Tipsa en vän
Stockholm den 5 oktober 2015

Vilda skogar en resurs för turismen

Barrskog med blånande berg

Det behövs en översyn av skogsvårdslagen för att Sverige ska nå uppsatta miljömål, värna biologisk mångfald, minska körskadorna i skogen och slå vakt om skogens attraktionskraft för turismen. Det menar Ekoturismföreningen tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen i ett gemensamt debattinlägg.

Vackra bokskogar är en viktig del av marknadsföringen av södra Sverige som ett attraktivt besöksmål. / Foto: Hartmut Jungius - WWF-Canon

Vilda vackra naturskogar är viktiga delar av Sverigebilden. Skira bokskogar, vresiga fjällnära urskogar, grova mossiga granskogar eller stolta öppna tallskogar är alla turismmagneter för Sverige runt om i världen. Att försöka marknadsföra Sverige utomlands med bilder på sönderkörda kalhyggen eller täta granplanteringar är inte lika kul. En växande besöksnäring som sysselsätter allt fler svenskar, har därför ett eget intresse av att riksdagens miljömål uppnås, att den biologiska mångfalden värnas och att körskadorna i skogen minimeras. 

Hur kan virkesproduktion samsas med friluftsliv, jakt och turism i morgondagens skogar? Det behövs en översyn och anpassning av dagens skogsvårdslag för att kunna hantera framtidens utmaningar. / Foto: Per Jiborn

Ekoturismföreningen valde därför att göra gemensam sak med Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF och kräva att regeringen nu uppfyller sig eget löfte om en översyn av skogsvårdslagen. I den gemensamma debattartikeln hävdas bland annat att dagens regering, med statsråd från Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har en unik möjlighet att visa att sysselsättning och miljö går att kombinera. Inte minst kan turismen vara en del i det arbetet.

- För många av våra medlemsföretag är tillgången till vackra vilda naturskogar basen för verksamheten. Därför vill vi se ett ökat mång- och sambruk i våra skogar, vilket vi även föreslog i vår rapport om utmaningar och möjligheter för svensk viltturism, säger Ekoturismföreningens vice ordförande Leif Öster, som själv är skogsägare och dessutom företräder besöksnäringen i regeringens nationella skogsprogram.

Skonsam virkesproduktion, jaktturism, viltskådning och lokal förädling av viltkött kan kanske på skapa större ekonomiska mervärden än traditionell produktion av massaved. / Foto: Staffan Widstrand

- Här borde statens egna skogsägare kunna gå före och lägga om delar av sitt innehav till ett mer skonsamt kontinuitetsskogbruk, där virkesproduktion samexisterar med jakt, turism, bär- och svampplockning och övrigt friluftsliv. Vi syftar främst på buffertskogar runt nationalparker, naturreservat där skogsbruk pågår, områden med hög biologisk mångfald eller där skogen är av särskild betydelse för friluftslivet.
- Dessutom efterlyser vi mer av helhetssyn i skogsbruket. I exempelvis delstaten Oregon i USA lämnas en skyddszon på minst 30 meter längs sjöar och vattendrag. Ett lagkrav som saknas i Sverige, men som är av stor betydelse för fisketurismen, som också skapar exportintäkter i miljardklassen från utländska besökare, säger Leif Öster.

Länkar:

 

 

 

Tillbaka