Tipsa en vän
Västervik den 2 mars 2016

Klimatrapport: Bilen ut i naturen

Fågelskådare på biltak

Bilen är suverän för att ta sig ut i naturen. Baksidan är att fler bilar påverkar klimatet mer. En färsk kartläggning summerar de främsta insatserna, utmaningarna och förslagen kring resor ut i naturen. Frågan om resan till destinationen måste tas på större allvar, och då är god rörlighet på resmålet en av nycklarna.

Det har aldrig sålts så många bilar i Sverige som under 2015. / Foto: Volvo Car Sverige AB

Sedan andra världskriget har bilen marknadsförts som det ultimata alternativet för resan ut i naturen. Maximal valfrihet utan begränsningar när det gäller resrutt, avgångstid eller väder. En suverän flexibilitet som har bidragit till att svensk bilförsäljning slog rekord förra året och att prognoserna för årets nybilsförsäljning nu skrivs upp. Men fler bilar ger också, åtminstone än så länge, en större påverkan på vårt klimat. Enligt Naturvårdsverket står inrikes transporter och privat bilåkande för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. En färsk rapport från Trafikverket slår även fast att det inte räcker med snålare bilar och alternativa bränslen. Det krävs dessutom förändringar i vårt sätt att resa.

Tack vare värdefull finansiering från Trafikverket och hjälp från Världsnaturfonden WWF har Ekoturismföreningen kunnat göra en kartläggning av resor till svensk natur. Även om klimatpåverkan från våra fritidsresor till skog och mark är marginell, pekar mycket på att det är just dessa resor som spelar roll när bilen köps och vilken modell som väljs. Rapporten presenterar forskning på området, tittar närmare på offentliga aktörer, fördjupar kunskapen om några populära resmål i vår natur och ger exempel på mer eller mindre lyckade insatser på miljöanpassade naturresor. 

Förra näringsministern Maud Olofsson ville se förebilder för ett miljöanpassat resande bland nationalparker och andra offentligt ägda attraktioner. / Foto: Gunnar Seijbold - Regeringskansliet

Kartläggningen tar avstamp i ett tal som dåvarande näringsministern Maud Olofsson höll ett par månader innan FN:s klimatmöte i Köpenhamn hösten 2009. I talet, som främst handlade om besöksnäringens utmaningar kring ett hållbart resande, slog hon fast att:
”Som ägare och förvaltare av många attraktioner som nationalparker, historiska monument och byggnader har den offentliga sektorn en avgörande betydelse på besöksnäringens utveckling och möjligheter. Offentligt ägda attraktioner, produkter och tjänster måste ligga i framkant och fungera som förebild på miljöområdet och stimulera ett grönt tänkande i alla aktiviteter som erbjuds.” 

Allt fler besökare kommer med flyg till Sverige. Vid klimatmötet i Paris sattes inga mål om hur flyget ska axla sitt ansvar för vårt framtida klimat. / Foto: SAS Group Images

Rapporten visar att dessa visioner inte gjort några större avtryck på de senaste årens omfattande satsningar på svensk turism. Besöksnäringen växer så det knakar, inte minst ökar de internationella besöken, och allt fler kommer med flyg. Men Sverige saknar en plan för hur den här klimatutmaningen ska hanteras. Istället hoppas ansvariga aktörer på att mindre miljöpåverkande flygbränslen och energisnålare motorer ska utvecklas. Vidare görs stora fleråriga satsningar på hållbar destinationsutveckling utan att frågan om transporternas klimatpåverkan till och från resmålet inkluderas i arbetet. Och vill du resa till en nationalpark där den offentliga förvaltningen ligger i framkant och är en förebild för ett klimatsmart resande. Då sker det bäst utanför Sveriges gränser, exempelvis i Tyskland. 

Många av Hornborgasjöns besökare svarar att de gärna skulle stanna längre och upptäcka mer om det var lätt att hitta information om boende, måltider och upplevelser. / Foto: Staffan Widstrand

En av rapportens viktigaste slutsatser är att rörligheten på själva destinationen, är minst lika viktig som bra kollektiva transporter till och från resmålet. Det visar en omfattande forskningsrapport, undersökningar från Hornborgasjön och en granskning av Tivedens nationalpark. Värt att notera är att detta inte bara handlar om att skapa alternativ till bilen, utan även om att tillgängliggöra värdefull natur för de 20 procent av hushållen i våra större städer som saknar egen bil. Här skulle värdefulla insatser kunna göras relativt enkelt och billigt genom att lokala turistbyråer och regionala turismorganisationer presenterar aktuell och tillförlitlig information om hur man upptäcker och upplever ett resmål utan bil. Dessutom pekas på sannolika synergivinster och besparningar genom en närmare samverkan mellan offentligt finansierat turismfrämjande och lokala och regionala transportörer. 

Bed and Bike är Cykelfrämjandets satsning på anpassat boende för cykelturister. / Foto: Staffan Widstrand

Vidare summerar kartläggningen ett antal mer eller mindre lyckade satsningar kring klimatsmarta resor till svensk natur. Exempelvis Svenska Turistföreningens arbete för att behålla nattågstrafiken till Jämtland, Cykelfrämjandets satsning på boende för cyklister och Ekoturismföreningens försök att få fler danska och tyska besökare att ta tåget till Sverige. Överlag har flera av dessa insatser visat sig vara begränsade, kortvariga och saknat stöd hos någon nationellt ansvarig aktör. En slutsats blir att små tidsbegränsade insatser helt enkelt är otillräckliga. Utmaningarna kring vårt resande är enorma och måste hanteras långsiktigt, målmedvetet och med tillräckliga resurser. Att bejaka turismen och samtidigt ta ansvar för dess klimatpåverkan är dessutom en svår balansgång. Kanske är första steget att erkänna just detta, och därmed bidra till en mer förutsättningslös dialog om vad som faktiskt är möjligt att göra utan att samtidigt skjuta turismen i sank. 

Efter klimatmötet i Paris deklarerade miljöministern Åsa Romson att Sverige ska visa ledarskap på klimatområdet. / Foto: Miljöpartiet de gröna

Hållbarhet är ett av besöksnäringens honnörsord. Samtidigt visar rapporten att det är oklart vad begreppet egentligen står för. Direkt efter klimatmötet i Paris förklarade Sveriges miljöminister Åsa Romson att: ”Nu har startskottet gått för ett kraftigt ökat klimatarbete för alla världens länder. Det svåra arbetet med att minska klimatutsläppen återstår. Sverige ska fortsätta visa ledarskap genom konkreta åtgärder på hemmaplan i bred samverkan med alla samhällsaktörer. Vi ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och genom det inspirera och driva på andra.”  

Framtiden är vår, men då måste vi ta chansen. / Foto: Cathy Yeulet - WWF

Tidigare ministrars stolta deklarationer inför globala klimatmöten har visat sig vara otillräckliga. För att inte göra om misstaget, krävs det att vi inte duckar för turismens verkliga utmaningar. Svensk besöksnäring måste även ta ansvar för resan till destinationen. Våra politiska beslutsfattare måste bli tydligare i vilka mål som ska uppnås. Du och jag måste fundera på vart och hur nästa resa görs, om ett presentkort till svensk ekoturism kan vara ett klimatsmart alternativ nästa gång någon ska uppvaktas eller om ett medlemskap i Ekoturismföreningen är ett sätt att vara med och göra skillnad.

Länkar:

 

 

Tillbaka