Tipsa en vän
Stockholm den 10 september 2015

En vild vision till 2020

Tältgömsle med kameror

Älgar, björnar och andra vilda djur är värda miljarder för svensk turism och bidrar högst påtagligt till att stärka bilden av Sverige som ett attraktivt resmål. Ekoturismföreningens rapport Wild Vision 2020 presenterar 21 punkter för hur vårt vilt kan bidra till fler jobb, starkare naturskydd och växande exportintäkter.

Vildmark och biologisk mångfald gör Sverige mer spännande att besöka. Berguv, varg, jaktfalk och fjällräv är några karismatiska arter som profilerar Sverige. / Foto: Staffan Widstrand

Naturen är ett av de främsta skälen för att besöka Sverige och nästan var tredje internationella besökare gör något kul i svensk natur. Det innebär att vår natur bidrar med exportintäkter på minst 30 miljarder, och i det sammanhanget spelar vilda djur en viktig roll. Älgen som turismmagnet för tyska besökare är väl det mest kända exemplet. Rapporten Wild Vision 2020 uppskattar viltets värde för svensk turism till minst tio miljarder kronor årligen, och poängterar att en ganska liten grupp profilstarka företag bidrar till ytterst värdefull internationell exponering i prestigefyllda tidskrifter som National Geographic och Lonely Planet. Att resa till ett land med vild och vacker natur, där det finns gott om älg, björn, bäver, hackspettar, ugglor och annat vilt är spännande för allt fler i Europas storstäder.

Turism som en resurs för naturvård går som en röd tråd genom hela rapporten och en rad argument presenteras för att viltturismen kan bli en ännu starkare kraft för naturskydd, mångbruk av värdefulla naturskogar och bidra till att minska illegal jakt.  

Vild gammelskog blir allt mer sällsynt och riskerar på sikt att begränsa tillväxten inom svensk viltskådningsturism. / Foto: Staffan Widstrand

Brist på vackra vilda skogar, för få professionella entreprenörer och utmaningen att enkelt och billigt nå ut på olika marknader pekas ut som tre ödesfrågor under de närmaste åren. Dessutom måste kunskapen om viltturismen öka bland politiska beslutsfattare, inte minst bland landets viltförvaltningsdelegationer. Detta för att kunna hantera ett växande behov av att dimensionera och styra olika aktiviteter kring viltskådning och jakt. Bland annat behövs ett sammanhållet och genomtänkt regelverk kring åtling och utfodring av vilt där turismen finns med som ett av flera perspektiv.

Jaktturismen är ett segment med särskilt stor potential för nya jobb. Inte minst kan en mer genomtänkt hantering av landsbygdens viltkött bidra till lokala turismintäkter på flera hundratals miljoner kronor. Vidare har turism kring björn, varg, fjällräv och tumlare visat på värdefull samverkan mellan forskning och naturskydd. Erfarenheter som nu är mogna att spridas i större skala runt om i hela Sverige. I ett avslutande avsnitt diskuteras även möjligheter kring återinförandet av ursprungliga viltarter som visenten. 

Professionella björnguider, vargspårare och andra typer av värdar ut i svensk vildmark är basen för vår viltturism. Entreprenörer som sätter Sverige på kartan, men samtidigt behöver stöd och hjälp med affärsutveckling och försäljning. / Foto: Håkan Vargas

Grunden för all viltturism är landets professionella arrangörer. Här behövs en rad åtgärder för att minska krånglet och öka företagens lönsamhet. Ett exempel är sänkt moms på naturguidningar. Branschens toppsegment, synliggjort via Naturens Bästa, har i mångt och mycket varit motorn i de senaste 15 årens starka tillväxt. Ska den positiva utvecklingen fortsätta, behövs en långsiktig och genomtänkt plan för de närmaste åren. Rapporten pekar ut viltvårdsfonden som en lämplig finansieringskälla för fortsatt utveckling och tillväxt inom svensk viltturism - för fler jobb och högre turismintäkter på landbygden.

Rapporten har tagits fram med värdefullt finansiellt stöd från Världsnaturfonden WWF.
Läs hela rapporten Wild Vision 2020 här…

Länkar:

 

 

Tillbaka