Tipsa en vän
Stockholm den 6 oktober 2015

Tivedens oanade möjligheter

Jessica och Klas Sannö i Tiveden

Natur- och ekoturism är en värdefull resurs för att tillgängliggöra nationalparker för fler, öka utbudet av kvalitetsupplevelser, stärka tillsyn och skötsel och som bonus skapa nya jobb i och kring parken. Det är det centrala budskapet i Ekoturismföreningens remissvar kring utvidgning och upprustning av Tivedens nationalpark.

Trolsk, vild och stilla - höstmagi i Tivedens nationalpark. / Foto: Ösjönäs - Tivedens aktivitets & äventyrscenter

Med runt 100 000 besökare är Tivedens nationalpark på gränsen mellan Västergötland och Närke en av Sveriges mest besökta nationalparker. Det är främst parkens vilda skogar och stilla sjöar i en kuperad blockterräng som lockar. Enligt en kartläggning från 2013 kommer drygt hälften av besökarna från utlandet. Men trots en hög andel internationella besök, främst från Tyskland och Holland, är det bara några få procent som stannar längre än en dag.

De närmaste åren kommer parkens skyddade areal att utökas med 50 procent till drygt 2 000 hektar. Vid sidan av markinköp rustas även parkens entréer, informationsskyltar och vandringsleder upp för ungefär 15 miljoner kronor. I samband med detta uppdateras också parkens skötselplan och föreskrifter, som under hösten varit ute på remiss. 

Tjädern är en av Tivedens karaktärsfåglar. / Foto: Jonas Forsberg - IBL Bildbyrå

I sitt remissvar efterlyser Ekoturismföreningen främst ett ökat fokus på traktens turism som en resurs för parkens förvaltning. Genom att bejaka och synliggöra traktens utbud av logi, måltider och aktiviteter kan parken locka mindre friluftsvana grupper ut i naturen och samtidigt kraftigt öka de lokala turismintäkterna. Remissvaret påpekar att målgruppen billösa hushåll i storstäderna inte alls uppmärksammas och att dagens besöksvolymer tillsammans med parkens geografiska läge mellan Stockholm och Göteborg skulle kunna vara en grund för organiserade bussturer där lokala övernattningar och måltider inkluderas i olika helgpaket. 

Tiveden i höstskrud är värd att ett längre besök. / Foto: Ösjönäs - Tivedens aktivitets & äventyrscenter

Genom att föra ut budskapet ”stanna längre - upptäck mer” och synliggöra traktens turism via trycksaker, entréer och inte minst webbplatsen Sveriges nationalparker kan dessutom förutsättningarna för att erbjuda en lång rad guidade kvalitetsupplevelser öka. En större närvaro med fler professionella och lokala turismföretag, kan sedan genom samverkan med parkens förvaltning förbättra tillsyn och skötsel. Som bonus skulle traktens besöksnäring kunna tredubblas till sammanlagt 50 årsverken, skriver Ekoturismföreningen i sitt remissvar.

Jessica Sannö driver Ösjönäs - Tivedens aktivitets & äventyrscenter tillsammans med sin man Klas sedan mer än 10 år. Efter utvidgningen kommer deras besöksanläggning att ligga inuti i nationalparken.
- Jag tycker att förvaltningen och Naturvårdsverket fokuserar för mycket på att öka volymen av besökare. Vi som jobbar med turism i och runt parken vill hellre se att fler njuter mer, unnar sig en kvalitetsupplevelse och gör en övernattning. Idag är det för många som bara gör ett stopp i parken på ett par timmar, äter medhavd mat och sedan reser vidare. I värsta fall blir det bara slängda sopor kvar. 

Med stopp i Laxå och Töreboda, mitt emellan Stockholm och Göteborg, är tåget ett klimatsmartare resealternativ än egen husbil. / Foto: Stefan Nilsson - SJ

För att öka antalet övernattningar i området föreslår Naturvårdsverket och parkens förvaltning att ett antal ställplatser för husbilar iordningsställs inne i parken. Något som Jessica, flera andra turismföretag och Laxå kommun vänder sig emot.
- Börja med att synliggöra och stolt lyfta fram de övernattningsalternativ som finns i form av vandrarhem, stugor och campingar runt nationalparken. Husbilar är knappast något klimatsmart transportalternativ och inhandlas maten på någon stormarknad på vägen, är risken stor att de lokala turismintäkterna blir noll och intet, säger Jessica Sannö. 

Jessica och Klas Sannö erbjuder naturupplevelser till fots, till häst och i kajak i Tivedens nationalpark. / Foto: Ösjönäs - Tivedens aktivitets & äventyrscenter

Sedan en tid tillbaka finns ett särskilt Naturvårdsråd där förvaltning, besöksnäring, friluftsliv, markägare och andra berörda regelbundet träffas för att diskutera nationalparkens skötsel och utveckling.
- Jag har tagit del av det utkast till samverkansmodell som just nu diskuteras utifrån Kosterhavets nationalpark. Den modellen var tillsammans med Ekoturismföreningens rådgivning till stor nytta för våra egna remissvar. Därför hoppas jag att en kommande samverkansmodell kan inspirera och vägleda vårt eget Naturvårdsråd, och hoppas att ett färdigt förslag till samverkansmodell mellan turism och förvaltning snart presenteras.
- Jag och många andra tycker nämligen att det behövs ett rejält omtag och ett nytt synsätt på turismen i och runt våra svenska nationalparker, avslutar Jessica Sannö.

Länkar:

 

 

Tillbaka