda, öring och gös skapar fler jobb och högre exportintäkter.

Både myndigheter och bransch vill fördubbla fisketurismens omsättning under det här årtiondet. / Foto: Staffan Widstrand

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket vill se en fördubbling av fisketurismen under det här årtiondet. Det innebär hundratals, kanske upp emot tusen, nya företag på landsbygden och flera hundra miljoner mer i exportintäkter för Sverige.
- Vi delar givetvis den målsättningen. Med vårt förslag till framtidsplan för svensk fisketurism, framtagen tillsammans med Sveriges Fisketurismföretagare och den ekonomiska föreningen SwedenFishing, vill vi i grova drag peka ut vad som behöver göras för att visionen ska bli verklighet, säger Leif Öster, turismföretagare i södra Dalarna, ledamot av Ekoturismföreningens styrelse och tillika fiskevattenägare. 

Grunden för fisketurism är fler hållbara fiskevatten med rika bestånd av populära sportfiskar som exempelvis lax, gädda, öring, gös och harr. Dagens diskussion om fria vandringsvägar förbi dammar och kraftverk är därför en lysande möjlighet. Enligt Älvräddarna har idag max tre procent av Sveriges kraftverk fungerande vandringsvägar för fisk. Resterande 97 procent behöver med andra ord miljöanpassas.

Flera vandrande arter som lax, öring, ål och harr behöver fria vandringsvägar både upp- och nerströms. En miljöanpassad vattenkraft producerar både förnybar energi och förutsättningar för ökad biologisk mångfald, rekreation och nya jobb inom en växande fisketurism. / Foto: Staffan Widstrand

- Edefors i Luleälven var under mer än 600 år känt för ett fantastiskt laxfiske. En bra dag fångades 200 laxar med en snittvikt på tio kilo. För drygt 50 år sedan byggdes dagens kraftverk och då försvann både fors och lax. Krav på omlöp och andra åtgärder för fria vandringsvägar för fisken skulle återskapa förutsättningarna för fisketurism i våra älvar i norr och åar i söder, något som i sin tur skulle skapa nya jobb på landsbygden och högre exportintäkter. Här öppnar vattenverksamhetsutredningens betänkande och EU:s vattendirektiv för helt nya perspektiv, och här finns en av fisketurismens största möjligheter i närtid, betonar Leif Öster. 

Fiskens samhållsekonomiska värde kan variera kraftigt. Från några tiotals kronor kilot som mat- eller foderfisk i Östersjön till över tusenlappen kilot som resurs för ett högförädlat sportfiske. / Foto: Staffan Widstrand

Som en röd tråd genom framtidsplanen går tanken att Sveriges fiskevatten bör förvaltas för ”största möjliga samhällsnytta till minsta möjliga miljökostnad”. En princip som Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket delar. Det innebär exempelvis att en större andel av Östersjöns laxar borde få vandra upp och fortplanta sig i våra älvar. Där är värdet på laxen, som resurs för hållbart sport- och fritidsfiske, mångdubbelt högre jämfört med så kallat traditionellt husbehovsfiske med nät, ryssjor och fällor i älv- och åmynningar.
- Det är dags för våra beslutfattare att byta perspektiv. Turismen växer och är en av få näringar som skapar nya jobb på landsbygden. Då måste status och villkor för naturbaserad turism förbättras och i flera fall jämställs med andra areella näringar, menar Leif Öster. 

Leif Öster, turismföretagare och fiskevattenägare i södra Dalarna, menar att det är dags att förbättra villkoren för naturbaserad turism. Det är en av få näringar som skapar nya jobb på landsbygden. / Foto: Dalagård

Turismen har även ett eget ansvar för att vårda och värna om levande vatten med gott om större fisk.
- Ett selektivt fiske med återutsättning måste vara den ledande principen för branschen. Det betyder vanligtvis minimimått, ibland även ett maxmått, begränsningar i antal fångade fiskar och i högre grad även att antalet utövare dimensioneras för att kunna erbjuda högkvalitativa upplevelser som kan locka internationella sportfiskare, säger Leif Öster. 

Just växande exportintäkter står i fokus för framtidsplanen. Bland annat föreslås ordentliga och långsiktiga satsningar för att få fram ett brett toppsegment av attraktiva fiskeupplevelser. Här spelar lönsamhet, skatter och andra näringsvillkor en viktig roll.
- Regeringen vill införa gratis entré på ett antal museer i Stockholm. Det innebär att huvudstadens besökare får mer över i plånboken för annat som boende, måltider och nöjen. I Norge är naturguidningar momsfritt. För fler jobb på landsbygden hoppas vi nu att Miljöpartiet förverkligar tidigare vallöften och som regeringsparti tar initiativ till en översyn av dagens krångliga och kontraproduktiva momssatser på en lång rad naturbaserade aktiviteter, framhåller Leif Öster.  

Ammarnäs och Tjuonajokk är två resmål som lockar sport- och fritidsfiskare från hela världen. Men det finns plats för fler högkvalitativa anläggningar, som sätter Sverige på kartan som en attraktiv destination för miljoner fiskeintresserade européer. / Foto: Staffan Widstrand

Även företagen själva måste förbättra lönsamheten och bli mer professionella, medan branschen måste öka andelen organiserade företag och konsolidera sig.
- Arbetet med framtidsplanen har fördjupat samverkan mellan Ekoturismföreningen och Sveriges Fisketurismföretagare. Under det här året vill vi undersöka ett möjligt samgående. Vi har även inlett en dialog med den ekonomiska föreningen SwedenFishing. Med hjälp av befintliga märkningar som Naturens Bästa och SwedenFishings exportmogna företag vill vi tillsammans profilera Sverige som en av Europas attraktivaste och mest hållbara destinationer för sport- och fritidsfiske. Förutsättningarna är goda och utanför våra gränser väntar bortåt 50 miljoner fiskeintresserade européer på att upptäcka våra fiskevatten, säger Leif Öster.

Läs hela framtidsplanen för svensk fisketurism här…
Delta på Sportfiskemässans paneldebatt om framtidsplanen för svensk fisketurism.
Som medlem i Ekoturismföreningen har du möjlighet att tycka till om förslaget till framtidsplan. Mejla dina synpunkter till [email protected] senast den 31 mars 2015.

Länkar:

 

Uppdaterad den 4 mars 2015.

 

 

Tillbaka