Tipsa en vän
Västervik den 15 januari 2016

Laxå välkomnar buffertskogar

Skog i rött sken

Nyligen presenterade Ekoturismföreningen ett uppmärksammat förslag om buffertskogar runt Tivedens nationalpark. Förslaget skapar 15 nya jobb, ger lokala turismintäkter på tio miljoner kronor, men kostar Sveasskog tre miljoner kronor årligen. Laxå kommun välkomnar förslaget, men reaktionerna från regeringen är avvaktande.

Jessica och Klas Sannö är två av turismföretagarna som är verksamma i Tivedens nationalpark. / Foto: Ösjönäs - Tivedens aktivitets & äventyrscenter

Tivedens nationalpark är liten, men samtidigt en av våra mer välbesökta med runt 100 000 personer under de senaste åren. Hälften eller fler av dessa är internationella besökare. Litenheten är sannolikt en av förklaringarna till att bara några procent väljer att övernatta i närområdet. Nationalparken är redan idag en stark turismmagnet, men ska detta omsättas i lokala intäkter, via gästnätter, måltider och aktiviteter, är det viktigt att fler väljer att stanna längre för att upptäcka mer.

Ur ett besöksperspektiv är därför skogarna runt nationalparken av stor ekonomisk betydelse för både bygden och tre kommuner. I området finns mer än 30 mil leder för ridning och bortåt hundra mil vandringsleder. Därför har lokala turismföretag fört en dialog med statliga Sveaskog om ett mer skonsamt och hyggesfritt skogsbruk. Tillsammans med Ekoturismföreningen presenterade företrädare för traktens besöksnäring i november ett förslag om att ett större område av Sveaskogs innehav runt nationalparken, skulle ställas om till ett hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk där naturupplevelser kan samsas med virkesproduktion.  

Bo Rudolfsson (KD) är kommunalråd i Laxå och menar att skogarna runt nationalparken är av stor betydelse för den traktens besöksnäring. / Foto: Kristdemokraterna

Nu väljer även Laxå kommun att engagera sig i frågan:
- Det är viktigt att även skogarna runt om Tivedens nationalpark lockar. Då ökar möjligheten att fler stannar längre. Utanför nationalparken finns inte bara vandrings- och ridleder, utan också ett brett utbud av boende, restauranger, caféer och aktivitetsföretag. Vackra skogar som brukas skonsamt knyter ihop den verksamheten med nationalparken som besökmål. Kalhyggen och ogenomträngliga planteringar får helt enkelt motsatt effekt och sänker traktens attraktionskraft. Inte minst för de som vill göra mer än ett dagsbesök, säger kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson (KD) och fortsätter:
- Därför vill vi titta närmare på det förslag om buffertskogar som presenterades i höstas. Vi vill också se lösningar där nationalparkens samlade utbud av boende, måltider och aktiviteter presenteras på ett attraktivt vis för både svenska och internationella besökare. Vi välkomnar därför det förslag till samverkansmodell för nationalparksturism, som nyligen presenterades på Ekoturismföreningens webbplats. Modellen kan ligga till grund för en pilotverksamhet här i Tivedens nationalpark. Just nu rustas parkens entréer, leder och informationsskyltar för 15 miljoner kronor. Då kan ett par procent av den summan öronmärkas för åtgärder, som långsiktigt bidrar till nya jobb och lokal ekonomisk utveckling i de kommuner som omger nationalparken. 

Statssekreterare Eva Lindström på Näringsdepartementet menar att förslaget om buffertskogar bör hanteras av Sveaskogs ledning. / Foto: Kristian Pohl - Regeringskansliet

Tongångarna från Näringsdepartementet är mer avvaktande. Det framgår i ett skriftligt svar på Ekoturismföreningens förfrågan om kommentarer på förslaget om buffertskogar och nya jobb kring Tivedens nationalpark. I svaret hänvisar Mikael Dambergs statssekreterare Eva Lindström till internationella riktlinjer kring hållbart företagande och att Sveaskogs uppdrag förtydligades av riksdagen 2010.

Näringsdepartementet anser att statligt skogsbruk ska vara ett föredöme för hållbart skogsbruk, men väljer sedan att passa i förslaget om buffertskogar och turismsatsningar runt Tivedens nationalpark. Istället bollas frågan över till Sveaskog när Eva Lindström skriver:
”Sveaskog har höga ambitioner i sitt miljöarbete genom att använda 20 procent av den produktiva skogsmarken som naturvårdsareal i ekoparker, naturvårdsskogar och som lämnad hänsyn vid avverkningar. Val av skogsbruksmetoder, enskilda klassificeringar av naturvårdsskogar med mera utgör operativa beslut på bolagsnivå.” 

Sonskamt brukad skog är av stor vikt för både naturturism och lokalt friluftsliv. / Foto: Per Jiborn

Ekoturismföreningens generalsekreterare, Per Jiborn, kommenterar svaret från Näringsdepartementet på följande vis:
- Vi är förvånade över att en regering med en tydlig miljöprofil och en uttalad jobbagenda, väljer att bolla över förslaget om buffertskogar runt Tivedens nationalpark till Sveaskogs ledning. Bolagets uppdrag är ju enligt riksdagens beslut från 2010 tydligt - ett skogsbruk baserat på affärsmässig grund som genererar marknadsmässig avkastning.
- Vad betyder det när ett  förslag som bygger på 10 miljoner kronor i lokala turismintäkter, 15 nya årsarbeten och kommunala skatteintäkter ställs mot alternativet tre miljoner kronor i uteblivna intäkter för Sveaskog och lägre avkastning till statskassan med några hundra tusen kronor?
- Är det Sveaskogs ledning som ska göra en balanserad avvägning mellan dessa två intressen, samtidigt som företaget måste uppfylla ett uttalat vinstkrav från staten som är ägare? Vi tror inte det. Vi vill därför att regeringen tittar närmare på förslaget en gång till. Inte minst mot bakgrund av att den tidigare socialdemokratiska regeringen 2004 gav Sveaskog ett särskilt uppdrag att "bedriva utökad verksamhet inom området naturturism, rekreation och upplevelser". Huvudsyftet angavs vara "att ställa mark till förfogande för privata entreprenörer." Ett specifikt uppdrag som sedan avvecklades 2010 av den dåvarande Alliansregeringen, avslutar Per Jiborn.

Länkar:

 

 

 

Tillbaka