Tipsa en vän
Västervik den 5 mars 2016

Hyggesfritt i riksdag och media

Morgondimma i Tiveden

Förslaget om ett mer skonsamt skogsbruk i en buffertzon runt Tivedens nationalpark fortsätter att uppmärksammas i press och media. Dessutom vinner tankarna om mångbruk och hänsyn till friluftsliv och naturturism ökat stöd bland politiska beslutsfattare. Nyligen diskuterades frågan på ett lunchseminarium i riksdagen.

Riksdagsledamoten Matilda Ernkrans från Örebro län twittrar om att buffertskogar runt Tivedens nationalpark är en spännande tanke. / Foto: Socialdemokraterna

”Laxå kommun driver att Sveaskog ska använda hyggesfritt skogsbruk runt Tivedens nationalpark som buffertzon. Spännande tanke!” twittrade riksdagsledamoten Matilda Ernkrans den 24 februari några dagar efter ett lunchseminarium i riksdagen om ett hyggesfritt skogsbruk. Som ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet är Matilda Ernkrans en tung röst inom Socialdemokraterna. Kanske förebådar hennes inlägg på Twitter en öppning i samtalen om det förslag kring hyggesfria buffertskogar i Tiveden, som lokala turismföretag, Ekoturismföreningen och Laxå kommun nu gemensamt driver.

Seminariet i riksdagen var ett samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet och Liberalerna där Herman Sundqvist (Sveaskog), Malin Sahlin (Naturskyddsföreningen), Mikael Karlsson (Silvaskog) och Leif Öster (Ekoturismföreningen) diskuterade för- och nackdelar med ett hyggesfritt skogsbruk inför församlad press, inbjudna och lunchlediga riksdagsledamöter. 

Leif Öster, skogsägare, turismföretagare och ordförande i Ekoturismföreningen betonar att vackra och vilda skogar är en värdefull tillgång för Sveriges växande besöksnäring. / Foto: Dalagård

Seminariet, som i sin helhet kan ses på YouTube, gav i sin tur upphov till ytterligare medial uppmärksamhet. Under rubriken Utveckla pekpinnefritt skogsbruk skrev Nya Wermlands-Tidningen (konservativ) följande i sin ledare: ”Leif Öster från Svenska Ekoturismföreningen lyfte fram skogens sociala värden och värde för turismen under ett seminarium om hyggesfritt skogsbruk som Miljöpartiet och Liberalerna anordnade i riksdagen i onsdags. När det traditionella skogsbrukets lönsamhet är svag får man finna andra intäkter från skogen menade han. En estetiskt tilltalande skog är en tillgång för den ökande ekoturismen.”
Dessutom publicerade Natursidan och Landets Fria längre sammanfattningar från riksdagens lunchseminarium. 

Rid- och vandringsleder utanför och runt om Tivedens nationalpark är viktiga delar för att få besökaren att stanna längre och upptäcka mer av resmålet. / Foto: Tiveden.se

Parallellt fortsätter även den mediala uppmärksamheten kring förslaget om en försöksverksamhet med hyggesfria buffertskogar runt Tivedens nationalpark. P4 Örebro intervjuade Jessica Sannö, granne med nationalparken och som erbjuder boende, ridning, kajakpaddlingar och andra aktiviteter. Hon svarade att det handlar om att få fler att göra en övernattning eller två när de besöker området. Då spenderar besökaren mer på resmålet och då skapas det nya jobb. I Nerikes Allehanda förklarar Laxås kommunalråd Bo Rudolfsson (KD) behovet av att utveckla Tiveden som turismmagnet:
- Utanför nationalparken finns inte bara vandrings- och ridleder, utan också ett brett utbud av boende, restauranger, kaféer och aktivitetsföretag. Vackra skogar som brukas skonsamt knyter ihop den verksamheten med nationalparken som besöksmål. Kalhyggen och ogenomträngliga planteringar får helt enkelt motsatt effekt och sänker traktens attraktionskraft. 

Snart börjar tjäderspelet i Tivedens nationalpark. / Foto: Jonas Forsberg - IBL Bildbyrå

Även i februarinumret av affärsmagasinet Besöksliv skildras arbetet för buffertskogar med intervjuer av kommunalråd, turismföretagare och företrädare för Sveaskog, som äger de aktuella skogarna. Dessutom uttalar Naturvårdsverkets nya generaldirektör Björn Risinger sitt gillande av förslaget om buffertskogar, men tillägger att Naturvårdsverkets fokus för tillfället är att slutföra de egna förhandlingarna med Sveaskog inför den förestående utvidgningen av nationalparken.

Till listan över den senaste tidens uppmärksamhet kan också läggas reportage, nyhetsnotiser och bakgrundsartiklar i ETC, Landets Fria och Tidningen Syre om de hotande avverkningarna.

Länkar:

 

 

Tillbaka