Tipsa en vän
Västervik den 1 februari 2016

Naturskydd och jobb i Tiveden

Solnedgång över sjö bakom tallar

I en skrivelse till regering och Sveaskog ställer sig Naturskyddsföreningen i Örebro län bakom initiativet från Ekoturismföreningen, lokala turismföretagare och Laxå kommun om hyggesfria buffertskogar runt Tivedens nationalpark. Ett förslag för nya jobb, ökad biologisk mångfald och vackra naturskogar för turism och friluftsliv.

Framtida massaved eller bas för upplevelser? Träd kan användas på olika vis och morgondagens skogsbruk behöver ta hänsyn till hur skogens alla värden tas tillvara. / Foto: Staffan Widstrand

I höstas presenterade Ekoturismföreningen ett uppmärksammat förslag om buffertskogar runt Tivedens nationalpark. Förslaget om ett mer hänsynsfullt skogsbruk på Sveaskogs marker kan skapa 15 nya jobb och ge lokala turismintäkter på tio miljoner kronor årligen. Nyligen välkomnade Laxå kommun förslaget och nu ställer sig även Naturskyddsföreningen i Örebro län bakom initiativet.

I en skrivelse till Sveriges regering och statliga Sveaskog pekar Naturskyddsföreningen på att mindre än tre procent av den produktiva skogsmarken i Örebro län är skyddad med hjälp av naturreservat och nationalparker. Det är långt från de 17 procent som Sverige har lovat att skydda enligt det så kallade Nagoyaavtalet. Naturskyddsföreningen menar dessutom att ett hyggesfritt skogsbruk inte bara värnar den biologiska mångfalden, utan även skapar nya jobb inom turism och lokal handel. 

Buffertskogar runt en nationalpark öppnar upp för gröna korridor där olika skyddade områden knyts ihop. Något som både kan gagna besökaren och traktens biologiska mångfald. / Foto: Staffan Widstrand

Enligt Naturskyddsföreningen kan försöket med buffertskogar även användas för att binda samman nationalparken med andra skyddade områden. En sorts gröna korridorer på landskapsnivå som både gagnar besökare och biologisk mångfald. Försöket i Tiveden kan bli ett stolt flaggskepp för det statligt ägda Sveaskog, menar Naturskyddsföreningen och pekar på att det även finns behov av liknande insatser i andra statliga skogar som Kilsbergen och Malingsbo-Kloten.

Skrivelsen avslutas med att Naturskyddsföreningen ställer ett antal frågor till Sveaskog om landskapsplaner, samrådsmodeller och fler skyddade skogar. Även statsråden Stefan Löfven, Åsa Romson och Mikael Damberg uppmanas att berätta hur de ställer sig till ett pilotprojekt i Tiveden, när Sveaskogs uppdrag kring hållbart skogsbruk kommer att förtydligas, och hur lokala aktörer kan få större inflytande över Sveaskogs skogsbruk och naturvårdsarbete. 

Vackra naturskogar är basen för både naturturism och friluftsliv. / Foto: Staffan Widstrand

Ekoturismföreningens generalsekreterare Per Jiborn kommenterar stödet på följande vis:
- Vi ser nu hur stödet för en försöksverksamhet med hyggesfria buffertskogar i Tiveden ökar. Skrivelsen från Naturskyddsföreningen är ett värdefullt och viktigt stöd, som visar hur natur- och ekoturism kan bidra till både nya jobb på landsbygden och en större biologisk mångfald. Vi uppskattar också att Naturskyddsföreningen pekar ut andra områden där ett mångbruk av skogen bör prioriteras. Vi syftar bland annat på naturreservatet Malingsbo-Kloten, där fulskogen i form av sönderkörda kalhyggen och trista planteringar breder ut sig på bekostnad av vacker naturskog. Något som på sikt kan hota den verksamhet som flera natur- och ekoturismarrangörer bedriver i reservatet.

Länkar:

 

 

 

Tillbaka