Tipsa en vän
Stockholm den 9 november 2015

Vinst med buffertskogar i Tiveden

Tivedens nationalpark

15 nya årsarbeten, sju miljoner plus för AB Sverige per år och fortsatt skogsbruk. Ett första överslag visar att ett hyggesfritt skogsbruk på Sveaskogs marker runt Tivedens nationalpark, plus en satsning på turismen ger stora vinster. Regeringen vill tillvarata ekoturismens potential - då är det dags att visa handlingskraft nu.

Trots sin litenhet lockar Tivedens vildmark runt 100 000 besökare varje år. De flesta under sommaren, så det finns plats för fler under övriga året. / Foto: Ösjönäs - Tivedens aktivitets & äventyrscenter

Vildmarksskogarna i Tivedens nationalpark är inte särskilt djupa. Idag omfattar nationalparken drygt 1 300 hektar, som efter förestående utvidgningen blir drygt 2 000 hektar. Sarek i norr är nästan hundra gånger större. Däremot är kombinationen nationalpark och orörda skogar i södra Sverige en turismmagnet, som varje år lockar runt 100 000 personer, varav mer än hälften kommer från andra länder. Många av de internationella besökarna blir dock chockade över hur skogsbruket runt nationalparken bedrivs.

Traktens turismföretagare ger livfulla beskrivningar av besökarnas kommentarer om skogsbruket runt nationalparken. En grupp studenter från Borneo undrade om Sverige var så fattigt att vi var tvungen att skövla våra skogar. Många turister från Centraleuropa, där kalhyggen är ovanliga, är både oförstående och upprörda, och jämför svenskt skogsbruk med rena krigshandlingar. Vad dessa intryck av skogarna på gränsen mellan Närke och Västergötland betyder för Sverigebilden, svensk attraktionskraft och framtidens resande är det ingen som vet, men det lär knappast kunna bokföras på något pluskonto. 

Enligt Tillväxtverkets undersökning IBIS uppger drygt tio procent av de internationella besökarna att de har vandrat i skog och berg. / Foto: Staffan Widstrand

Trots detta har besöken till Tivedens nationalpark under de senaste 15 åren i det närmaste fördubblats, men få väljer att stanna och boka en övernattning hos någon av de drygt dussin logianläggningar som är verksamma i nationalparkens närområde. Ett skäl är att Naturvårdsverket och länsstyrelsen inte stimulerar besökarna att stanna längre och upptäcka mer. En annan förklaring är sannolikt att en liten nationalpark omgiven av ett intensivt skogsbruk inte lockar till mer än ett dagsbesök.

Vild vacker skog runt stilla vattenspeglar är en del av Tivedens attraktionskraft. / Foto: Staffan Widstrand

För Laxå är Tivedens nationalpark kommunens stora dragplåster. Laxå är en ganska typisk glesbygdskommun som kämpar på i motvind. Sedan 1970 har befolkningen nästan halverats till dagens drygt 5 500 personer. Det statliga skogsbolaget Sveaskog äger bortåt 90 procent av skogen i kommunen, vilket inkluderar stora innehav runt nationalparken. Antal jobb i skogen minskar dock och idag menar lokala experter att skogsbruket sysselsätter färre än 20 personer av kommunens bofasta. Besöksnäringen går däremot åt andra hållet. Svensk turism skapar nya jobb och bidrar till lokal utveckling. 

I ett naturnära kontinuitetsskogsbruk flyttas fokus från produktion av massaved till kvalitetstimmer med en högre prislapp. / Foto: Staffan Widstrand

Därför är frågan om hur skogsbruket bedrivs runt Tivedens nationalpark något som både engagerar kommunen och turismföretagen i och runt nationalparken.  Ett av dessa är "Hemma hos Martha och Anders", ett ekologiskt boende och kursgård, en halvmil väster om parken.
- Vi vill att Sveaskog lägger om sitt skogsbruk runt nationalparken. Nyligen gjorde vi en grov kalkyl på vad en omläggning från konventionellt trakthyggesbruk till en hyggesfri förvaltning skulle innebära. Det handlar om ungefär 7 000 hektar skog, förklarar Anders Tivell som själv är jägmästare, och har en egen skogsfastighet på hundra hektar, som han driver utifrån kontinuitetsskogsbrukets principer.
- Ett naturnära kontinuitetsskogsbruk skulle skapa ett attraktivare besöksmål. Mina gäster skulle kunna vandra eller cykla genom vackra naturskogar fram till nationalparken. Då är det värt att stanna längre, boka en övernattning och njuta av traktens mat och upplevelser. Får vi tillsammans med Naturvårdsverket och länsstyrelsen ut det här budskapet, och i synnerhet till utländska besökare, är det realistiskt att ytterligare tio procent av alla besökare väljer att stanna en dag till.
- Det innebär drygt 10 miljoner mer i lokal turismomsättning och 15 nya årsarbeten. Vidare tillkommer fördelarna för friluftslivet i stort, ökad biologisk mångfald och att skogarna runt parken blir värdefulla kolsänkor som motverkar ett varmare klimat. 

Tjädern och dess spel på våren är en Tivedens nationalpark attraktioner. / Foto: Jonas Forsberg - IBL Bildbyrå

I ett färskt remissvar angående upprustning och utvidgning av Tivedens nationalpark visade Ekoturismföreningen på turismens potential som lokal jobbmotor, resurs för förvaltningen och som möjlighet att tillgängliggöra skyddad natur för fler grupper av besökare. Föreningens generalsekreterare Per Jiborn tycker att resonemanget och den ekonomiska kalkylen för en buffertzon runt Tivedens nationalpark är högintressant:
- När det gäller Sveaskogs skogsinnehav kan vi använda oss av ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vad är bäst för svensk landsbygd, Laxå kommun och de som bor i nationalparkens närområde? Den här beräkningen visar på drygt 10 miljoner kronor mer per år i lokala turismintäkter, som ska balanseras mot lägre intäkter från Sveaskogs skogar på tre miljoner kronor enligt trakthyggesbrukets förespråkare. Det är många som menar att förlusterna är mycket mindre och några hävdar till och med att hyggesfritt är mer lönsamt. Det ändrar dock inte den stora bilden att omläggningen till hyggesfritt ökar intäkterna för AB Sverige med minst sju miljoner kronor, skapar nya jobb inom turismen och stärker attraktionskraften för hela Sverige.

Ekoturismföreningen kräver att miljöministern Åsa Romson tar ett tydligt initiativ för att lägga om skogsbruket runt Tivedens nationalpark. Det ger nya jobb och en samhällsekonomisk vinst på flera miljoner kronor årligen. / Foto: Miljöpartiet de gröna

- Eftersom Sveaskog planerar att slutavverka en del av dessa skogar runt Tivedens nationalpark redan i vinter, kräver vi att regeringen och miljöministern Åsa Romson omgående tar ett initiativ i frågan. Fler hyggen runt nationalparken är inte bara fult och trist. Det är en dålig affär för Sverige och gör det svårare för regeringen att nå sitt eget jobbmål.
- Vi föreslår därför att Sveaskogs skogar runt Tivedens nationalpark omgående avsätts som en buffertzon för en ordentlig försöksverksamhet kring mångbruk av skogen. Vi behöver mer kunskap om hur produktion av främst kvalitetstimmer kan kombineras med naturturism, jakt, sportfiske och övrigt friluftsliv. Dessutom menar vi att en liknande försöksverksamhet parallellt bör inledas i naturreservatet Malingsbo-Kloten, som är ett av Sveriges kärnområden för viltskådning. Här hotas idag turismen av Sveaskogs intensiva skogsbruk och omfattande kalavverkningar i ett befintligt naturreservat.
- I två regeringsförklaringar har vår statsminister Stefan Löfven deklarerat att natur- och ekoturismen ska stärkas och dess möjligheter tillvaratas. Då är det dags att nu förverkliga ambitionerna, säger Per Jiborn.

Länkar:

 

 

Tillbaka