Tipsa en vän
Västervik den 27 april 2016

20 år i natur(turism)ens tjänst

Fotosafari i Afrika

I maj 1996 bildades Ekoturismföreningen. Ett initiativ sprunget ur Världsnaturfonden WWF, och som under åren har skapat en egen plattform för natur- och ekoturism i Sverige och på fjärran resmål. Idag har Sverige en av Europas starkaste företrädare för naturbaserad turism och alltjämt en unik kvalitetsmärkning av ekoturism.

Anders Wiss, grundare av Vildmark i Värmlands timmerflottsfärder på Klarälven, var en av ledamöterna i Ekoturismföreningens första styrelse. / Foto: Staffan Widstrand

- Vi vill främja en kvalitetsturism som kan gynna både naturen och den lokala ekonomin i Sverige och internationellt, sade Svenska Ekoturismföreningens första ordförande Jens Wahlstedt, naturskribent och tidigare generalsekreterare i Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande från den 8 maj 1996.

I samma pressutskick listades ett antal andra prioriterade insatser. En ökad samverkan mellan resenäring, besökare, lokalbefolkning och myndigheter till förmån för ett starkare naturskydd. Ett nationellt nätverk för naturvård och naturturism, och initiativ för att ekoturismen skulle bli ett verktyg för hållbar utveckling såväl i Sverige som utomlands.

Naturfotograferna Staffan Widstrand och Peter Hanneberg, den senare även verksam på Naturvårdsverket på den tiden, var två andra av föreningens grundare och initiativtagare. I föreningens första styrelse satt dessutom företrädare för bland annat Svenska Turistföreningen, Vildmark i Värmland och Lapplandsafari. Mycket av det som föreningens första styrelse satte upp på dagordningen 1996 är idag verklighet. Ekoturismföreningen driver flera webbsidor, är en respekterad remissinsats, ger ut flera nyhetsbrev och samverkar med myndigheter och andra organisationer. Med drygt 400 organisations- och företagsmedlemmar är Svenska Ekoturismföreningen en av de största nationella företrädarna för naturbaserad turism i Europa och står sig även väl i en internationell jämförelse. Och trots de senaste årens resursbrist är Naturens Bästa efter drygt 14 år alltjämt en ekoturismmärkning i internationell framkant. 

Tomas Bergenfeldt har axlat ansvaret som ordförande för Ekoturismföreningens valberedning i 20 år. / Foto: Hasse Ekström

Tomas Bergenfeldt, grundare av Äventyrsresor på 80-talet och ordförande för föreningens valberedning sedan starten blickar tillbaka:
- Kvalitetsmärkningen Naturens Bästa är en av föreningens största bedrifter. När vår regering nu vill se en ökad internationell marknadsföring av hållbar natur- och ekoturism på svensk landsbygd, blir det uppenbart att vi behöver verktyg som tillåter Sverige att mönstra sitt mest attraktiva landslag av våra främsta naturturismarrangörer.
- Under årens lopp har föreningen också drivit viktiga frågor kring momsen på naturguidningar, presenterat förslag på hur det blir lättare att resa klimatsmart och slagit vakt om unika nationalparker som Serengeti och hotade arter som tigrar, valar och fjällräv.
- Mycket återstår att göra. Sverige måste bli bättre på att dra åt samma håll och använda offentliga resurser mer effektivt. Branschen måste å sin sida organisera sig bättre. Även en av världens starkaste föreningar för natur- och ekoturism behöver fler medlemmar, om vi ska fortsätta påverka och göra skillnad.

Ett urval av länkar till 20 års arbete för natur(turism)ens bästa:

 

 

Tillbaka