Tipsa en vän
Stockholm den 15 juni 2015

Vilt som resurs för turism

Hjortar på äng

Fåglar, älgar, bävrar, björnar och rådjur spelar en viktig roll för över 200 företag inom naturbaserad turism. När Naturvårdsverket nu på regeringens uppdrag sammanställer en strategi för svensk vilt- och rovdjursförvaltning, är det angeläget att även viltets värde för besöksnäringen inkluderas i balansräkningen.

Vildsvinen blir allt fler, vilket betyder bättre tillgång på viltkött, men också fler uppbökade fält och trafikolyckor. / Foto: Staffan Widstrand

Svenskt vilt är en enorm naturresurs. Rekreation, jakt, viltkött och inte minst som en del i vår biologiska mångfald är nyttigheter som kan bokföras på pluskontot. Samtidigt vållar älg och hjortdjur betesskador på växande skog, vildsvin förstör böndernas grödor, fårägare utsätts för rovdjursangrepp och viltolyckor i trafiken kostar samhället årligen miljardbelopp. Senast den 30 juni ska Naturvårdsverket presentera en ny strategi för svensk vilt- och rovdjursförvaltning för regeringen och där kommer olika intressen vägas mot varandra. 

Älgen lockar tyskar, men förorsakar också skador på skogen. Hur ska älgstammens storlek balanseras mellan olika intressen och näringar? / Foto: Staffan Widstrand

Ett perspektiv som inte alltid hamnar i vågskålen, är viltet som resurs för en växande besöksnäring. Just viltskådning och safariturism är sannolikt ett av de snabbast växande segmenten inom landets naturbaserade turism. Älgens attraktionskraft på tyskar är välkänd, men allt fler svenska och internationella besökare följer med på en bäversafari, bokar en båttur till skärgårdens kobbar med säl eller spanar efter björn i storskogen, för att bara nämna några exempel av många.

En färsk analys av detta segment baserat på ett utdrag ur forskningsinstitutet Etours kartläggning av svensk naturturism från 2014, visar bland annat på följande karaktärsdrag för svensk viltskådning och safariturism.

 • Olika svenska hackspettar som spillkråka, tretåig hackspett och gråspett lockar årligen många engelska fågelskådare till Sverige. / Foto: Staffan Widstrand
  För 217 företag, som bedriver guidade aktiviteter i naturen, är olika djur och fåglar viktiga eller mycket viktiga för verksamheten.
 • Företagen är i första hand verksamma i Norrbotten (14 %), Jämtland (11 %) och Västra Götalands län (10 %).
 • Flest företag startades under 00-talet (48 %), följt av 90-talet (30 %) och innan 1990 (13 %).
 • Sommaren och början av hösten är den viktigaste säsongen.
 • För mer än hälften av företagen är fåglar (82 %) och älg (65 %) viktiga eller mycket viktiga för verksamheten. Sedan följer bäver (46 %), björn (36 %), rådjur (34 %), varg (26 %) och säl (24 %).
 • Totalt 20 av 29 nationalparker används för viltskådning och safariturism. Abisko och de fyra nationalparkerna i Laponia är de parker som används av flest företag, följt av Stenshuvud, Kosterhavet, Söderåsen och Tyresta.
 • För över 70 svenska turismföretag är björnen ett viktigt eller mycket viktigt djur. / Foto: Staffan Widstrand
  Annan turism, skogsvägar och möjligheten att plocka svamp och bär anges som positiva faktorer för vilt- och fågelskådning, medan gruvor, vind- och vattenkraft påverkar många av företagens verksamhet negativt.
 • Företagen inom detta segment av naturbaserad turism skiljer sig inte särskilt mycket från kartläggningens totala utfall. Däremot är många faktorer än viktigare för de företag som sysslar med vilt- och fågelskådning. Främst handlar det om sköna naturupplevelser (94 %), möjlighet att ströva fritt (92 %), tystnad (81 %), avtal med markägaren (66 %) stugor (51 %) och vandringsleder (50 %).
 • De främsta internationella marknaderna är Tyskland (38 %) följt av Danmark (12 %), Nederländerna (11 %) och Storbritannien (10 %).
 • Svenska Ekoturismföreningen (27 %) är den viktigaste organisationen för dessa företag följt av Svenska Turistföreningen (22 %) och LRF (20 %).

 

I samband med arbetet med den nya strategin för svensk vilt- och rovdjursförvaltning bjöd Naturvårdsverket in till rådgivande samtal. Under maj genomfördes ett antal möten med företrädare från olika branscher och intresseorganisationer som skogsägare, lantbrukare, forskare, jägare, naturskydd och turism. 

Svensk viltskådning är fortfarande i sin linda. Få eller inga företag erbjuder bokningsbara safariturer kring exempelvis räv, grävling eller mård, / Foto: Staffan Widstrand

Efter dessa möten lämnade Ekoturismföreningen även in ett skriftligt underlag kring vilt som resurs för svensk turism. Där poängteras den viktiga roll som svensk natur och vilt spelar för besöksnäringen och hur vilda djur som älg, varg och björn profilerar Sverige som ett spännande resmål. Vidare framhålls behovet av skyddad natur, men också möjligheten till ett mer skonsamt mångbruk av skogen där virkesproduktion samsas med turism, jakt, svamp- och bärplockning, och friluftsliv, och där vilt kan tjäna som resurs för lokal utveckling. Läs hela underlaget här…

Länkar:

 

 

Tillbaka