Tipsa en vän
Stockholm den 10 maj 2015

Store Mosse: Statlig naturturism

Fågel som lyfter

Naturturismen har aldrig varit reglerad i Store Mosse nationalpark. Trots det saknas privata aktörer i parkens utbud drygt 30 år efter bildandet. Istället sköts guidningar, boende och örnmatning i länsstyrelsens regi. Varför blomstrar inte naturturismen i en bygd, som är känd för sin småländska entreprenörsanda?

Store Mosse nationalpark är södra Sveriges största sammanhängande myrområden med stort utbud av vandringsleder, fågeltorn och olika övernattningsalternativ. / Foto: Henrik Karlsson - IBL Bildbyrå

Store Mosse nationalpark bildades 1982 och skyddar Sydsveriges största sammanhängande myrområde. Ett spännande vild- och våtmarksområde med karaktärsfåglar som sångsvan, trana, storspov och grönbena, ovanligare arter som dvärgbeckasin och småspov, och 25 olika arter av trollsländor. Parken har ett väl utbyggt ledsystem, ett par fågeltorn och gömslen, flera stugor, en handfull entréer och 2003 invigdes ett nytt naturum. Årligen lockar parken bortåt 100 000 besökare, varav många från andra länder som Tyskland, Danmark och Holland.

Förra året vållade Naturvårdsverkets avreglering av turismen i 16 svenska nationalparker en intensiv debatt om hur natur- och ekoturism bör främjas i skyddad natur. En diskussion som gav eko i valrörelsen, där merparten av riksdagens partier ifrågasatte beslutet om en betydande avreglering. I Store Mosse nationalpark har dock kommersiell verksamhet aldrig varit förbjuden och inga tillstånd har krävts för naturbaserad turism. Lärdomen från Store Mosse nationalpark pekar därför på att en avreglering inte är någon mirakelmedicin för turism i svenska nationalparker.

Med andra ord - på pappret är förutsättningarna utmärkta. Här finns spännande och vild natur, en imponerande infrastruktur i form av leder, fågeltorn, naturum och stugor, och nästan hundratusen besökare varav många internationella. Allt detta mitt i den småländska högborgen för småföretagande. Store Mosses grannar är nämligen Värnamo, Vaggeryd och Gnosjö, men drygt 30 år efter att parken bildades saknas verksamma företag. 

Tillsammans med den lokala fågelklubben utfordras vinterns örnar på Store Mosse nationalpark. / Foto: Staffan Widstrand

Enligt länsstyrelsen, som förvaltar nationalparken, finns det inte några intresserade företag. Därför ansvarar länsstyrelsen inte bara för förvaltning, underhåll och skötsel, utan har också axlat rollen att regelbundet guida, stå för boende och erbjuda gömslen för örnskådning. Verksamheter som på andra platser runt om i Sverige vanligtvis sköts av företag.

I samband med vårens översyn av föreskrifterna för Store Mosse nationalpark har Ekoturismföreningen summerat ett antal tankar och synpunkter på möjligheten att utveckla turismen i den småländska nationalparken.
- Store Mosse visar att en omfattande avreglering knappast är den viktigaste åtgärden, när nya riktiga jobb ska skapas i och kring våra skyddade områden. Istället tyder mycket på att en överaktiv länsstyrelse, som även tar på sig rollen att driva naturturism, riskerar att hämma tillväxten av turism i och kring en nationalpark. Resultatet blir ett olyckligt moment 22 där förvaltningen väljer att driva guidningar och andra aktiviteter i egen regi, eftersom privata företag saknas, vilket i sin tur får som konsekvens att privata aktörer avstår från att satsa i nationalparken, säger Per Jiborn, verksamhetsansvarig på Ekoturismföreningen. 

Branschexperter uppskattar att det med några få enkla förändringar skulle kunna skapas flera hundra nya riktiga jobb i och kring våra nationalparker fram till 2020. / Foto: Staffan Widstrand

- Vad vi behöver är en fungerande samverkansmodell mellan parkernas förvaltning och traktens besöksnäring som bland annat tydliggör våra olika roller. Detta försöker vi just nu göra i Kosterhavets nationalpark. Frågan lär också diskuteras i Landsbygdsnätverkets nybildade arbetsgrupp kring naturturism. Jag tror att en fungerande modell och ett nytt synsätt på turism i skyddad natur kan bidra till hundratals nya riktiga jobb i och kring våra nationalparker och drygt 30 naturum runt om i Sverige.
- Då växlar vi dessutom upp nyttan i värdefull infrastruktur som leder, fågeltorn och naturum, och som svenska skattebetalare redan har investerat hundratals miljoner, kanske ett par miljarder kronor i. Kan naturskyddet bli något som inte bara kostar pengar, utan något som även skapar nya arbetstillfällen och bidrar till regional utveckling, tror åtminstone jag att många politiska beslutsfattare också är villiga att prioritera upp vårt svenska naturskydd, avslutar Per Jiborn.

Länkar:

 

 

Tillbaka